Böceklerle İlgili Her Şey

uzun bacakli sinek Böceklerle İlgili Her Şey
En büyük sinek
Dünyanın en büyük sineği, Güney Amerika?da yaşar. Bu sineğin kanat uçları arasındaki uzaklık 6,5 cm.?dir.
En büyük kelebek
Dünyanın en büyük kelebeği Pasifik Okyanusu?ndaki Solomon adalarında yaşar. Kanat uçları arası 30 cm.?dir.
En küçük kelebek
Dünyanın en küçük kelebeği, Güney Afrika?da yaşayan bir cins mavi kelebektir. Bu kelebeğin kanatlarının iki ucu arasındaki uzaklık 1 cm.?dir.
Kelebekler nasıl gelişir?
Bir kelebeğin gelişmesi, bir çekirgenin gelişmesinden farklıdır. Kelebek ilk önce tırtıldır, daha sonra bir koza haline dönüşür. Ergin kelebek, pupa kabuğunun içinde gelişir. Bundan sonra pupa kabuğu yarılır ve ergin kelebek buradan dışarı çıkar. Kanatları genişleyip sertleşene kadar bir süre bekler, sonra uçar.kelebek Böceklerle İlgili Her Şey

Deniz böceklerini tanıyor musunuz?
Bazı böcekler deniz kenarında, tuzlu suyun içinde veya üstünde yaşarlar. Su yüzünde yürüyen yarımkanatlılarla akraba olan bu böcekler, genellikle kıyılardan yüzlerce mil uzakta suyun üstünde yürürler. Ölmüş ve suyun üzerinde yüzen deniz hayvanları ile beslenirler. Bu böceklerin üstüne düşecek tek bir su damlası bile onları ıslatıp boğulmalarına yol açabilir. Denizde fırtına olduğu zaman böceklerin ne yaptığını kimse bilememektedir.
Böceklerin sesleri olur mu?
Hiçbir böceğin sesi yoktur, fakat çekirgeler gibi bazıları aletli müzik diyebileceğimiz türden birtakım sesler çıkarabilir. Odun içindeki tünellerde yaşayan bir cins böcek, başını oduna çarparak bir saatin tıkırtılarına benzeyen bir gürültü çıkarır. Ölü başlı atmaca güvesi, zaman zaman cırıltıya benzeyen bir ses çıkarır.
En ağır böcek
Dünyanın en ağır böceği, Tropikal Afrika?da yaşayan golyat böceğidir. Boyu ortalama 15 cm.?dir ve ağırlığı 98 gramdır.
En uzun ömürlü böcek
En uzun yaşayan böcek, kraliçe termittir. Bu böceklerin 50 yıl yaşadıkları bilinmektedir. Bunun yanında bazı bilimadamları, onların 100 yıl kadar yaşayabileceklerine inanmaktadır.
Dünyanın en hızlı uçan böceği
Dünyanın en hızlı uçan böceği bir cins kız böceği olup, saatte 56 km. hızla uçabilmektedir.
Böcek çeşitleri
Günümüzde bir milyon tip böcek yaşamaktadır. Bunların bazıları çok küçüktür ve ancak büyüteçle görülebilir. Boyları 6-7 cm.?yi bulan büyük böcekler de vardır. Bazı böceklerin vücutları ince uzun, bazılarınınki kısa ve yuvarlaktır.
Böcekler nasıl beslenir?
Böceklerin yemediği hayvan ya da bitki yoktur. Mantar ve tütün yiyen böceklerin yanında, kumaş ve odun yiyenler de vardır. Birçoğu, bitkilerden bitkiözü yiyip, hayvanlardan kan emer.
b 64757 b%C3%B6cek Böceklerle İlgili Her Şey

Böceklerin kaç tane gözü vardır?
Böceklerdeki görme, koklama, tatma, işitme ve dokunma duyuları insanlardakine benzemez. Böceklerin iki çeşit gözleri vardır. Birçok minik gözden ya da fasetlerden oluşmuş bir çift petek göz ve çoğunda üç tane basit göz bulunur. Basit gözler başın tepesindedir ve osel adını alır.
Böcekler nasıl koku alır?
Böcekler, duyargaları ile koku alır. Bir böceğin duyargaları ne kadar büyükse o kadar iyi koku alır. Güvelerin tüylü duyargaları, böcekler içinde en iyi koku alan duyargalardır.

bocek resimleri Böceklerle İlgili Her Şey

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>