Askeri Konular

Arbalet Nedir ve Nasıl Kullanılır

arbalet oku

 

Arbalet, bildiğimiz klasik yaylardan farklı olarak, kundak ve mekanizma tertibatına sahip ve bu özellikleri sayesinde kundaktaki oluğa yerleştirilmiş oku, mekanizma tarafından tutulan gerilmiş bir yay vasıtasıyla, her zaman hedefe fırlatmaya hazır halde tutma özelliği bulunan çok eski bir silahtır.

Arbaletin Tarihi ve Tarihsel gelişimi :

İlk arbaletler, Ortaçağ’ daki arbaletler gibi hafif değildi. Bu nedenle elde kullanılamaz, ağır ve sağlam ağaç ayak üzerine yerleştirilirdi. Bu tür silahların, Milattan kısa bir süre önce, Çin ve Doğu Akdeniz ülkelerinde geliştirilmiş olduklarını görüyoruz. Elde kullanılan Arbalet’ in de, hem Çin’ de hemde Batı’ da bölgesel bir değişiklik sonucu ortaya çıktığı sanılmaktadır.

Arbaletin Parçaları ve Malzemesi :

Arbalet, üç ana parçadan oluşmaktadır. Bu parçalar; yay, gövde ve tetik mekanizmasıdır. Önceleri ağaçtan ya da ağaç ve boynuz maddesi karışımından yapılan yay, daha sonra batıda çelikten yapılmaya başlanmıştır. Yay, üzerinde okun kaydığı bir oluk bulunan gövdeye (kundak) bağlanmaktadır.Tetik mekanizmasının işlevi, gerilmiş olan yayı tutmak ve gerektiğinde kolayca bırakmaktır.

Arbaletin, aynı menzil ve vuruş gücünde olması nedeniyle, ilk bakışta geleneksel yaydan üstün olmadığı sanılmaktadır. Ancak, yay çekildiği zaman, istendiği kadar atışa hazır vaziyette tutulabilmektedir. Geleneksel yaylarda ise iyi bir sonuç alabilmek için, yıllarca çalışmak gerekir. Buna karşılık arbalet, bir aceminin elinde bile çok etkili bir silah olabilmektedir. Bu nedenle arbalet, Tang sülalesi zamanında (VII.yy.), Orta Asyalı süvarilere karşı köylülerin kullandığı etkili bir silah olmuştur.

Söz konusu Çin arbaleti, temelde birbirine geçme iki çubuktan oluşan tetik mekanizmasıyla, ilginç bir silah olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tetik mekanizmasındakiiki çubuktan biri yayı tutmakta, öteki ise bırakmakta kullanılmaktadır. Çubuklara verilen özl biçim, arbalet geri çekildiğinde tetiğin kendiliğinden kurulmasını sağlar.

arbalet silahı

 

Roma imparatorluğunun son zamanlarında kullanılmasına karşılık arbalet, XII.yüzyıl haçlı seferlerine kadar pek yaygın değildi. Avrupa’ da görülen arbaletin değişik tetik mekanizması düşünülürse, Çin arbaletinden bağımsız olarak geliştiği görülür. Bu silahta yay teli, “somun” diye adlandırılanbişli bir çarkın bir dişi tarafından tutulmakta, bir yayla yerinde tutulan bir çubuktan oluşan tetik ise, bu çarkın dönüşüne engel olmaktadır.

İlk Avrupa arbaletleri elle çekilir, silahı kullanan bir ayağıyla yayın üzerine basarak, teli iki eliyle yukarı doğru gererdi. Zırhların ortaya çımasıyla birlikte daha güçlü arbaletlerin yapılmasına neden oldu. Bu tür arbaletlerin ucunda, insan ayağının geçeceği bir üzengi bulşunur ve ayağını buraya geçiren kişi, belindeki bir kancayla eğilip doğrularak yayı gererdi.

XIV.yy’ da, tahta veya boynuz maddesinden yapılan arbaletlerin yerini çelik arbaletler alınca, değişik çekme ve germe yöntemleri arandı. Yaklaşık 1400 lü yıllarda, bir dişli çark yada silah kundağı boyunca uzanan bir dişliden oluşan, yeni bir germe sistemi bulundu. Daha sonra da, makaralardan ya da bir koldan yararlanan yeni bir çekme sistemi geliştirildi.

XVI.yy’ da, tabancanın bulunmasıyla arbalet, bir savaş silahı olmaktan çıktı. Bununla birlikte ondan sonraki iki yüz yıl süresince, çoğu kez süslü ve kabzalı, omuzdan atılan bir av silahı olarak kullanıldı.

Değişik ülkelerde yaşayan insanlar, Çinliler’ den yada Avrupalılar’ dan arbalet yapımını ve kullanımını öğrenmişlerdir. XIX.yy’ da bile, Afrika’ nın batısında ve Güneydoğu Asya’ da arbalet kullananlar çoktu. Tibet’ te ise, Çin arbaleti dahada geliştirilmiş ve silaha, yay çekildiğinde kundağa yeni bir ok süren bir tür şarjör takılmıştır.

Günümüzde arbalet, hem askerler hemde sporcular tarafından bir hedef silahı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca arbalet, sessiz bir av silahı olarakta, kaçak avlananlar atrafından büyük rabet görmektedir. Modern arbaletlerin yayları, çelik yada güçlü plastikten yapılmaktadır. Üzeinde nişangah bulunan kundak ve kabza ağaçtan, yay teli ise naylondandır. Bu tür bir arbalet elle gerilmektedir; germe ağırlığı, 45 kg, etkili menzili 100 metredir.

dürbünlü arbalet

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>