Çocuk İsteyenlerin Okuyabileceği Ayetler

Değerli düşler kulübü okuyucularımız, çocuk sahibi olmak yeni nesillere soylarını devam ettirmek her canlının temel yaşam amaçlarındandır. Kendi neslini devam ettirme, insanlar arasında söz sahibi olma, insanlığa faydalı yeni ebeveynler yetiştirmek için bu şarttır ve doğaldır. Fakat neslini devam ettirmek isteyen evli olan çiftlerin Allah’ın takdiri sebebiyle çocukları olamama durumları olabilmektedir. Tıbbi açıdan uygun yöntemlere mutlaka başvurulmalıdır. Dini açıdan ise sırlı hazineler kitabından paylaşacağımız bu dua ile Yüce Yaratıcımız’dan yardım dileyebilirsiniz. Çocuk isteyenlerin okuyacağı ayetler:

Cinsi münasebetten evvel avret yerini açmadan Enbiya Suresi’nin 87. ve 88. ayet-i kerimeleri üç kere okunur. Bu ayeti kerimler şunlardır:

2nbrny8 Çocuk İsteyenlerin Okuyabileceği Ayetler

Ve zennûni iz zehebe mugâdıben fe zanne en len nakdire aleyhi fe nâdâ fiz zulumâti en lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn(zâlimîne).

Ve Zennûn (Yunus A.S), gadaba gelerek (öfkelenerek) gitmişti. Böylece ona muktedir olamayacağımızı (hükmedemeyeceğimizi) zannetti. Sonra karanlıklar içinde (şöyle) nida etti: “Senden başka İlâh yoktur. Sen Sübhan’sın (herşeyden münezzehsin). Muhakkak ki ben, zalimlerden oldum.”

 

mkmxz Çocuk İsteyenlerin Okuyabileceği Ayetler

Festecebnâ lehu ve necceynâhu minel gamm(gammi), ve kezâlike nuncil mu’minîn(mu’minîne).

Bunun üzerine ona icabet ettik (duasını kabul ettik). Ve onu, gamdan (üzüntüden, kederden) kurtardık. Ve Biz, mü’minleri işte böyle kurtarırız.

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>