Çaka Bey ve Tanrıvermişoğulları Hakkında Birçok Bilgi

%name Çaka Bey ve Tanrıvermişoğulları Hakkında Birçok Bilgi

Çaka Bey (1081-1097)

İzmir ve çevresinde kurulduğundan İzmir
Beyliği olarak da anılır. Oğuzların Çavuldur boyuna mensup olan Çaka
Bey, uzunca bir müddet kaldığı İstanbul?dan kaçarak, İzmir? e gelmiş ve
burada beyliğini kurmuştur (1081). Bizans tahtını ele geçirmek için
Peçeneklerle ittifak kurmuşsa da amacına ulaşamamıştır. Ancak
oluşturduğu donanma ile Midilli, Sakız, Sisam, Rodos gibi Ege
adalarını ele geçirmiştir . Bu güçlü düşmandan kurtulmak isteyen
Bizans, damadı olan 1.nci Kılıçarslan?ı aleyhine kışkırtmıştır. Bir
rivayete göre Kayınpederi Çaka Bey?i yanına çağıran 1.nci Kılıçarslan,
onu hileyle öldürtmüştür. Ancak bazı kaynaklarda Çaka Bey?in ölmediği
ve Bizans donanmasının kuşatmasındaki İzmir?i teslim ettiği yazar
(1097).Çaka Bey, Anadolu?daki ilk Türk denizcisi, kurduğu donanma ise
ilk donanma olarak kabul edilmektedir.

Tanrıvermişoğulları
Çaka Bey?in İzmir?de hâkimiyetini kurduğu
yıllarda Tanrı-bermiş adlı bir Türk komutanı da ele geçirdiği Efes?te
beyliğini kurmuştu. Bizans?ın sahil bölgelerine yolladığı donanma
Efes?i ele geçirince bu beylik de ortadan kalkmıştır (1097).
%name Çaka Bey ve Tanrıvermişoğulları Hakkında Birçok Bilgi
    Makale Yazarı: Duslerkulup

Sizde yorum yazabilirsiniz...