Çubukoğulları ve Saltuklular Hakkında Bilgi

SALTUKLULAR Çubukoğulları ve Saltuklular Hakkında Bilgi
Çubukoğulları (1085-1113)
Beyliğe adını veren Emir Çubuk, Anadolu?nun fethinde ve özellikle Amid?in (Diyarbakır) ele geçirilmesinde önemli rol oynamıştır. Bir ara Selçuklular adına Amid askerî valiliğine de
getirilen Emir Çubuk, Harput merkez olmak üzere Palu, Arapkir ve Çemişkezek?te kendi hükûmetini kurmuştur.
Oğlu Mehmed Bey zamanında Artuklu Belek Gazi, Harput?u ele geçirerek beyliğe son vermiştir (1113).
Saltuklular (1072-1202)
Beyliğin merkezi olan Erzurum ve civarı, Alp Arslan?ın komutanlarından Ebûlkasım Saltuk tarafından fethedilmişti .Oğlu Ali Bey ise devletin asıl kurucusu sayılır. Ali Bey?in oğlu
İzzettin Saltuk zamanında Saltuklular en güçlü dönemlerini yaşamışlardır(1132-1174). Bayburt, Kars, Oltu, İspir, Tercan ve Trabzon havalisi beyliğe dahil edilmiştir. İzzettin Saltuk, bölgedeki diğer Türk beyleri ile iş birliği yaparak Gürcülere karşı başarılı savaşlar yaptı. Ayrıca Trabzon Rumlarıyla da mücadele etti. Gürcüler üzerine sefere çıkan
Türkiye Selçukluları hükümdarı 2.nci Süleyman Şah, Saltuklu Beyi
Melikşah?tan Erzurum?u alarak bu devlete son vermiştir (1202).
   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>