Damak (Palatum) Anatomisi Hakkında Bilgi

Damak Anatomisi Damak (Palatum) Anatomisi Hakkında Bilgi

Damak Anatomisi

Damak (Palatum) Anatomisi Hakkında Bilgi

Ağız tavanına damak (palatum) denir. Sert damak (palatum durum) ve yumuşak damak (palatum mollae) olmak üzere iki bölüme ayrılır.

Sert damak (palatum durum): 3/4 ön kısmını maxilla processus palatinus’u, arka 1/4’ünü os palatinumun lamina horizontalis’i yapar. Önde canalis incisivus’un açılma deliği foramen incisivum bulunur.

Damağın ortasında raphe palati denen birleşme çizgisi bulunur. Bu önde papilla incisiva ile sonlanır. Damaktaki enine plikalara plica palatinae transversa denir.

Serbest arka kenarının orta kısmında uvula palatina (küçük dil) bulunur. Yutma esnasında yukarı kaldırılarak paharynx’in arka duvarı ile birleşir.

Dudaklar (Labia oris):   Üst dudağın ortasındaki çukura philtrum, bunun altındaki çıkıntılı kısma tuberculum denir.

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>