Bitkilerde Aşılama Yöntemi Hangi Amaçla ve Nasıl Yapılır?

Bitkilerde Aşılama Yöntemi Hangi Amaçla ve Nasıl Yapılır?

oa9g Bitkilerde Aşılama Yöntemi Hangi Amaçla ve Nasıl Yapılır?

Aşı bir bitkinin çoğalması isteniyorsa bitkinin çeşidinden bir gözün alınması yada kalem denilen bir parça dal parçası ile diğer bir bitkinin üzerine yerleştirilmesi ve tutturulmasına denir.Aşılama vejetatif çoğalmanın bir başka çeşitidir.

Bitkilerde yapılan Aşı yöntemi mevcut çeşidin özelliğini muhafaza ettiği gibi anaç ve kalem kullanımına bağlı olarak verimliliği, kaliteyi, bitki ömrünü ve bitkinin şeklini belli ölçüde iyileştirmeye yarar.

Bitkilerde Aşı Yapmanın Amaçları kısaca şöyledir:Tohum, çelik; daldırma ve kök sürgünleriyle çoğaltma imkanı olmayan meyve tür ve çeşitlerinin kaybolmasını önleyerek devamlılığını sağlamak.

Ayrıca Ağaçta meydana gelen herhangi bir yara veya don zararlarının onarılmasında aşı yöntemi kullanılır.

Aşının bir başka amacı ise bitkilerde çeşit değiştirmektir.Bazı anaçların özelliklerinden yararlanmak için ancak üzerine iyi bir çeşit aşılama yapılarak yararlanılabilinir.

bkyq Bitkilerde Aşılama Yöntemi Hangi Amaçla ve Nasıl Yapılır?

Aşı Çeşitleri

Bağ-bahçe ziraatında aşının ya da aşılama tekniğinin bir çok türü var ise de bunları iki ana grupta toplamak mümkündür.

1- Göz Aşıları (veya yaprak aşısı)

2- Kalem aşıları

3. Göz Aşısı ve Çeşitleri

    Makale Yazarı: Duslerkulup

Sizde yorum yazabilirsiniz...

Kameralı Sohbet