Aort Anevrizması Hakkında Bilgi

abdominal aot anevrizması Aort Anevrizması Hakkında Bilgi

Yukarıdaki resim aterosklerotik (damar sertleşmesi) abdominal aort anevrizmasına ait materyaldir.

ANEVRİZMA: Bir damar duvarı veya kalbin duvarında lokalize, anormal dilatasyondur.

Gerçek anevrizma: Damar duvarı bütünlüğü tamdır.

Yalancı anevrizma: Damar duvarı bütünlüğü bozulmuş,sızan kanın oluşturduğu hematom çevre dokularca sınırlanmıştır.

 

yalancı anevrizma Aort Anevrizması Hakkında Bilgi

Yukarıdaki resim yalancı anevrizmayı şematize etmiştir.

Yalancı anevrizmalar (Psödoanevrizmalar): İntravasküler bölge ile iştirakli ekstravasküler
hematom kitlesi (pulsatil hematom) oluşturur. Perikardiyal adezyon ile kapatılan MI sonrası miyokard rüptürü olur. Normal arter ile greft damar arasındaki sızıntı meydana gelir.

Torakal aort = Sifilitik aort anevrizması

Abdominal aort = Aterosklerotik aort anevrizması

Anevrizmaların duvarı ince ve lümenleri organize olup trombüs ile dolu olur. Sifilitik anevrizma aortun inen parçasında fibröz nedbelerin kontraksiyonu intimada dallanan ağaç görünümüne neden olur.

SİFİLİTİK ANEVRİZMA: Aort elastisitesini kaybeder ve genişler ve Aort kapağı halkasında dilatasyon sonucu aort yetmezliği gelişir.

Aşağıdaki resim torasik aort anevrizmasının şematik gösterimidir.

torasik aort anevrizması Aort Anevrizması Hakkında Bilgi

 

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>