Aorta Abdominalis Parietal ve Visceral Dalları

Abdominal Aort Aorta Abdominalis Parietal ve Visceral Dalları

Abdominal Aort

Aorta Abdominalis Parietal ve Visceral Dalları

Aorta abdominalis pars descendens aortae’nın T12-L4 arasındaki bölümüdür. Aorta hiatus aorticus’tan geçer, parietal ve visseral dalları verdikten sonra L4 hizasında terminal dallarına ayrılır.

Visseral dalları:

1-) Truncus coeliacus

2-) A. mesenterica superior

3-) A. suprarenalis media

4-) A. renalis

5-) A. testicularis/ovarica

6-) A. mesenterica inferior

Parietal dalları:

1-) A. phrenica inferior

2-) Aa. lumbales

3-) A. sacralis mediana

Terminal dalları: iliaca communis dextra ve sinistra

1.) Truncus coeliacus : Kısa ve kalındır, T12 hizasından çıkar. A. gastrica sinistra, a. hepatica communis ve a. lienalis dallarına ayrılır.

a) gastrica sinistra

b) hepatica communis (a. gastroduodenalis – a. hepatica propria- a. gastrica dextra)

c) lienalis (a. splenica)

2.) )A. mesenterica superior: (A. pancreaticoduodenalis inferior – Aa. jejunales – Aa. ileales-    A. ileocolica – A. colica dextra  – A. colica media)

3.) A. suprarenalis media: (L1) böbreküstü bezine gider.

4.) A. renalis: L1-L2 hizasından çıkar, böbreklere giden kalın bir damardır.

5.) A. testicularis(ovarica): Aorta’nın ön yüzünden (L2 hizasından), a. renalisin hemen aşağısında çıkarlar. Aşağı, dışa uzanır, erkekte testis, kadında ovarium’ları beslerler.

6) A. mesenterica inferior: colica sinistra – Aa. sigmoidea- A. rectalis superior

A phrenica inferior: diaphragma’yı besler, glandula suprarenalis, dalak ve karaciğere dallar verir.

Aa. lumbales: L1-L4 hizasından çıkan 4 çift arterdir. R. dorsalis ve r. spinalis dalları vardır.

A. sacralis mediana: Bifurcatio aortae’nın hemen yukarısında aort’un arka yüzünden çıkar, orta hatta uzanır.

A. iliaca communis: Pars abdominalis aortae L4 hizasında a. iliaca communis dextra ve sinistra’ya ayrılır. Ayrılma yerine bifurcatio aortae denir.

Aort anevrizması : Aort duvarında doğumsal/sonradan oluşan zayıflık sebebiyle aort’un lokalize genişlemesidir. Pulsasyon alınabilir. Ruptüre olabilir, aşırı kan kaybı sebebiyle %90 ölüme neden olur.

Bağırsağı besleyen damarlar Aorta Abdominalis Parietal ve Visceral Dalları

Bağırsağı besleyen damarlar

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>