Cuma Günlerinin Sabahında Okunması Gereken Dua

%name Cuma Günlerinin Sabahında Okunması Gereken Dua

Cuma günlerinin sabahında okunması gereken dua:

Estağfıru’l-lâhe’l-lezi lâ ilâhe illâ huve’l-hayye’kayyûme ve etûbu ileyh

Duanın Anlamı:Kendisinden başka ilâh olmayan Allah’tan mağfiret dilerim.O,diridir,bütün varlık O’nunla kâimdir ve ben O’ndan bağışlanmamı dilerim.

Cuma Sabahı Okunacak bir başka dua:

Estağfiru’l-lahe’l-lezi la ilahe illa huve’l-hayye’l-kayyume ve etübu ileyh!

Duanın Anlamı:Kendisinden başka ilah olmayan Allah’tan mağfiret dilerim.O,diridir.Bütün varlık O’nunla …

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>