Sağlık Köşesi

Cilt Hastalıkları Hakkında Bilgi

Eritema multiforme

Cilt Hastalıkları Hakkında Bilgi

Epidermal ağırlıklı yangısal hastalıklar

1.İntersellüler ödem: Spongiotik dermatitler    a.Akut       b.Kronik

2.Epidermal hiperplazi: Psoriazis

3.Epidermal hücre nekrozu: Eritema mültiforme   a.Stevens-Johnson sendromu   b.Toksik epidermal nekrolizis

4.Liken Planus

Eritema Mültiforme: Az görülen, kendiliğinden gerileyen bir hastalıktır. Sitotoksik reaksiyon sonucu yaygın epitel hücre dejenerasyonu ile karakterlidir. Her yaşta görülebilir. Etiolojisinde: Enfeksiyonlar: Herpes simpleks, mikoplazma, histoplazmozis, koksidioidomikozis, tifo ve lepra gibi, İlaçlar: Sülfonamidler, penisilin, barbitüratlar, salisilatlar, hidantoin ve antimalarial ilaçlar, Maligniteler: Karsinom ve lenfomalar ve Kollagen-vasküler hastalıklar (lupus eritematozus, dermatomyozitis, poliarteritis nodoza).

Stevens-Johnson sendromu: Ağır ve semptomatik ateşli, çocuklarda daha sıktır. Dudaklar ve ağız mukozasını tutan hemorajik erozyon ve kabuklanmalar tipiktir, konjonktiva, uretra, genital ve perianal bölgeleri de tutabilir. Lezyon bölgelerine enfeksiyon eklenirse hayatı tehdit eden sepsisle sonuçlanabilir.

Toksikepidermalnekrolizis: Deri ve mukozaların soyulup dökülmesine ve ağır yanıklara benzer bir tablonun ortaya çıkmasına yol açabilir.

Liken Planus: klinik;  tek-gruplar halinde kaşıntılı papüller, oral mukoza lezyonları–> prekanseröz, tırnak ve saçlı deri lezyonları Histoloji; hiperkeratoz, hipergranüloz, akantoz, bazal h. dejenerasyonu, kolloid cisimcikler, epidermis alt 1/3 lenfosit inflamasyon ve yüzeyel dermada bant tarzında infiltrasyon, melanofajlar gözlenir.

Stevens-Johnson sendromu

Dermal Hastalıklar: 

Ürtiker, Akne, Granülomatöz dermatitler ve Pannikülitlerdir.

Ürtiker: Sık karşılaşılan bir deri lezyonu (%20)’dur. Lokalize mast hücre degranülasyonu damar geçirgenliği artımı  kaşıntılı ve ödemli ürtiker plakları görülür. En sık 20-40 yaş, her yaşta ortaya çıkar. Lezyon birkaç saat içinde (24 saatten az) gelişir ve kaybolur. Günler ya da aylar süresince yeni lezyonlar oluşabilir. Küçük kaşıntılı papüllerden geniş ödemli plaklara kadar değişen lezyonlar görülür. Gövde, ekstremite uç kısımları ve kulaklar gibi basıya uğrayan bölgelerde görülür. Ürtiker mekanizması; Mast hücrelerinden vazoaktif mediatör salınımı olur. IgE bağımlı degranülasyon gerçekleşir (Polenler, gıdalar, ilaçlar ve böcek venomları gibi çeşitli antijenlerle karşılaşma sonucu). IgE’ye bağımlı olmayan ürtiker (opiatlar ve bazı antibiyotikler doğrudan degranülasyon). Histolojik Ödem ve  Venüller çevresinde: lenfosit, seyrek lökosit ve dermada eosinofiller görülür.

Akne Vulgaris: Ergenlik dönemi; Fizyolojik hormonal gelişim ve Follikül matürasyonunda değişimler görülür. Sebase folliküllerin bulunduğu alanlar (yüz, omuzlar); Aşırı yağ bezi salgısı, Pilosebase duktusta tıkanma ve Bakteriler (Propionobacterium acnes) sonucu oluşur.

Rozase: Rozase orta yaş ve ilerisinde toplumun %3’ünü tutan ve kadınlarda daha sık görülen bir hastalıktır. Dört aşaması vardır.: Kızarma, kalıcı eritem ve telenjiektazi, papül ve püstüller ve birbiriyle birleşen eritematöz papüller ve folliküllerin belirginleşmesi ile burun derisinin kalınlaşması: rinofima Mikroskopisi;  Dermada nonspesifik perivasküler yangısal infiltrasyon, Ödem ve telenjiektazi, Püstül evresinde folliküler içerisinde nötrofiller toplanır ve follikül epitelinin yırtılması sonucu granülomatöz yangı ve Rinofima: yağ bezi hiperplazisi ve folliküllerde keratin tıkaçları şeklindedir. Patogenezinde doğal immun sistemin uygun olmayan biçimde uyarılmasının etkili olabileceği ileri sürülmektedir.

Granülomatöz dermatitler

Nonenfeksiyöz: Granüloma annülare ve Sarkoidoz.

Enfeksiyöz: Tüberküloz, Lepra, Sifiliz ve Derin mikozlar.

Granüloma Annülare: Dermada kollagen nekrozu ve çevresinde palizadik granülomdur. Soliter ya da generalize lezyonlar görülür. Patogenez: Sellüler immünite, immun kompleks vasküliti, monosit bozukluğu? şeklindedir. Etioloji: Tbc, böcek ısırması, travma, güneş hasarı, HIV, Epstein Barr ve Herpes zoster gibi viral enfeksiyonlar sorumlu tutuluyor ise de kesinleşmiş değildir.

Sarkoidoz:  Etiolojisi bilinmemektedir. Genetik ve çevresel faktörler etkilidir. Genetik yatkınlığı olan kişilerin karşılaştıkları çevresel etkenleri uygun biçimde zararsız hale getirememesi sonucu olur. Çeşitli deri döküntüleri(makülo-papüler, nodüler, Eritema nodozum, plak, likenoid, psoriaziform, ülseratif) görülür. Nonkazeifiye granülomlar gözlenir. Çeşitli deri reaksiyonları gerçekleşir.

Pannikülitler: Eritema nodozum, Eritema induratum, Weber Christian hastalığı, Pankreatik pannikülit, Soğuk panniküliti ve Yenidoğan panniküliti şeklidedirler.

Eritema induratum: Nodüler vaskülittir. Genç orta yaş kadında sıktır. Bacak ön yüzlerinde ağrılı, gergin, morumsu, sert nodüller gözlenir. Mikobakteriyel enfeksiyonlara aşırı duyarlık reaksiyonu (açık-gizli Tbc) olur. AML, kronik C hepatiti, ilaç reaksiyonları sebepler arasındadır.

Oral liken planus

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>