Dinimiz İslam

Buhari’den İman Hadisleri

Kadir Gecesi Hadisi

Buhari’den İman Hadisleri

*Ebu Zer (r.a.): “Birisi ile birbirimize uygun olmayan sözler söyledik, ben de onu annesinden dolayı kınamıştım, bunun üzerine Resulullah (s.a.v.): “Ey Ebu Zer, o kimseyi annesinden ötürü kınadın mı? O halde sen hala içerisinde Cahiliyye bulunan bir kimsesin. O kardeşleriniz, Allah’ın sizin gözetiminize verdiği hizmetinizi gören kimselerdir. Kimin gözetiminde bir kardeşi olursa yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin, yapamayacakları şeylerden onları sorumlu tutmayınız, eğer böyle sorumlu tutmuş iseniz o halde kendilerine yardım edin.” buyurdu” demiştir.

*Ebu Bekre (r.a.)’dan. Şöyle demiştir Resulullah (s.a.v.): ” İki müslüman kılıçlarıyla karşı karşıya gelirse öldüren de, öldürülen de cehennemdedir.” diye buyururken işittim: “Ey Allah’ın Resulü, öldüreni anladık ama öldürülen niye cehennemdedir?” dedim: “O da karşısındakini öldürmeyi istiyordu da ondan” buyurdu.

*Abdullah b. Mes’ud (r.a.): “İman edip de, imanlarına zulüm bulaştırmayanlar…” (Enam:82), ayeti indiğinde Resulullah (s.a.v.)’in ashabı: “Hangimiz zulüm yapmaz ki?” dediler, bunun üzerine Allah: “Allah’a ortak koşmak gerçekten büyük bir zulümdür/ haksızlıktır.” (Lokman: 13) ayetini indird, demiştir.

Allah’a ortak koşmak Allah’a ait olan İlah, Rab gibi bazı hakları Allah’ın dışındakilere vermek olarak açıklanmıştır. Bu ise haksızlıktır, ilah olmayı haketmemiş olanları ilah olarak tanımak gerçek ilaha karşı haksızlıktır. Zulüm Kuran-ı Kerim’de farklı anlamlarda kullanılmıştır. Bunlardan bir tanesi de bir kişinin günah işleyerek kendine yazık etmesi anlamındadır. Ashab yukarıdaki ayeti bu manada anlayarak “Hangimiz zulüm yapmaz ki?” dediler. Yani, hangimiz günah işlemez ki? Ancak yukarıdaki ayetteki zulüm, Allah’a ortak koşma anlamındadır.

Ebu Hureyre’den (r.a.) Rivayet Edilen Hadisler

*Ebu Hureyre (r.a.)’dan. Hz Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Münafığın belirtisi üçtür; konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünden döner, kendisine güvenildiğinde hıyanetlik yapar.”

*Ebu Hureyre (r.a.): “Resulullah (s.a.v.): “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ihya ederse kendisinin geçmiş günahı bağışlanır.” buyurdu” demiştir.

*Ebu Hureyre (r.a.)’dan. Hz. Peygamber (s.a.v.): ” Allah kendi uğrunda (cihada) çıkan kimseye: ” Onu (cihada) çıkaran ancak Bana iman ve Peygamberlerimi tasdik etmesidir. Nail olduğu sevap ve ganimetle evine geri döndüreyim yahut da cennete koyayı” diye garanti vermiştir. Eğer ümmetime güçlük çıkarmış olmasaydım, sefere çıkan hiçbir birlikten geri kalmazdım. Allah yolunda öldürülmeyi sonra dirilmeyi, sonra yine öldürülüp dirilmeyi, sonunda tekrar öldürülmeyi ne kadar istemişimdir.” buyurdu” demiştir.

*Ebu Hureyre (r.a.), Resulullah (s.a.v.)’in: “Kim, inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek, Ramazan’ı ihya ederse kendisinin geçmiş günahı bağışlanılır.” buyurduğunu rivayet etmiştir.

Bir şeyi ihya etmek, onu canlı tutmak demektir. Ramazanı’ın ve iki önceki hadiste geçen Kadir gecesini ihyası demek, bu vakitleri ibadetle zikir ve dua ile tefekkür ve düşünme ile geçirme demektir.

*Ebu Hureyre (r.a.): “Resulullah (s.a.v.):” Kim, inanarak ve sevabını Allah’tan beklereyerek Ramazan orucunu tutarsa kendisinin geçmiş günahı bağışlanılır.”  buyurdu” demiştir.

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>