Arteriyel Kan Basıncı Hakkında Bilgi

Atım Hacmi Arteriyel Kan Basıncı Hakkında Bilgi

Atım Hacmi

Arteriyel Kan Basıncı Hakkında Bilgi

Kan basıncı genel anlamda kanın damar duvarına yapmış olduğu basınç olarak tanımlanmaktadır. Arteriyel damar sistemi içinde kalp siklusunun sistol döneminde en yüksek basınç; sistolik basınç, diyastol döneminde ise en düşük basınç; diyastolik basınç oluşmaktadır. Kan basıncının birimi mmHg dır ve normal değerleri sistolik için 120 mmHg,
diyastolik için 80 mmHg olarak (120/80) verilmektedir. Bu iki basınç, kalbin dakikadaki atım hacmi=kardiak output=kalp debisi ve periferik dirençle değişir.

Bunu bir formül ile gösterecek olursak; Kan Basıncı = Kardiak output (K0) x Periferik direnç

Bu formülden anlaşılacağı gibi kan basıncı kardiak output ve periferik dirençle doğru orantılı olarak değişmektedir. K0 daki değişmeler sistolik basıncı, periferik direnç değişiklikleri diyastolik basıncı etkilemektedir. Periferik direncin en önemli sorumlusu arteriol damar çapları olduğuna göre, arteriol damar daralmaları diyastolik basıncın yükselmesine, genişlemeleri düşmesine neden olacaktır. Periferik dirence ayrıca kan vizkozitesi de etki etmektedir. Vizkozite artışı periferik direnci artırır.

Kardiak output’u etkileyen faktörler ise şu şekilde formüle edilmektedir; K0 = Stroke volum (Atım Hacmi) x Kalp Hızı

Stroke volum (SV); her sistolde her bir ventrikülün pompaladığı kan miktarıdır. Normal değeri ortalama 70 ml kadardır. Kalp hızının normal değeri 72 vuru/dakika olarak alınacak olursa K0 = 5040 ml olarak hesaplanmaktadır. SV ve kalp hızının artışı kalbin dakikada pompalayacağı kan miktarını artırır. SV etki eden faktörler kalbe dönen kan miktarı (venöz dönüş) ve kalbin kasılma gücüdür. Kalbe dönen kan miktarı ve kalbin kasılma gücü artınca SV artar. Sistolik ve diyastolik basınç yaş ilerledikçe damarların arterioskleroza bağlı olarak elastikiyetlerini yitirmeleri nedeni ile yükselir. Arterioskleroz damarların iç yüzeylerinde yağ ve kolesterol birikimi sonucu damar çaplarının daralması ve esnekliklerini yitirmeleridir.

kardiyak output Arteriyel Kan Basıncı Hakkında Bilgi

kardiyak output

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>