Büyükbaş Hayvanların BAR-VAC 7 Aşısı Hakkında Bilgi

140123 Büyükbaş Hayvanların BAR VAC 7 Aşısı Hakkında Bilgi

BAR-VAC 7 Aşısı

Clostridium chauvoei, septicum, novyi, sordellii, perfringens tip C ve D Bakterin Toksoid

Sağlıklı Sığır ve Koyunların;
cl. chauvoei,
Ci. septicum,
Cl. novyi,
Ci. sordellii,
Ci. perfringens Tip C ve D?nin neden olduğu hastalıklara karşı aşılanması içindir.
Cl. perfringens Tip C (beta) ve Tip D (epsilon) fraksiyonlarının kombinasyoniarı ile aynı zamanda Cl. perfringens
Tip B?ye karşı bağışıklık Sağlar.

Endikasyonları:
Enterotoksemi,
Kuzu dizanterisi,
Yanıkara,
Malignant ödem,
Enfeksiyöz nekrotik hepatit,
Bradzot
hastalıklarına karşı koruyucu amaçla kullanılır.

Dozu:
Aseptik teknik ile koyunlara 2,5 ml, sığıriara 5 ml deri altı enjekte edilir. 3-4 hafta sonra rapel yapılır.
Aşılama YILLIK olarak tekrar edilir.

Saklama:
Güneş ışığından uzakta, buzdolabında saklanır.

Önlemler:
Dondurmayınız.
Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
Şişe açıldığında tüm içeriği kulianınız.
Mezbahaya gitmeden 21 gün öncesinden itibaren aşılama yapmayınız.
Anafilaktik reaksiyon görülürse adrenalin uygulayınız.
Gebelerde rahatlıkla kullanılabilir.
Ambalaj:
50 ml (10 sığır / 20 koyun dozu)
250 ml (50 sığır / 100 koyun dozu)
11431990 Büyükbaş Hayvanların BAR VAC 7 Aşısı Hakkında Bilgi

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>