Avrupa Kayını Ağacı Hakkında Detaylı Bilgi

Fagus sylvatica Kayin agaci Avrupa Kayını Ağacı Hakkında Detaylı Bilgi

Avrupa Kayını (Batı Kayını) Doğal Yayılış ve Rakım Şöyledir:
Tüm Avrupa’da doğal olarak yetişir. Güneydoğu İngiltere’den İspanya’nın kuzeyine ve Karadeniz ‘e kadar yayılır.1400-1800 m. rakıma kadar çıkar.

Avrupa Kayını (Batı Kayını) Toprak ve Besin İsteği Şöyledir:
Kanaatkar bir türdür Kalkerli ve iyi drenajlı topraklarda optîmal yetişir. Ağır balçık ve asitli topraklarda da yetişir. Tuzlu topraklar ve durgun sudan kaçar.

Avrupa Kayını (Batı Kayını) Donlara Duyarlılık Şöyledir:
Geç donlara duyarlıdır.

Avrupa Kayını (Batı Kayını) Sıcaklık ve Nem İsteği Şöyledir:
Vejetasyon döneminde sıcaklığın 6-10 C‘ nin altına düşmediği minimum yağışların en az 700-1000 mm. olduğu iklimleri ve okyanus iklimlerini sever.

Avrupa Kayını (Batı Kayını) Tohum Özellikleri Şöyledir:
1 kg.da 3000 adet tohum bulunur. Tohum üç köşeli koyu kahve renkli ve sert kabukludur. Tohumlar çimlenme yeteneklerini çabuk kaybederler.

Avrupa Kayını (Batı Kayını) Tepe Şekli Şöyledir:
Silindirik veya konik bir tepe yapar.

Avrupa Kayını (Batı Kayını) Makaslama ve Budama Şöyledir:
Budamaya yatkındır. Yazın veya erken sonbaharda budanır.

Avrupa Kayını (Batı Kayını) Büyüme ve Boylanma Şöyledir:
Önceleri yavaş sonra normal hızda büyür. Maksimum 30 m. boy yapar.

Avrupa Kayını (Batı Kayını) Kök Yapısı Şöyledir:
Sığ ve yayvan kuvvetli yan kökler geliştirir. Kütük sürgünü verme özelliği vardır.

Avrupa Kayını (Batı Kayını) Işık İsteği Şöyledir:
Işık-yarıgölge ağacıdır.

Avrupa Kayını (Batı Kayını) Meyve ve Çiçek Şöyledir:
Kasım ayında olgunlaşan meyveler konkav parlak koyu kahve renkli 4 loplu ve kupulanın dışı biz gibi sivri uçlu olup İpeksi pullarla seyrek bir şekilde örtülmüştür. Çiçekler Mayıs ayında açar. Erkek çiçekler açık sarı renkli 2 cm. saplı stamenferi di met halinde dişi çiçekler ise kısa sert ve tüylü saptı flamenleri beyaz renklidir.

Avrupa Kayını (Batı Kayını) Yaprak ve Sürgün Şöyledir:
Yapraklar 10 cm. uzun 7 cm. geniş oval ya da yumurtamsı hafifçe eğik kenarları kısa dişli üst yüzü önce parlak ipeksi tüylü sonraları parlak koyu yeşil alt yüzü açık renkli ve uzun tüylü yaprak sapı 1-1.5 cm. uzun ve tüylüdür. Genç sürgünler hafif tüylü ve zikzaklı lentisellidir. Tomurcuklar iğ biçiminde çok pullu uç tomurcuk pseudoterminal yan tomurcuklar almaçlı ve sürgüne açı yaparak dizilmişlerdir.

Avrupa Kayını (Batı Kayını) Üretim Şekli Şöyledir:
Tohum ile üretilir. Tohumlar sonbaharda kurumalarına izin verilmeden veya 3 aylık soğuk katlamaya tabi tutularak 125 gr./ m2 olacak şekilde ilkbaharda ekilir. Kültivarları çelik ve aşı ile üretilir.

Avrupa Kayını (Batı Kayını) Diğer Özellikler Şöyledir:
Kerestesi yumuşak ve değerlidir. Doğu Kayını’ndan yapraklarının daha küçük damar sayısının daha az gövde kabuğunun daha koyu renkli ve kupula üzerinde tek tip sivri uçlu ipliksi seyrek pulların bulunması ile ayrılır. 120 yıl kadar yaşar. Rüzgara dayanıklıdır. Yağlı tohumlarından faydalanılır. Kirli havaya dayanır. Türün koyu kırmızı ve çok dekoratif yapraklı F.s.cv.”Atropurpurea” isimli varyetesi park ve bahçelerde kullanım İçin çok değerlidir.

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>