Aorta Abdominalis Parietal ve Visceral Dalları

banner konu içi nre Aorta Abdominalis Parietal ve Visceral Dalları

Abdominal Aort Aorta Abdominalis Parietal ve Visceral Dalları

Abdominal Aort

Aorta Abdominalis Parietal ve Visceral Dalları

Aorta abdominalis pars descendens aortae’nın T12-L4 arasındaki bölümüdür. Aorta hiatus aorticus’tan geçer, parietal ve visseral dalları verdikten sonra L4 hizasında terminal dallarına ayrılır.

Visseral dalları:

1-) Truncus coeliacus

2-) A. mesenterica superior

3-) A. suprarenalis media

4-) A. renalis

5-) A. testicularis/ovarica

6-) A. mesenterica inferior

Parietal dalları:

1-) A. phrenica inferior

2-) Aa. lumbales

3-) A. sacralis mediana

Terminal dalları: iliaca communis dextra ve sinistra

1.) Truncus coeliacus : Kısa ve kalındır, T12 hizasından çıkar. A. gastrica sinistra, a. hepatica communis ve a. lienalis dallarına ayrılır.

a) gastrica sinistra

b) hepatica communis (a. gastroduodenalis – a. hepatica propria- a. gastrica dextra)

c) lienalis (a. splenica)

2.) )A. mesenterica superior: (A. pancreaticoduodenalis inferior – Aa. jejunales – Aa. ileales-    A. ileocolica – A. colica dextra  – A. colica media)

3.) A. suprarenalis media: (L1) böbreküstü bezine gider.

4.) A. renalis: L1-L2 hizasından çıkar, böbreklere giden kalın bir damardır.

5.) A. testicularis(ovarica): Aorta’nın ön yüzünden (L2 hizasından), a. renalisin hemen aşağısında çıkarlar. Aşağı, dışa uzanır, erkekte testis, kadında ovarium’ları beslerler.

6) A. mesenterica inferior: colica sinistra – Aa. sigmoidea- A. rectalis superior

A phrenica inferior: diaphragma’yı besler, glandula suprarenalis, dalak ve karaciğere dallar verir.

Aa. lumbales: L1-L4 hizasından çıkan 4 çift arterdir. R. dorsalis ve r. spinalis dalları vardır.

A. sacralis mediana: Bifurcatio aortae’nın hemen yukarısında aort’un arka yüzünden çıkar, orta hatta uzanır.

A. iliaca communis: Pars abdominalis aortae L4 hizasında a. iliaca communis dextra ve sinistra’ya ayrılır. Ayrılma yerine bifurcatio aortae denir.

Aort anevrizması : Aort duvarında doğumsal/sonradan oluşan zayıflık sebebiyle aort’un lokalize genişlemesidir. Pulsasyon alınabilir. Ruptüre olabilir, aşırı kan kaybı sebebiyle %90 ölüme neden olur.

Bağırsağı besleyen damarlar Aorta Abdominalis Parietal ve Visceral Dalları

Bağırsağı besleyen damarlar

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)