Eğitim Dünyası

Boşaltım Sistemi Histolojisi Hakkında Bilgi

Boşaltım histolojisi

Boşaltım Sistemi Histolojisi Hakkında Bilgi

Böbreğin Görevleri:

 1. (1)Süzme ve boşaltım ile kanın nitrojenli ve diğer artık metabolik ürünlerini temizlemek
 2. (2)  Vücut sıvılarının ve elektrolitlerin yoğunluğunu dengelemek
 3. (3) Geri emilim ile kan homeostasisini korumak için küçük molekülleri (amino asitler, glukoz ve peptitler) iyonları (Na+, Cl-, Ca+2, PO3-3) suyu yeniden elde etmek
 4. Renin enzimini üreterek kan basıncını düzenler.
 5. Aynı zamanda endokrin bir organdır. Kemik iliğinde kırmızı kan hücre üretiminin bir uyaranı olan eritropoietin’i üretir.
 6. Kalsiyum metabolizmasının kontrolü ile ilgili bir vitamin D türevi olan 1,25-hidroksikolekalsiferol’ü de aktive eder.
 7. Homeostasisin devamı/sıvı ve elektrolit dengesi/renin ve eritropoetin üretimi

Böbrekler Fibröz kapsüle sahiptir. Septumları yoktur. Korteks  ve Medulla’dan oluşurlar. Kollajen seviyesi yüksek elastikiyiteleri düşüktür. Bileşik tübüler bir yapıya sahiptirler.

Corpusculum enale Malpighi

 • Damar kutbu…afferent arteriol, efferent arteriol, glomerulus
 • İdrar kutbu
 • Bowman kapsülü: L. parietalis, L. visceralis, Bowman boş.

PODOSİT (sit. Ribozom   GER  )

 • Primer, sekonder uzantılar/PEDİSEL (25 nm aralıklarla filtrasyon aralıklar-interdigitasyonlar
 • organel- mikroflaman, mikrotubul)
 • Slit membran (6nm)
 • Endotel fenestratalı
 • ENDOTEL ve PODOSİT arasında -> BAZAL MEMBRAN FİLTRASYON BARİYERİ

Mezangium: 

Mezangial hücreler

 • matriks ve kollajen sentezleyen
 • kasılabilir
 • fagositik
 • çoğalabilme yeteneğinde
 • biyolojik olarak aktif maddeleri (prostaglandinler ve endotelinler) salgılayan hücrelerdir. (Endotelinler, afferent ve efferent glomerüler arteriyollerin kasılmasını uyarırlar).

Mezangial hücrelerin glomerülar filtrasyon sürecine katılımı

1.Glomerüler kapiller için mekanik destek sağlayarak

2.Fagositik aktiviteleri ile bazal laminadaki dönüşümü kontrol ederek

3.Kasılabilme aktiviteleri ile kan akışını düzenleyerek

Elektron mikroskopta bazal membran

Fiziksel-elektriksel bariyer:

 • ortada elektron-yoğun (lamina densa)
 • her iki yanda daha fazla elektron-geçirgen tabaka (lamina rara) –anyonik
 • Lamina rara, proteoglikan olan heparan sülfat
 • Lamina densa tip IV kollajen-fiziksel 10 nm den büyük partiküller geçemez.

Renal korpuskül damar kutbunda Jukstaglomerüler aparat üç hücre grubundan oluşur:   

1- Juksta­glomerüler (JG) hücreler:

Afferent arteriol tunika mediasındaki modifiye düz kas hücreleridir. PAS+ granüller

2- Macula densa

Glomerulusun ait olduğu nefronun distal tubulus düz parçasının kıvrımlı tubulusa dönüşerek glomerul yakınına geldiğinde, afferent ve efferent arteriol arasına rastlayan bölgede distal tubulus hücrelerinin farklılaşmasından oluşur.

3- Lacis hücreleri

Macula densanın altında soluk sitoplazmalı hücre sınırları ayırt edilemeyen sıkışık hücre kümesidir.

Tubulus contortus proksimalis (Proksimal kıvrımlı tubuller):

 • Distal tubullerden daha uzun
 • renal cisimciklerin yanında daha sık
 • Lümen geniş
 • Lateral yüzeyde dişli bağlantılar
 • izoprizmatik, büyük hücreler
 • Bol lizozom
 • Çok sayıda mikrovillus – Fırçamsı kenar
 • Bazal bölümlerinde yoğun membran katlanmaları
 • Bol mitokondri, koyu eosinofilik, aktif iyon taşınmasında rol oynar
 • Kanalikül,pinositotik veziküller

Tubulus contortus distalis (Distal kıvrımlı tubul)

 • Daha az kıvrımlı, daha kısa, kesitlerde az sayıda
 • İzoprizmatik epitel, lümen daha geniş ve düzgün
 • Kısa mikrovilluslar, açık renkli hücreler
 • Bol mitokondri, lizozomlar çok belirgin değil
boşaltım sistemi

Henle ansı (kangalı)

1- Pars descendens – inen kalın kol  (Proksimal tubul pars rekta)

2- İnce kısım

3- Pars ascendens  (Distal tubul pars recta)

Kollektor kanallar (Toplayıcı tubuller):

 • İzoprizmatik epitel
 • Hücreler soluk, az sayıda organel
 • Bazal membranda hemen hiç invaginasyon görülmez
 • Lateral bağlantılar bulunmaz

İDRAR BOŞALTIM YOLLARI

 • Kaliksler
 • Pelvis renalis
 • Ureter
 • Mesane

Epitel dokusu (urotelyum):

Epitel ve kas kalınlığı mesaneye doğru kalınlaşır:

1-Tunika mukoza

2-T. Muscularis

3-T. Adventitia-serosa

*Kaliks, renal pelvis ve ureter kas tabakası -Tunica muscularis spiral, içte longitudinal dışta sirkülerdir. Pelvis renaliste papillalar çevresinde sirküler Mesaneye yakın kısımlarda en dışta longitudinal bir tabaka ilavesidir (Mesane kasları-detrusor). İdrar yolları dıştan T. adventisya ile sarılıdır. T. seroza (periton) mesanenin üst kısmında görülür.

Uretra

Erkek Uretrası: Prostatik, membranöz, bulbus, fallik

Prostatik uretra: değişici epitel, Membranöz uretra: Çok katlı prizmatik veya yalancı çok katlı prizmatik epitelle döşeli, çevresi çizgili kastan (sfinkter) oluşur. Bulbus ve fallik uretra: Corpus spongiosumda yer alır. Fossa navicularis, çok katlı yassı epitel. Uretra boyunca bulunan müköz salgı bezleri Littre bezleri (en çok fallik kısımda) bulunur. Bazı salgı bölümleri doğrudan uretra epiteline; diğerleri salgı kanallarıyla yüzeye ulaşır.

Kadın uretrası

Arada yalancı çok katlı prizmatik epitel alanları, çok katlı yassı epitelle döşelidir. Orta kısmı dıştan istemli çizgili sfinkterle sarılı.

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>