Eğitim Dünyası

Böbrek Kan ve Lenf Dolaşımı

Böbreğin yapısı

Böbrek Kan ve Lenf Dolaşımı

BÖBREĞİN GÖREVLERİ:

 • Metabolizma sonucu meydana gelen artıkları ve zaralı maddeleri boşaltma
 • Su ve plazma volümünü düzenleme
 • Elektrolit dengesini düzenleme
 • Plazmanın osmotik basıncını düzenleme
 • Kan basıncının düzenlenmesi
 • Az miktarda detoksikasyon (benzoik asit)
 • Glikoneogenez
 • Hormonların metabolize edilmesi ve atılması
 • D vitaminin aktif formunun oluşturulması
 • İç salgı bezi olarak görev yaparlar; Renin (Þanjiotensin), Eritropoetin, Bradikinin ve Prostaglandinler
 • Asit baz dengesini düzenlemede görev alırlar: Na ve bikarbonat geri emilimi, Primer ve sekonder fosfatlar arasındaki oranı değiştirme, Amonyak sentezi, Hidrojen ve potasyum iyonu boşaltımı ve Serbest asit boşaltımı

Böbreğin en küçük fonksiyonel birimine nefron denir. Her bir nefron, malpighi korpüskülü ile böbrek tüplerinden oluşur. Malpighi korpüskülüde glomerül adı verilen kılcal damar yumağı ile bunu saran Bowman kapsülü adı verilen bir kapsülden oluşur. Görevi glomerüler filtrasyon yapmaktır.

Yerleşimine göre nefronlar:  Juxtamedüller nefronlar ( Malpighi korpüskülü juxtamedüller alana yerleşmiştir.proksimal ve distal tüpler kortekste yerleştiği halde uzun Henle kulpları medullanın derinliklerine kadar uzanır. Efferent arteriol özel bir kapiller ağ olan vasa rectayı oluşturur)%15. Kortikal nefronlar ( kortikal alanda yerleşimlidirler, henle kulbu kısadır. Tüm tüpler peri tübüler kapiller ağ ile çevrilidir)%85.

Kadın üriner sistemi

BÖBREK KAN AKIMININ ÖZELLİKLERİ

 1. Böbreklerden dakikada 1200-1300ml civarında kan geçer. Böbrekler vücut ağırlığının %0,4’ünü oluşturmasına rağmen kalb debisinin %21’ini kullanır.
 2. A-V oksijen farkı böbreklerde diğer dokulardan daha düşüktür.(1,5ml/100ml)
 3. Böbrek kan akımı değişse bile A-V oksijen farkı diğer dokularda görüldüğü gibi bir değişme göstermez.
 4. Böbreğe gelen kanın %85’i kortekse, %15’i juxta medüller dolaşıma geçer.
 5. Glomerül kılcal damar ağı 2 arter arasında oluşmuştur.
 6. Glomerülde hidrostatik basınç diğer kılcal damar ağlarına gore çok yüksektir. Nedenleri: Afferent arteriolün çapı, efferent arteriolün çapından büyüktür. Renal arter direkt aortadan çıkar, kısa ve kalındır.
 7. Glomerüler permiabilite diğer kapiller sistemlerden çok daha yüksektir.
 8. Böbreklerde 2 farklı yapıda kılcal damar dolaşımı vardır:  Glomerül kılcal damar dolaşımı; Peritübüler kılcal dolaşım (portal özellikler gösterir): Vasa recta
 9. Böbrek kan dolaşımı otonomiye sahiptir. Böbrek arter basıncı 80-170 mmHg sınırları arasında değişirken, böbrek kan akımı ve GFR’yi sabit tutacak otoregülasyona sahiptir

Böbrek lenf dolaşımı:

Kortekste 2 adet lenfatik pleksus olduğu halde medullada bulunmaz. Kortekste pleksusların biri subkapsüler yerleşmiştir ve yağ dokusu lenfatikleri ile de anostomoz yapar. İkinci pleksus ise korteksin derin yapılarının lenfatik drenajını sağlar. Ve hilustan böbrek damarları ile birlikte çıkar. Lenfatiklerin böbrek fonksiyonundaki rolü bilinmemektedir.

Böbreğin sinirleri:

Torakal 4- lumbal 2 arasındaki segmentlerden (öz. T10-T12) çıkan sempatik lifler splanknik sinirler içinde böbreğe ulaşır. Parasempatik sinirlenme gösterilmemiştir. Afferent sinir lifleri renal damarları izleyerek afferent ve efferent arteriolün düz kaslarında ve tüb hücrelerinin aralarında sonlanırlar. Sinirsizleştirlmiş böbrek normal fonksiyonlarına devam eder(transplantasyon). Bütün böbrek damarları sempatik liflerden zengindir. Sempatik aktivasyon böbrek kan akımı ve GFR’yi azaltır.

Böbrek fonksiyon teorisi:

 • Glomerüler filtrasyon
 • Tübüler geriemilim
 • Tübüler sekresyon

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>