Eğitim Dünyası

Bağ Dokusu Hücreleri Hakkında Detaylı Bilgi

 

Bağ dokusu HÜCRELERİ

1) Mezenkim hücreleri

2) Fibroblast hücreleri

3) Makrofajlar

4) Yağ hücreleri

5) Plazma hücreleri

6) Mastositler

BAĞDOKUSUNDA BULUNAN KAN HÜCRELERİ

1) Lenfositler

2) Monositler

3) Nötrofil granulositler

4) Eozinofil granulositler

BAĞ DOKUSU HÜCRELERİ

İndifferansiye (farklılaşmamış) mezenşimal hücrelerden köken alan bağ dokusu hücreleri ve

Hematopoetik kök hücrelerden köken alan bağ dokusu hücreleri olmak üzere 2 gruba ayrılırlar.

  1. İndifferansiye (farklılaşmamış) mezenşimal hücrelerden köken alan bağ dokusu hücreleri: Fibroblast, Adiposit (yağ hücresi), Kondroblast , Osteoblast , Farklılaşmamış mezenşimal hücreler, Makrofaj , Mast hücresidir.
  2. Hematopoetik kök hücrelerinden köken alan bağ dokusu hücreleri: Nötrofil , Eozonofil , Bazofil, Eritrosit, Lenfosit, Monosit , Plazma hücresi şeklindedirler.

Fibroblast, osteoblast ve kondroblast yapılsadırlar ve diğer ekstrasellüler matriks moleküllerinin sentezinden sorumludurlar. Makrohaj, Plazma hücresi, lenfosit ve mast hücresi vücut savunmasından görevlidir. Yağ hüvresi yani adiposit ise depo ve endokrinden sorumludur.

 

1-) Mezenkim Hücreleri: Embriyonal dönemde mezodermin farklılaşması sonucu ortaya çıkan ilk bağ dokusu hücreleridir.  Bu hücreler yıldız şeklindedir. Sitoplazmik uzantılar ile birbirlerine tutunmuşlardır.  İri ve ökromatik nükleusa sahiptirler.  Oldukça kuvvetli bölünme ve farklılaşma yeteneğine sahiptirler. Fetal hayatta bu hücrelerin farklılaşmasıyla destek dokuları ve kas dokuları meydana gelir. Erişkin dokularda damar çevresindeki bağ dokusu içinde bulunabilirler. Esas olarak göbek bağında bulunurlar.

2-) Fibroblast Hücreleri:  En sık rastlanan bağ dokusu hücresidir. Düzensiz şekillidir. Yassı, uzun ya da ovalimsidir. Gövde kısımlarından sitoplazmik uzantılar çıkar. Fibroblastlar genç ve aktif hücrelerdir. Bol sitoplazmaya sahiptirler. Yaşlanan veya inaktif hücrelere Fibrosit adı verilir. Ancak uyarılınca fibroblast haline geçebilir.

Görevi:  Bağ dokusu ipliklerini sentezler.  Temel maddenin şekilsiz kısmını sentezler. Bağ doku yaralanmalarında bölünerek çoğalır.

Hücrenin nükleusu  ökromatik, soluk boyalı olup nükleolus gayet açık biçimde seçilmektedir. Hücre sitoplazması ER’a bağlı olarak bazofilik boyanmakta ve Golgi kompleksi iyi gelişmiş olarak gözlenmektedir. Bu hücrede sentez faaliyeti için her hangi bir kutuplaşma söz konusu değildir.  Yani sentez ve salgı fonksiyonu bütün hücre yüzeyi boyunca gerçekleşmektedir.  Aynı hücrenin sentez faaliyetlerini en az düzeye indirmiş şekline fibrosit denilmektedir. Bu hücre fibroblasttan daha küçük olup yapısal özellikleri de sentez yeteneğini yansıtmaktadır. Nükleus küçük, koyu boyalı, sitoplazma asidofilik  ve organelce fakirdir. Her iki formunda da hücre biçimi fusiformdur. Yassı düzensiz sitoplazmik uzantıları vardır. Uzantıların çoğu komşu fibroblastların uzantıları ile temas halindedir.  Tipe göre değişmekle birlikte (bazofil –  asidofil) sitoplazma homojen boyanır. Bu iki hücrenin bir birine dönüşme yeteneği vardır.  Fibroblastlar kontraktil olan miyofibroblastlara dönüşebilir. Miyofibroblastlar morfolojik olarak fibroblastlara benzer ancak yüksek miktarda aktin ve miyozin mikrofilamanlarını içerir.  Doku hasarından sonra yaraların kapanmasında görev alırlar.  Organ hasarında; Myofibroblastlar dokuda ince retiküler lifler yerine kalın kollajen lifler sentezler ve Karaciğer, böbrek, Akciğer, Kemik iliğinde fibrosise neden olur.

3-) Makrofajlar: Bu hücreler monositlerin farklılaşmaları ile meydana gelirler. Bağ dokularına göçerler ve makrofaj adını alırlar Ömürleri 2 aydır. En belirgin özellikleri kuvvetli fagositoz yapabilme özellikleridir. Vücut savunmasında görevli hücrelerdir.  Bağ dokusu türlerinin hepsinde bulunsa da özellikle damardan zengin bölgelerde sayıca fazladır. Bu hücreler iki alt kategoriye ayrılarak incelenir. Bunlar; Sabit makrofaj (Histiyosit) veSerbest makrofajlardır.

SABİT MAKROFAJ (HİSTİYOSİT) : Doku içinde bağ dokusu fibrillerine tutunmuş, hareketsiz, yıldız yada iğ biçimli hücrelerdir.  Oval çekirdeği koyu boyanır.  Dolayısıyla sentez aktiviteleri düşük hücrelerdir.

Serbest Makrofaj: Amorf ara madde içinde serbest olarak bulunur.  Hareketli ve aktif fagositozu histiyositten daha çok olan ve buna bağlı olarak kısa ve kalın psödopotları görülen  düzensiz biçimli hücrelerdir. Pseudopot uzantılarla  hareket makrofaj ve nötrofil lökositlerde görülür.  Çekirdeği yuvarlaktır. Her iki tip de aynı hücrenin değişik fonksiyondaki durumlarıdır.  Bu hücreler uygun uyarıyla birbirlerine dönüşebilmektedirler. Histolojik özelliği fibrositi andırdığından, bu iki hücreyi ayırmak için çekirdeğin şekli ve boyanma özellikleri dikkate alınmalıdır. Histiyositin çekirdeğinde çoğu zaman küçük bir çentik bulunmasıyla ayrımda yardımcı olmaktadır.

4-) Yağ Hücreleri: Enerji kaynağı olan yağlı maddeleri depo eden ve gerektiğinde tekrar kana veren hücrelerdir. Bu hücreler ışık mikroskobu preparatlarında içleri boş arı peteği şeklinde görülürler, yuvarlağımsı veya köşelidirler.  İri hücrelerdir (50-150 mikron).  Retikulum ipliklerinin oluşturduğu ince bir ağ ile çevrilmişlerdir. Bağ dokuları içinde tek tek, ufak gruplar halinde veya kütleler (yağ dokusu) halinde bulunurlar.

5-) Plazma Hücreleri: Vücudun bir çok bölgesindeki bağ dokularında sayıları çok az olan hücre tipleridir. Bakterilerin ve yabancı proteinlerin penetrasyon bölgelerinde (ince barsak mukozası) ve kronik iltihaplı bölgede sayıları oldukça yoğundur. Plazma hücreleri büyük ve oval hücrelerdir. Bu hücreler kanda bulunan antikorların sentezinden sorumludur.

6-) Mastositler: Şekilleri ovalden yuvarlağa kadar değişen bağ dokusu hücreleridir. Sitoplazmaları bazofilik granüllerle dolu, çapı 20-30 mikron olan hücrelerdir. Çoğunlukla sitoplazmik granüller, nispeten küçük ve küresel olan nükleusu  maskeler ve merkezde yer alır.  Bu hücrelerin görevi; iltihabi cevapda kullanılacak kimyasal aracıları depolamak ve gerektiğinde ortama salıvermektir. Yağ hücrelerinden sonraki en büyük bağ dokusu hücreleridir .

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>