Eğitim Dünyası

Biyomoleküller Detaylı Hakkında Bilgi

biyomoleküler ayrışma

 

Biyomolekül, canlı organizma tarafından üretilen organik moleküldür. Su, DNA, RNA, proteinler, polisakkaritler ve lipidler hücre ve dokularda bulunan temel moleküllerdir. Bu sınıf moleküllerin daha genel adlandırması ” biyojenik substans” olarak isimlendirilir.

Organik moleküller olan biyomoleküller, primer olarak karbon, hidrojen, oksijen ve azot içeren elementlerdir. Kalsiyum, fosfor, potasyum, sodyum, klor, magnezyum, demir, mangan, iyot ve bazı diğer elementler de biyolojik ve tıbbi açıdan büyük öneme sahiptir.  Fosfat, nükleik asitlerin ve diğer moleküllerin bir yapıtaşı olup, vücutta iyon halinde de yaygın şekilde bulunur. Kalsiyum, sayısız biyolojik olayda anahtar rolü oynar ve birçok güncel araştırmanın odak noktasıdır. K, Na, Cl ve Mg elektrolit dengesizliği, Demir eksikliği anemisi ve tiroid hastalıkları ile ilişkili olarak klinikte hemen hergün bu elementlerle karşılaşılır. ve ölçülmeleri gerekir.

5 Temel Biyopolimer: DNA, RNA, proteinler , polisakkaridler ve lipidler olmak üzeredir.

Biyopolimerler küçük yapıtaşlarından oluşmuştur. Örneğin, insan dokularında bulunan başlıca polisakkarid olan glikojenin yapıtaşı glikozdur. Nükleik asitlerin yapıtaşları sırasıyla deoksiribonükleotidler ile ribonükleotidlerdir. Proteinlerin yapıtaşları aminoasitlerdir. Lipidler her ne kadar yağ asitlerinin polimeri değilse de yağa asitleri lipidlerin yapıtaşıdır. Biyopolimer denilmesinin nedeni bu yapıların kendilerine ait monomerlerinin (yapıtaşlarının) art arda tekrarlanarak  birbirlerine bağlanması ile ortaya çıkmalarıdır. Bu moleküller yaşamın esasını oluştururlar. DNA kalıtım materyali, RNA protein sentezi için kalıp, Proteinler hücrenin iş yapması ile ilgili moleküller, Polisakkaridler enerjinin glikoz halinde kısa erimli depolanması ve Lipidler ise enerjinin triaçilgliserol halinde uzun erimli depolanması görevlerinde bulunurlar. Protein, yağ, karbonhidrat, su ve mineraller insan bedeninin başlıca yapıtaşlarıdır. Polarite ve hidrojen bağları oluşturabilme yeteneği suyu beden için en ideal çözgen haline getirir. Deneysel olarak hücrede bulunan biyomolekül ve organeller yalıtılabilir, biyomoleküllerin yapıları belirlenebilir ve biyomoleküllerin yapım ve yıkımları çözümlenebilir.

Biyomoleküllerin Yalıtılması:

Biyomoleküle ait işlevin aydınlatılmasında öncelikle ard arda yöntemler uygulanarak ortamdan arıtılmış halde yalıtılması gerekir. Örneğin; lipid biyokimyası alanı gaz-sıvı ve ince tabaka kromatografisi yöntemlerinin laboratuara girmesi ile büyük ilerleme kaydetmiştir. SDS-PAGE Sodyum dodesil sülfat-poliakrilamid jel elektroforez yöntemi zar ve diğer birçok proteinin çözümlenmesine olanak sağladı.

Biyomolekülleri Birbirlerinden Ayırma ve Saflaştırma İçin Kullanılan Ana Yöntemler:

Tuz ile ayırma

Kromatografi

Jel Filtrasyonu

Elektroforez

Ultrasantrifügasyon

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>