Cehennemin 7 Katı İsimleri ve Kimlerin Gideceği?

%name Cehennemin 7 Katı İsimleri ve Kimlerin Gideceği?

Hak Taâlâ, yedi yer altında bulunan yeşil kaya, kırmızı öküz, büyük balık ve büyük denizden aşağıda kendi haşmetinden yedi tabaka cehennem yaratmıştır ki, birbirinden aşağıdadır. Her tabakanın arası beşyüz yıllık mesafedir. Cehennemin yedi kapısı vardır.

Her birinin içinde ateşten yetmişbin dağ vardır. Her dağda ateşten yetmişbin vâdi vardır. Her bir vâdide ateşten yetmişbin kale vardır. Her kalede ateşten yetmişbin ev vardır. Her ev içinde ipler, sandıklar, tokmaklar, topuzlar, zincirler, bukağılar, köpekler, yılanlar, zehirli akrepler, kaynar ve irinli sular, zehir ve zakkum emsali bin türlü azap vardır. Onda kara yüzlü, gök gözlü zebani melekleri vardır ki, cümlesi sağırdır ve onlarda merhamet duygusu yaratılmamıştır. Öyle çoktur ki hesabı yoktur. Hak Taâlâ, zebanilere bir büyük ve heybetli melek vekil etmiştir ki, ona Mâlik derler. Yedi cehennemin hâkimi ve kapıcısı odur.

 1. KAT CEHENNEM
Cehennem derler ve azabı, ötekilerinden hafif, daha zariftir. Bu, Muhammed Ümmetinin âsileri için yapılmıştır.

2.KAT Sair
Hıristiyanlar onda eserdir

3.KAT sakar
Yahudiler için kararlaştırılmış ebedî duraktır.

4.KAT Cahim
Mürtedler ve şeytanlar için azabı elimdir.

5.KAT Hutame
Gayya kuyusu ondadır. Ye?cüc, Me?cüc ve kâfirlerin yeridir

6.KAT Leza
Puta tapanlar, ateşe tapanlar ve sihirbazlar için hazırdır.

7.KAT Haviye
O, mülhitleri, zındıkları, yalancıları ve münafıkları kucaklayıcıdır. onun ateşi, harareti, azap ve şiddeti hepsinden üstündür. Cehennemin tabakalarının tümü, yedibin tabakadan ziyadedir

%name Cehennemin 7 Katı İsimleri ve Kimlerin Gideceği?

   

Görüşler

  1. muhammet çelik

    Cevapla

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>