Aryalar Hakkında Kısa Bilgi

9cd562dd 1b1a 497c a34b 980f1e39283f Aryalar Hakkında Kısa Bilgi

Hint-Avrupa dilleri ailesinden olan dilleri konuşanlara, kimi kez yanlış olarak verilen ad. Bu ada aryalar veya arilerde denilmektedir.İlk kez Hindistan’daki yerlilerce, İ.Ö. 1500 yıllarında İndüs Vadisi’nde ve Hindistan’a yayılan Hint-Avrupa kökenli istilâcılar için kullanılmıştır. Doğu Akdeniz kavimlerinden olanlara da bu adın verildiği sanılmaktadır. Nazi Almanyası’nda bu terim, “Yahudi olmayan kuzeyli” anlamında kullanıldı ve Almanların kökeninin bu kuzeyli vahşi savaşçılar olduğu propagandası yapıldı. Irkları tanımlamak için kullanılan bir kategori olarak hiçbir geçerli temeli olmayan bu terim, günümüzde toplumbilimciler ve insanbilimciler tarafından da bağnaz bir anlayışın ürünü olduğu gerekçesiyle yadsınmıştır.

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>