Burç ve Rüya Tabirleri

Çin Astrolojisi Hakkında Tüm Bilgiler

Çin Astrolojisi Hakkında Tüm Bilgiler

çin astrolojisi hakkında bilgi
Çin astrolojisinde antik çağ Çin takvimi esasları kullanılmaktadır. Bunun dayandığı sistem, Ay?ın devirleri ile Güneş-Ay kısmi hareketlerine göre
yapılan hesaplamalardır. Bu yönden batı astroloji sistemi ile derin ayrılıkları vardır. Çin astrolojisi yönteminde Güneş ve Ay?ın devir hesaplarının yanında, geleneksel Çin felsefesinin beş elementine dayanan olumlu ve olumsuz görünümler içinde, on iki sembolik hayvan yılı ile tanımlanan bir sistem kullanılmaktadır. Bahsedilen elementler; Metal, Su, Tahta, Ateş ve Toprak?tır.

Yılların elementlere dayanan dönüşüm etkisi beş elementin olumlu ve olumsuz görünümleriyle, on yılda bir element devrinin tamamlanmasına dayanır. Örneğin Çin Yılı 7 Şubat 1978?de başlar ve 27 Ocak 1979?da biter. Bu yılın element özelliği ?+Toprak? şeklindedir. Bu özellik ancak on yıl sonra yinelenecek
demektir.

Başka bir deyişle, 7 Şubat 1988 ? 5 Şubat 1989 yine aynı özelliği taşıyan Çin Yılı olacaktır. On iki hayvan ? yılın dönüşüm etkisi on iki ayrı devir parçasına öncülük etmektedir. Örneğin, 17 Şubat 1988 Çin astrolojisinde Ejderha (Dragon) yılı başı olup, bir sonraki Ejderha yılı 2000 yılının Şubat ayında başlamıştır. On iki ve on yıl dönümleri her altmış yılda bir çakışırlar.

CIN ASTROLOJISI ? DOMUZ BURCU Özellikleri

Dürüst, tutucu, popüler, neşeli, keyfine düşkün.

Kişiliği

Çin takvimine göre Domuz yılında doğan bir kişiyi tanımlayacak sözcük şöyle olmalıdır: ? Yontulmamış bir elmas parçası..? Kadın veya erkek olsun,
bunların davranışları bazen alaycı bir inatçılık izlenimi bıraksa da, bu maskenin altında mazbut ve yumuşak yürekli bir kişilik vardır. Bunlar
dürüst, güvenilir ve cömert bir arkadaş olurlar. Bununla beraber, bu kişilerin yüce yüreklilikleri iki taraflıdır.

Bir dost için ceplerindeki son kuruşu harcamaktan çekinmezler. Aynı davranışı arkadaşlarından da beklerler. Eğer bu karşılığı görmezlerse, bu dostluğu
hemen bitirmekten çekinmezler. Bu insanların genellikle iyi huyları ve güler yüzleri dikkat çekicidir. Bir parti veya kutlamada bu yönleriyle
hemen kendilerini belli ederler. Toplumcu ve uyumlu olduklarından arkadaşları arasında aranan kimseler olurlar. Mesleklerinde iyi bir
kariyer sahibi ve diplomasi gerekmeyen her işte son derece başarılı sayılırlar. Diplomasi alanı onlar için yararlı değildir.

Duygusal Yaşamları

Domuz yılında doğan kişinin duygusal sıcaklığı kolayca yükselir. Benzetme yerindeyse ancak kovalarla buz sayesinde bu sıcaklık aşağı düşebilir.
Bunlar kadın ve erkek, çok yüksek seks eğilimi olan insanlardır. Aşkın fiziksel yanı onlar için büyük önem taşır. Zayıf taraflarına gelince,
aşırı derecede şehvet ve sefahat düşkünlüğü sayılabilir.
Normal olarak vefalı ve sadık aşıklardır. Bu kişiler için en olumsuz yaşam arkadaşı Yılan yılında doğan kişidir. Birbirleri ile uyuşmada ve düşünce
ve duygularda başkanlık gösterirler. Aynı şekilde Domuz/ Domuz ve Domuz/Maymun yılı birlikteliği de zordur. En iyi beraberlikler Tavşan ve
Koyun yılında doğanlar ile kurulabilir.

Domuz Yılında Elementler

Tüm elementlerin kutupsallığı (-) dir.
·Metal ? Domuz: Demirden örülmüş bir kişiliktir. Kabilenin en girgin, en hareketli ve dışa dönük olanı budur. Yüzeyden bakıldığında demirden bir
zırh içinde gözükse de, altın gibi bir yüreği vardır.

· Su ? Domuz: Oldukça gelişmiş bir ikna yeteneği vardır. Yine de bu özelliklerini kontrol altında tutmakta zorlanırlar.

·Tahta ? Domuz: Bu kabilenin en iyi yürekli üyesidir. Fakat bazen taşıdığı cin fikirlilik nedeniyle yanlış anlamalara neden olur.

·Ateş ? Domuz: Şehvet düşkünü, enerjik, çalışkan ve tasarımcı bir kişiliktir. Kadın veya erkek olsun, eline çok şans geçer ama kimisi
yararlanır, kimisi de elinden kaçırır.

· Toprak ? Domuz: Dostluk eğilimi güçlüdür. Genel olarak yaşamda başarılıdır. Pratik konularda
kabiliyetli olup, yaşamın iyi şeylerini elde etmekte hüner sahibidir.

CIN ASTROLOJISI ? KOPEK BURCU Özellikleri

Dürüst, şefkatli, açık fikirli, yansız, nazik, zeki kavrayışlı.

Kişiliği

Çin takvimine göre köpek yılında doğmuş kişi, rahatça davranan, kibar, başkalarını da düşünen, sıkıntıda veya tehlikede bulunan bir dostunu
asla yalnız bırakmayan birisidir. Çin astrolojisinde Köpek tanımının çok özel bir yeri vardır. Bu hayvanı güzel ve zeki bir yaratık olarak kabul
ederler. Başkalarına yapacağın şeyi önce kendi üzerinde dene felsefesine uygun bir düşünce tarzıyla, bu kişinin deneyimiyle kimseye
kötü davranmayacağını belirtirler. Bu sembol aynı zamanda doğruluk ve adalet simgesidir.

Herkes ve herşey siyah ve beyazla tanımlanır. Ortada gri ton taşıyan bir gölge dahi yoktur. İnsanlar ve kurumlar ya
iyidir ya kötü. Bir şey ya güzeldir ya çirkin. Köpek ise çoğumuzun sezinleyemediği bazı olguları hissedebilen yaratıktır. Kimisi iyilik
altında kötülük, kimisi de fena davranışlarla maskelenmiş bir melek saflığı gizler. Gerçekten de Köpek yılında doğmuş olan birisine sonuna
kadar güvenebilirsiniz. Bunlar hayranlık duyulan insanlardır. Eğer biri ile dostluk kurmuş ise, tüm yaşamı boyunca onun yanında olacaktır.

Duygusal Yaşamları

Bu insanlar doğal olarak yabancılara önce şüphe ile yaklaşan ve arkadaş olmakta acele etmeyen kişilerdir. Başkalarına yaklaşmakta ağır
sayılsalar da, bir kere benimsediler mi çok açık ve samimi olurlar. Bu kişiler kadın veya erkek olsun, tüm duyguları ile yaşam ortağına
bağlanacak ve yolun sonuna kadar onunla birlikte olacaktır. Gerçekten de köpek yılında doğanlar birer aşık olarak inanılmaz derecede sadık ve
vefalıdırlar. Bunlar ile olumsuz beraberlik kuracak olanlar Ejderha yılında doğmuş olanlardır. Keza Köpek ? Horoz beraberliği de zordur. Bu
insanlar için en uygun kişiler At ve Kaplan yılında doğmuş olanlardır.

Köpek Yılında Elementler

Tüm elementlerin kutupsallığı (+) dır.

·Metal ? Köpek: Bu kişi hiçbir zaman elastik davranmasını beceremeyen birisidir. İnandığı kuralları hem kendisine hem de çevresindekilere en
katı biçimde ve sonuna kadar uygular. Kendisine karşı olanların da başına epey sorun getiren birisi olur.

· Su ? Köpek: Köpek yılı kabilesinin en uysal ve ılımlı tipidir. Fakat bir kez uyarılıp ayağa kaldırıldı mı da sonuna kadar savaşır.

· Tahta ? Köpek: Metal ? Köpek yılında doğmuş kişiden çok daha uyumlu davranan birisidir. Daha sıcak ve kibar mizaçlıdır. Çevresindekiler tarafından tutulur ve sevilir.

· Ateş ? Köpek: Sanki dünyaya lider olmak için gelmiştir. Çok güçlü bir kişiliği ve karizması vardır. Çevresinde toplanan benzer özelliklere sahip insanlar için çok iyi bir lider olur.

·Toprak ? Köpek: Ağırdan davranan bir mizacı vardır. Para işlerinde oldukça başarılı sayılır. Pratik konularda çok iyi çalışan bir hafızası
vardır. Bu kişiden çok yararlı öğütler alınabilir.

CIN ASTROLOJISI ? HOROZ BURCU Özellikleri

Tuhaf ve ilginç davranışları olan, eleştirici, patavatsız, hazırcevap ve nüktedan, etkili, muktedir, sanatkar ve yetenekli.

Kişiliği

Horoz yılında doğan kişiler para konusunda yeteneklidirler. Başka insanları, onların kendilerini yönetmesinden daha başarılı idare edebilirler.
Oldukça yüksek düzeyde çalışan, disiplinli bir zekaları vardır. İnsanları organize etmekten ve her şeyde bir düzen sağlamaktan hoşlanırlar. Bunu da çok iyi başarırlar ve başkalarının da onları ne kadar başarılı ve yetenekli olduklarını onaylamalarını beklerler.

Çiftlik avlusunda kurum satarak dolanan bir horoz gibi böbürlenmek mizaçlarında vardır. Bazen de kuşlar gibi gevezelikleri kurum satmalarından daha
tekdüze gelebilir ama, bunlar genellikle öğretici yetenekleri olan, hoşsohbet, konuşkan insanlardır. Bir partide, yemekte veya toplantıda herkesi meşgul edecek bir konu ortaya çıkarmakta mahir olurlar. Bu insanların çoğunda hünerlerini sergilemekten hoşlanan bir gösteri özelliği vardır.

Alkış ve övgüyü severler ve ilgi odağı olmaktan mutluluk duyarlar. Bununla birlikte birçoğunda tuhaf ve ilginç davranma meyli vardır. Günümüzde bu davranışların temelinde kişinin ün sahibi olmaya başlarlar ki, başkalarının her şeyine karışmaya ve yönlendirmeye çalışırlar. Her şeye rağmen Horoz yılında doğanlar hoş ve cana yakın insanlardır. Bunlar erdem ve meziyetleri kusurlarından çok fazladır.

Duygusal Yaşamları

Horoz yılında doğanlar kadın veya erkek olsun, günü gününe uymayan, kararsız ve kaprisli değişimler gösterirler. Bunlar genellikle ya çok mutluluk
duydukları ya da bahtsızlık hissettikleri bir ara yerde olurlar. Birini aşırı severken başka birinden de bir o kadar hoşlanmazlar.

Kayıtsızlık onların duygusal yaşamlarının bir unsuru değildir. Bunlarla en az uyum sağlayacak öteki grup Tavşan yılında doğmuş olanlardır. Bu iki kişilik
birbiriyle uyuşmazlar. Köpek ve Maymun yılında doğanlar ile ilişkilerinde pürüzler çıkabilir. Keza Horoz yılında doğan iki kişinin berberliği de gerilim yaratabilir. Horoz yılında doğanlar öteki hayvan yıllarında doğanlar ile faydalı beraberlikler kurabilirler.

Horoz Yılında Elementler

Tüm elementlerin kutupsallığı (-) dir.

·Metal ? Horoz: Çok güçlü inanç sahibidir. Kendi görüşlerinin mutlak doğru olduğu kanısını taşır. Kendisine karşı olan insanlar ile aralarında uçurumlar olur. Bu nedenle Metal ? Horoz yılında doğmuş kişilerle anlaşmak oldukça zordur.

· Su ? Horoz: Horoz yılı kabilesinin en kültürlü olanıdır. Yine de sahip olduğu gerçek yetenekleri, küçük detaylar üzerinde fazla durmak yüzünden gereğince
kullanamaz.

· Tahta ? Horoz: Horoz yılında doğanlarda bulunan eleştiriye meylini kontrol altında tutmaya çalışır. Yine de tam başarılı olduğu söylenemez. Kadın veya erkek olsun, iyi kalpli birisidir. Başkalarının duygu ve düşüncelerini dikkate almakta öteki horoz doğumlulardan daha titiz davranır.

· Ateş ? Horoz: Böbürlenmekten kendini zor zapteden birisidir. Çok heyecanlı ve parlayıcı bir mizacı vardır. Ateş ? Horoz yılı doğan kişiler içindeki şevk ve heves ateşi ile adeta kavrulur. Bu nedenle bazen uyum sağlamakta başarılı olamaz ve çeşitli yıkımlarla karşılaşır.

· Toprak ? Horoz: Pek çok Horoz yılında doğan kişide görülen gösterişli olmak bunlarda daha sönüktür fakat, başkalarını idare etmekte daha fanatik bir kişilik gösterirler. Bazen de kendisini izleyenleri zorlamaya kalkabilirler.

CIN ASTROLOJISI ? EJDERHA BURCU Özellikleri

Enerjik, kuvvetli, güç sağlayan, başarılı.

Kişiliği

Eski çağlarda Ejderha (Dragon), Göksel İmparatorluğun emrinde olan Çin İmparatorunun ve de hizmetkarların yüksek güç sembolüydü. Bu nedenle
Ejderha yılında doğan birinin pek çok olumlu özellikler taşıdığına inanılırdı. Bu özelliklere gelince ancak bir imparatorun sahip olabileceği türden şeylerdi. Büyük bir şevk, sınırsız coşku, başkalarını etkileme yeteneği vb.

Efsaneye göre, Ejderha ağzından ve burnundan alev püskürtür. Benzer biçimde, Ejderha yılında doğan kişi de aynı etkiyi yapan konuşma yeteneğini kullanır. Aynı zamanda Ejderha çok güçlüdür. Kendine meydan okuyan muhaliflerinin direncini kırar. Ejderha tehlikeli bir düşmandır. Yine de, Ejderha yardımseverdir ve tehlikeli durumlarda bile dostça yaklaşımlarla çözümler getirir. İyi bir dost sayılır ama kolay bir dost değildir.

Kendi düşüncelerini empoze ederek, liderliği altında yol alınmasını ister. Yani buyurgan bir dostluk gösterir. Bu kişinin seçtiği kariyerde başarılı olması beklenir.Başarı da değişken olmayıp süreklidir. Ejderha yılında doğan kişi kolay para kazanır. Para harcamaktan da çekinmez. Çok ender zamanlarda kaygı
ve endişe gösterir. Bu da karşı tarafın gerçek gücünü henüz ölçemediğindendir. Kendi gücünün ve yeteneklerinin farkındadır. Eğer Ejderha yılı doğumlusu yetenek ve gücünü kontrol ederek kullanabilirse yaşamda başarılı ve mutlu olur.

Duygusal Yaşamları

Ejderha yılında doğan kişilerde yalnız yaşama isteği görülür. Gençliğinde uzun süreli bir duygusal ilişki kurmaya meyillidir. Bunun sonucunda genç
yaşta evlenmeye yatkın bir kişilik ortaya çıkar. Genç yaşlarda yapılan evliliğin dengeli bir geleceği olur. Eğer yaşam boyu yalnız bir hayatı
seçerse de iffetli bir tarzı seçer. Ejderha yılında doğan birinin en az uyum sağlayacağı kişi Köpek yılında doğan birisidir. At ve Koyun yılında doğanlarla uyumlu ilişki kurabilir. Ejderha herkes ile uyuşabilecek bir kişiliktir. Çünkü, mizacındaki güç sayesinde herkesi kendisine bağlamasını bilir.

Ejderha Yılında Elementler

Tüm elementlerin kutupsallığı (+) dır.

·Metal ? Ejderha: Metal ? Ejderha yılında doğan kişi, Ejderha klanının en gözüpek, ve zorlu tipidir. Kadın veya erkek olsun çok enerjik, çok iradeli, çok etkili ve çok girişken birisidir. Büyük bir kabiliyet ve kültür potansiyeli vardır. Birinin saçma veya yanlış bir şey yapmasına dayanamaz. Ayrıca, hata veya dürüst olmayan davranış karşısında tolerans göstermeyi kabul etmezler. Metal Ejderha yılında doğanlar namuslu, dürüst, cesur ve güvenilir davranışlarıyla kendilerini her fırsatta kanıtlayan kişilerdir. Bunlardan mükemmel bir arkadaş ve yaşam ortağı çıkar. Aynı zamanda düşmanları için de amansız olurlar.

· Su ? Ejderha: Ejderha yılında doğanlar gibi enerji sahibidir fakat bu yeteneğini bir konu üzerinde yöneltmekte zorluk çeker. Bu yöneltme zorluğu nedeniyle, sahip olduğu büyük gücün tam olarak farkına varamaz. Yine de, istenen çabuklukta olmasa da, bu kişiler sonunda emellerine ulaşırlar. Bu tip insan, diğerleri içinde uzlaşmaya en yakın Ejderha tipidir.

· Tahta ? Ejderha: Öteki Ejderha yılı doğumlular içinde yeni fikirlere en açık olan kişidir. Aynı zamanda tam bir yaratıcı düşünce kapasitesine sahiptir. Düşmanlarına karşı daha az kin güden birisidir. Yaşamda başarıya giden yolda yaptığı mücadele ile sonunda hedefine ulaşır.

· Ateş ? Ejderha: Öteki Ejderha tipleri zorlu, enerjik veya atılgan olabilir. Fakat, Ateş ? Ejderha için bir yanardağın indifa etmesi benzetmesini yapabiliriz. O tam bir ateş parçasıdır. Eylemin içine dalar. Çok iyi bir lider olabilir. Çevresindekilere veya kumanda ettiklerine her söylediğinin doğru olduğunu inandırması çok kolaydır.

· Toprak ? Ejderha: Öteki Ejderha yılı doğumlulardan belki daha az savaşkandır. Veya daha iyi bir benzetme yaparsak, o kadife eldiven içindeki demir yumruktur. Diğerlerine nazaran daha fazla kararlı ve dengelidir. Daha zor parlamaya hazırdır. Fakat tüm Ejderha yılı doğumlularda olduğu gibi, kendini yaralayanı asla unutmaz.

CIN ASTROLOJISI ? KAPLAN BURCU Özellikleri

Talihli, dinamik, huzursuz, cesur, ne yapacağı belli olmayan, yaşama bağlı ve yaşamı seven.

Kişiliği

Kaplan yılında doğan kişi talihlidir. Beklenmeyen tarzda davranan, hareketli ve cesur mizaçlıdır. Kaplan doğumlu birisi ile beraber olan birinin
bundan bıkmış olması düşünülemez. Yine de bazıları bir süre can sıkıntısı duyarsa, bu tipik özellikleri olan dinamizmin yanında, çabucak
parlayan, telaşçı bir kaplan özelliği taşıyan birisine çatmıştır. Böyle olanlar sonucun nereye varacağını düşünmeden eyleme geçmekte acele
ederler.

Kaplan yılı doğumlular sık sık coşkulu bir heves dalgasına kapılırlar. Bu nedenle sahip oldukları durumları etkileyen gerçeklere kayıtsız kalırlar. Bunların en iyi tarafları sıcak kalpli oluşlarıdır. Başkalarının isteklerine anlayışla yaklaşırlar. Zayıf tarafları ise bencillikleri ve dostlarını kendilerinden uzaklaştıran ne
yapacakları belli olmayan davranışlarıdır. Kaplan yılı doğumlular mesleki kariyerlerinde ve parasal konularda genellikle başarılı olurlar.Yine de telaşlı mizaçları bazen verim düşüklüğüne ve gerilemeye neden
olabilir.

Duygusal Yaşamları

Kaplan yılı doğumlular güçlü duygusal mizaca ve kuvvetli seks yönelimine sahip olurlar. Seks etkisi belirli ve etkin bir düzeyde ve bireysel tatminleri
gerçekleştirmeye dönüktür. Sonuç olarak ister kadın ister erkek olsun, Kaplan yılı doğumlular, geri kalan tüm insanlar içinde gençliğinde çapkınca yaşam sürenler sayılırlar. Bununla birlikte, yıllar geçtikçe oldukça durgunlaşırlar ve yaşam ortaklarını mutlu etmeye yönelik bir olgunluk kazanırlar. Özel olarak bu insanlar uzun süreli berberlikleri heyecanlı yapan çılgınca davranışlarda bulunabilirler.

Kaplan yılı doğumlular için en az mutluluk getirecek ortaklık, Maymun yılı doğumlulardır. Bu iki kişilik paylaşacak çok az şey bulur. Kaplan kişiliğinin uzun süreli beraberlik kuracağı kişiler At ve köpek yılında doğanlardır. Keza Ejderha ve Domuz yılında doğmuş olanlarla da berberlikleri mümkündür. Karşılıklı fedakarlık sağlandığı takdirde öteki sembollerle de yaşamaları olasıdır. Fare yılı doğumlunun başarılı bir ilişki kurabildiği kişi At yılı doğumludur.

Yine Fare yılı doğumlu insanın en hoşlandığı ve mutlu olduğu kişiler Ejderha ve Maymun yılında doğanlardır. Öteki guruptan olanlar ile vasat bir beraberlik
ortaya çıkar. Yine de Fare yılı ile Fare yılı beraberliği gerçek bir huzur için birbirinin aynıdır. Fare ile Köpek ilişkisi ise gerilim getirir fakat, iki tarafın biraz fedakarlığı ile ilişki başarılı olabilir.

Kaplan Yılında Elementler

Tüm elementlerin kutupsallığı (+) dır.

·Metal ? Kaplan: Bu insanlar oldukça dışa dönük kişilikte, açık yürekli ve öteki kaplan yılı doğumlulara nazaran daha çok iyimser mizaçlıdır. Kadın veya erkek olsun, atak, pervasız ve oldukça bencil olurlar. Yukarılara tırmanmak için başkalarını kullanmaktan kaçınmazlar. Eğer bu eğilimleri kontrol altında tutulabilirse, hem başarılı hem de sempatik olurlar. Kontrol elden kaçarsa başarılı olmakla birlikte kimseye hoş görünmezler.
· Su ? Kaplan: Kaplan yılı doğumluların özelliklerini taşıyan, genellikle sakin ve durgun gözüken fakat, kendilerini yönetmeye dair bir belirti hissedince hemen etkili bir değişim gösteren insanlardır. Su ? Kaplan kişisi sertleşmeye yönelirse oldukça öfkeli birisidir. Fakat genel olarak, sakin, mantıklı ve diğerlerine nazaran daha fazla etrafının duygu ve düşüncelerine itibar eden yaradılıştadır. Bu özellikleri ile başarılı bir kariyer yapabilir ve evlerinde mutlu bir yaşam kurabilirler.

· Tahta ? Kaplan: Bu kişiler çok dost canlısı ve bir ev kedisinin uysallığında olurlar.Onları tanıyanlar tarafından hayranlıkla sevilirler. Fakat yabancılar
için durum aynı değildir. Onlara karşı dikkatli ve kendilerini korumaya hazır olurlar.

· Ateş ? Kaplan: Lider olarak doğmuş kişidir. Aniden coşku ve heves ateşi ile parlayan ve bunları başkalarına da aktarabilen birisidir. Bunlar hem yüce gönüllü ve cömert hem de ötekilerden daha becerikli olurlar. Bu beceri yeteneklerini sosyal yaşamlarında gösterirler. Çok sempatik kişilerdir. Parlak bir yönetici
vasıflarına sahiptirler.

· Toprak ? Kaplan: Tüm Kaplan yılı doğumlular içinde en fazla gerçekçi olanlar bunlardır. Fakat daha az yetenekli olurlar. Bu durumda onların daha fazla azimli ve sebatlı olmalarını doğurur. Bunlar öteki kaplan yılı doğumlulardan daha az parlar, daha gerçekçi olur ve daha az coşku ve heves gösterirler.

Tavşan Özellikleri

Talihli, cömert, kibar, kültürlü, sanatkar, duyarlı.

Kişiliği

Hayvan yıllarının içinde en talihli olanlar tavşan yılında doğmuş olanlardır. Bu kişiler, çoğumuzu harap edecek sıkıntılardan bir zarar görmeden
sıyrılmasını becerirler. Tavşan yılı doğumlusu kavgaya meraklı değildir. Bunun yerine karşılaştığı sorunları anlaşarak ve konuşarak çözümler
karşı fikirde olanları ikna ederek kendi safına çeker. Barış taraftarı olması, sorunların karşısında uzlaşmaya çalışması onun zayıf birisi
olduğunu göstermez.
Tavşan yılı doğumlusu eğer savaşmak zorunda kalırsa bunu da büyük bir cesaret ve şiddetle yerine getirir. Bu kişileri barış sevgisi, müzik ve sanat meyli ile tamamlanmıştır. Başkaları yararına cömert olması ve iyi duygular beslemesi de özelliklerine ilave edilmelidir. Bunların en önemli olumsuz tarafları
aniden aksileşmeye meyilli olmalarıdır. Bu durum başkaları için çok şaşırtıcı olur ve yanlış anlaşılmalara yol açar.

Duygusal Yaşamları

Bu kişiler aşk ve evlilikte fiziki heyecanı üstün tutan, duygusal yanları güçlü insanlardır. Bununla beraber rahatlarına düşkünlükleri de, tüm
öteki özellikleri içinde önemli yer tutar. Tavşan yılında doğan kişi geçici ilişkilerden hoşlanır. Uzun süreli beraberliklere çok ender razı
olur. Evlenmeyi göze alması için her yönden tatmin olması gerekir.Tavşan yılı kişisi için en az uygun olan Horoz yılında doğan kişilerdir. Keza
Kaplan yılı doğumlusu da onunla zor uyuşur. Bunlardan başka, Maymun ve At yılı doğumlular da zor anlaşır. Tavşan yılında doğanlar için en uygun
olanlar Koyun ve Domuz yılında doğmuş olanlardır.
Tavşan Yılında Elementler

Tüm elementlerin kutupsallığı (-) dir.

·Metal ? Tavşan: Öteki Tavşan yılı doğumlulara nazaran daha gizemlidir. Erkek veya kadın olsun hem duyarlı hemde sanatkar ruhlu olurlar. Bazen
yaşamı sırtlarında zor taşıdıkları bir yük gibi görebilirler. Öteki Tavşan yılı doğumlulardan daha fazla romantik ve tutkulu olurlar.
Duygusal güçlerin elinde sürüklenmeye meyillidirler.

· Su ? Tavşan: Bunlar barış içinde yaşamaya büyük bir istek duyarlar. Bazen geri çekilmeye hazır ve içe dönük mizaçları ile duygularını açıklamaktan
korkan bir kimlik taşırlar. Su ? Tavşan yılında doğanlar dalgın ve düşünceli yaradılışta olurlar ve geçmişin etkisinde kalırlar.

· Tahta ? Tavşan: Tahta Tavşan?ı, insanlar tarafından sevilen, her ortama uyum sağlayabilen, rahat bir Tavşan?dır. Tek başına çalışmaktansa grup
çalışmalarını tercih eder. Başkaları tarafından desteklenmek hoşuna gider. Bazen hislerini açıkça ifade edemez. Cömertliğiyle tanınır.

·
Ateş ? Tavşan: Yoğun derecede duygusal bir kişiliktir. Hislerini belli etmekten hiç kaçınmaz. Bu nedenle başkalarının kendisine karşı dikkatli
davranmasına neden olur. Her ne kadar sıkı ağızlı ve ketum birisi olsa da, öteki Tavşan yılı doğumlulara benzemez. Ötekilere göre liderlik
vasıfları daha gelişmiş olup, gerektiğinde konuşarak karşısındakini ikna etme yeteneği vardır.

· Toprak ? Tavşan: Diğer Tavşan yılı doğumlulara nazaran daha azimli ve ciddi mizaçlıdır. Konforlu ve lüks
bir diğerlerinden daha fazla sever.

CIN ASTROLOJISI ? OKUZ BURCU Özellikleri

Sabırlı, cesur, sadık, vefalı, muhafazakar.

Kişiliği

Çin takvimine göre Öküz yılında doğan kişinin ne kadar sabırlı olduğunu herkes bilir. Aynı zamanda sıkı bir çalışma kapasitesi vardır. Yıl için
adı verilen hayvan da esasında katır kadar inatçı ve azimkardır. Bu yılda doğan kişiler de bu özellikleri paylaşırlar. Özellikle uğraşları
sevdikleri bir konu üzerinde olursa, yorgunluktan bitap düşene kadar çalışabilirler.

Bu yılda doğan kişinin kayıtsız durgunluğuna bakıp, onun sersem birisi olduğunu düşünenler yanılırlar. Bunlar başkalarının farketmeyeceği kadar zeki ve akıllı kişilerdir. Bu, bir amaca dönük mantıklı bir akıldır. Yaşamda hedefe ulaşmak için güvenilir olmak ve sonra da çalışmak gerektiğine inanırlar.

Duygusal Yaşamları

Bu kişiler ihtiraslı ve tutkulu sözcükler kullanarak sevgilerini açıklayamazlar. Onlardan, bir Donjuan veya Kazanova gibi sevgililerine
tutkulu aşk mektupları yazmaları beklenemez. Bununla beraber, aşk heyecanı duymadıkları ve karşı cinsi arzulamadıkları da düşünülemez.
Bunların ihtiraslarını kolayca uyandırmak mümkün değildir. İlk bakışta aşık olmak ise alışılmamış bir durumdur. Buna benzer şekilde, şıpsevdi
oldukları ve kolayca aşk sevdasından kurtulduklarını da söyleyemeyiz. Aşkları aylar ve yıllar boyunca gelişir ve serpilir ve güçlenir.

Bir kere zirveye ulaştımı kimse vazgeçiremez. Bunlar erkek veya kadın yaşamlarını paylaştıkları kişiye sadık olurlar. Bunlar içinde evlilik
ortağını aldatan pek az kişi çıkar. Öküz yılı doğumluların uzun süreli başarılı ilişki kuracakları karşı cins Koyun yılında doğanlardır.
Gerçekten de bu iki sakin gurup birbirleri ile iyi anlaşabilirler.
EsasındaÖküz yılı doğumlularla uyumlu bir ilişki kurabilmek oldukça güç gözükmektedir. Bu kişiler almaktan çok verenler gurubuna girerler.
Birbirlerine benzer mizaçları olan kişilerin berberlikleri sıkıcı olur. En uzun ömürlü ve uyumlu beraberlikler birbirine zıt mizaçlar arasında
kurulabilir. Öküz yılı doğumlular, Horoz yılında doğanlar ile uyumlu bir ilişki kurabilirler. Bundan başka, nisbeten dikkatli ilişki
kurabilecekleri kişiler, Köpek ve Kaplan yılı doğumlulardır. Bu ilişkilerde aşılması gereken zorluklar vardır.
Öküz Yılında Elementler

Tüm elementlerin kutupsallığı (-) dir.

·Metal ? Öküz: Bu kişiler anlamlı bir konuşma tarzına sahiptir. Zeki ve çoğunlukla sanatkar olurlar. Bu olumlu yanları bunların bakış açılarının
genellikle olumlu olduğu sonucunu çıkartır. Ayrıca öteki aynı yıl doğumlulara nazaran daha sıkı çalışırlar. Bu oluşumlar kişiye tartışmayı
seven mizaç verir. Özellikle keriyerini içeren konularda görüş ve fikirlerini açıklamaktan kesinlikle kaçınmazlar. Metal ? Öküz yılı
doğumlular genellikle zor bir meslektaş olurlar ama güvenilir kişilerdir.

· Su ? Öküz: Başkalarının öğüt ve fikirlerine kulak vermeye daha hazırlıklıdırlar. Bunun anlamı yeniliklere karşı duyarlı
olmaları değildir. Tüm Öküz yılı doğumlular gibi muhafazakar mizaçlıdırlar fakat, mantıklı tartışmalardan kaçınmazlar. Bunlara eskiye
nazaran yeninin daha başarılı olduğu kanıtlanırsa, tüm güçleri ile bunu gerçekleştirecek yöntemlere sarılırlar. Yine de yeninin üstünlüğünü
kabul etmekte pek ısrar etmezler ve değişimin getireceği bazı zararlara karşı da hazırlıkları yoktur. Bunlar kendilerine düşkün olurlar ve
başkalarından da bunu beklerler.

· Tahta ? Öküz: Çalışma üzerinde ötekilerden daha iyicedirler. Ayrıca başkalarının duygularını daha dikkate alırlar. Bunlar çok büyük güç harcayarak çalışma azmi ile doludurlar. Ötekilere nazaran da müzmin bir inatçılık göstermezler. Bu nedenle öteki Öküz yılı doğumlulara nazaran yaşamda ün ve başarı
kazanmaya daha yatkın olurlar.

· Ateş ? Öküz: Diğer tipler arasında ateşin tüm yakıcılığına sahip kişileridir. Bunlar konuşmalarında, davranışlarında ve başkalarının kusurlarını göstermekte
acı ve alaylı bir üslup ve yorum kullanırlar. Nezaket açısından sözünü esirgemeyen kişiler sayılırlar. Eğer yorumlarında keskin ve acı davranmışlar ve yargılarında yanılmışlarsa, hemen özür dilemeye de hazırdırlar. Birçok yönden karakterleri yaşamda pek çok şeyi güçleştirecek yapıdadır. Diplomasi ve incelik isteyen işlerde buna uygun bir kimlik elde etmeleri oldukça zordur. Bununla beraber başarılı bir kariyere sahip olurlar. Bu kariyer savaşarak elde edilmiş sayılmalıdır. Hukuk ve ordu işlerinde başarılı olurlar.

· Toprak ? Öküz: Tüm Öküz yılı doğanlar içinde en kayıtsız olanlar bunlardır. Pek çok yeteneklere sahip olurlar. Örneğin, sadakat, bağlılık, içtenlik ve güçlü
bir mantık gibi. Fakat bu kişilerde hayal gücüne bağlı yaratıcılık ve duyarlılık yok gibidir. Buna üzülecekleri sanılmasın, yaşamda ulaşmayı planladıkları yere ulaşacaklardır. Bu hedefe ulaşmak için sabır, yoğun bir çalışma ve kararlılık içinde olurlar.
çin astrolojisi

Duslerkulup

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>