Eğitim Dünyası

Biyopolimerler Hakkında Detaylı Bilgi

sarmal yapı

NÜKLEOTİD VE NÜKLEOZİDLER:

Nükleozid, nükleobaz yapısına bir riboz halkasının katılmasıyla oluşan moleküldür. Örneğin; Sitidin, Üridin, Adenozin, Guanozin, Timidin ve İnozin (hipoksantin+riboz=İnozin, tRNA’da bulunur.) Nükleozidler hücrede spesifik kinazlarla fosforile olarak nükleotidleri oluştururlar. DNA ve RNA polimerleri uzun, lineer moleküllerdir. Nükleik asitlerin tekrarlayan yapısal üniteleri yada monomerleri nükleotid olarak adlandırılır.

Herbir nükleotid, bir azotlu baz, bir pentoz ve bir fosfat grubundan oluşur.  Bu yapı karbon, azot, oksijen, hidrojen ve fosfor içermektedir.   Bu yapılar aynı zamanda kimyasal enerjinin kaynağı olarak hizmet ederler (ATP ve GTP), hücresel sinyale katılırlar (cGMP ve cAMP) ve enzimatik reaksiyonların önemli kofaktörleri (Koenzim A, FAD, FAM ve NADP) olurlar.

KARBONHİDRATLAR:

Monosakkaridler, yalnızca tek bir basit şekerli karbohidratların en basit yapısıdır. Yapılarında aldehit ya da keton grubu içerirler. Aldehit grubu içerenlerin ön eki aldo, keton grubu olanlar keto ön ekiyle isimlendirilir. Aldoheksozlar ve ketoheksozlar gibi.  Monosakkaridlerin örnekleri: heksoz, glukoz, fruktoz ve galaktoz ve pentoz, riboz ve deoksiriboz. Dissakkaridler iki  monosakkaridin, veya iki tek basit şekerin yapıdan suyun ayrılmasıyla bağlanması sonucu oluşurlar. Uygun enzimlerle reaksiyona girerek  ya da dilüe asitlerle kaynatma ile disakkarid yapıları hidrolize olur. Sükroz, maltoz ve laktoz disakkaridlere örnektir.Polisakkaridler  monosakkaridlerin polimerizasyonuyla oluşan kompleks karbohidratlardır. Multiple basit şekere sahiptir. Örneğin nişasta, selüloz ve glikojen.

LİPİDLER:

Lipidler yağ asidi esterleridir.  Biyolojik membranların temel bileşenlerindendir. Diğer biyolojik rolleri enerji deposu  (örn.trigliseridler) olmalarıdır.  Lipidlerin çoğu polar veya hidrofilik baş (gliserol) ve birden üçe kadar nonpolar veya hidrofobik yağ asit kuyruğu  içerirler ve bu yüzden ampifiliktir. Yağ asitleri yapılarında çift bağ  taşımalarına göre doymuş yada doymamış yağ asitleri olabilmektedirler. Uzun zincirli yağ asitleri 14-24 karbon atomu içermektedir. Glikolipidler; lipid yapısına 1-15 sakkaridli oligosakkarid rezidüsü takılmasıdır. Fosfolipidler yapılarında negatif yüklü fosfat grubu taşırlar. Steroller,steroid halka yapısını taşırlar, örn. Kolesterol . Diğer lipidler prostaglandinler  ve lökotrienler dahil 20 karbonlu yağ asidi araşidonik asitten sentezlenirler.

AMİNOASİTLER:

Amino asitler yapılarında amino ve karboksil grubu taşırlar. Aminoasitler uzun polimer zincire sahiptir.  2-10 aminoasitli yapı peptid, 10-100 aminoasitli yapı polipeptid  daha uzun zincirli olanlar protein olarak bilinir. Bu protein yapıların organizmalarda yapısal ve enzimatik rolleri vardır. 500’den fazla aminoasit vardır. Ama 20 tane aminoasit standart genetik kod olarak kodlanır, protein yapısında yer alır.

PROTEİN YAPILARI:

Amino asitlerin lineer dizelenmesi sonucu proteinlerin primer yapıları oluşur. Bunun dışında proteinlerin sekonder (alfa- heliks ve beta kırmalı tabaka), tersiyer ve kuaterner  (örn.hemoglobin) yapılarıda vardır.  Proteinlerin yapılarında hidrojen bağları, disülfit bağları, hidrofobik etkileşimler, hidrofilik etkileşimler, van der Waals güçleri 3D yapılarının oluşumundaki güçlerdir.

 

moleküler yapılar

 

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>