Besin Alerjisi Hakkında Bilgi

2urp7qr Besin Alerjisi Hakkında Bilgi

 

Tanımı: Besin ve besin katkı maddelerinin immünolojik ve non-immünolojik mekanizmalarla oluşturdukları anormal klinik cevaba “besin reaksiyonu” denir. İmmünolojik mekanizma ile oluşan cevap; besin alerjisidir.

Besin alerjisi, gelişmiş ülkelerde daha fazla olmak üzere giderek artmaktadır. Genetik yanı sıra, çevresel faktörler, diyet alışkanlıkları, erken çocukluk dönemi enfeksiyonlarının daha iyi kontrolü gibi nedenler rol oynamaktadır.

Tüm toplumu temsil eden veriler olmadığı için gerçek rakam bilinmemekle beraber, 3 yaş altı çocuklarda %3 civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Besin alerjili çocuğa yaklaşımda ilk adım, bunun gerçek besin alerjisi olduğu tanısının konmasıdır.

Ayırıcı tanıda;
-Besin intoleransı (ör: laktoz malabsorbsiyonu)
-Besin bileşenlerine farmakolojik reaksiyonlar (ör:vazoaktif aminler)
-Besin zehirlenmesi (ör: besine bağlı bakteriyel gastroenterit)

Avrupa Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (EAACI) önerilerine göre besin alerjisi patofizyolojisine göre sınıflaması

IgE bağımlı, akut başlangıçlı
-Deri: Ürtiker / Anjioödem, morbiliform döküntü ve flaşing
-Gastrointestinal: Oral alerji sendromu, gastrointestinal anafilaksi
-Solunum:Akut rinokonjunktivit, bronkospazm
-Yaygın : Anafilaktik reaksiyonlar

2. IgE birlikteli / hücresel aracılıklı, geç başlangıçlı, kronik
-Deri:Atopik dermatit
-Gastrointestinal: Besin protein enterokoliti, besin protein proktiti, besin protein enteropati sendromları, Çölyak hastalığı
-Solunum:Pulmoner hemosiderozis (Heiner’s sendromu)

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>