Atasözlerin İzlerine İlk Olarak Hangi Kaynakta Bahsedilir?

Dede Korkut kimdir Atasözlerin İzlerine İlk Olarak Hangi Kaynakta Bahsedilir?

Merhabalar saygıdeğer okuyucularımız, atasözü kelime anlamı olarak; yüzyıllarca geçen bir zaman dilimi süresinde, tecrübeler edinilerek çeşitli sebeplerle söylenerek, sayısızca anlamları küçük ve kısa sözler haline getiren, dedelerden torunlara kalan ibretlik, özlü ve kısa sözlerdir. Gerçekten atasözleri nesiller aracılığıyla bırakılan en büyük mirastır. Geçerliliğini herzaman koruyan insanların günlük hayatlarında tecrübesiyle bu sözleri aklına getirip hareket etmesiyle bilinirler. En basitiyle çok sinirle hareket eden bir kişinin yapacağı hatalar daha fazla olur. Büyüklerimiz, atalarımızda bunu “öfkeyle kalkan zararla oturur” sözüyle mükemmel bir şekilde açıklamışlardır. Cümleler kurulurken de atasözleri hem örnekleme hemde tanık gösterme açısından çok etkili olmaktadır. Atasözlerinin insanların üzerindeki etkisi bu manada çok önemlidir.

mevlana 48cbaf Atasözlerin İzlerine İlk Olarak Hangi Kaynakta Bahsedilir?

Atasözlerin İzlerine İlk Olarak Hangi Kaynakta Bahsedilir?

Yazarların ve şairlerin daha önceden duydukları atanlarından sözleri yazdıkları destanlardan bulunmuştur. Çoğu atasözü,eskiden yazar ve şairler metni güçlendirmek yani daha iyi hale getirmek için atasözlerini kullanıyorlardı. Tarih kronolojisinde atasözlerin izlerine ilk olarak Mezopotamya’da bulunmuş tabletlerde yazılı olduğu bilinmektedir. Bu tabletlerdeki atasözleri Türk atasözleri ve diğer milletlerin atasözleriyle yakınlık gösterir. Atasözleri anonim halk edebiyatı ürünlerinden kabul edilir.

Atasözleri, deyimlerden daha uzun cümlelerden oluşur. Türkçe ilk atasözü örneklerine Orhun Yazıtla­rı’nda, Kâşgarlı Mahmut’un Divân-ü Lügati’t Türk’ünde, Dede Korkut Hikâyeleri’nde rastlanır. İlk ör­neklerde “sav“, sonradan “mesel, darbı mesel” adıyla geçer. Divan edebiyatında “Pend-nâme“ler, halk şii­rinde “nasihat destanları” atasözleri ile oluşur.
   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>