Sağlık Köşesi

Anemi (Kansızlık) Hakkında Genel Bilgiler

Kansızlık Tablosu

Anemi (Kansızlık) Hakkında Genel Bilgiler

Aneminin Tanımı: Anemi periferik kandaki hemoglobin kitlesinin veya hemoglobin konsantrasyonunun normalin altında bulunuşudur. Hb değerinin; Erkeklerde 13.5 gr/dL, Kadınlarda  12  gr/dL, Hamilelerde 11  gr/dL ve Çocuklarda 11  gr/dL’nin altında olmasıdır. Anemi,asla bir hastalık tanısı değil bir BULGUDUR.

GENEL SEMPTOMLAR

SİSTEMİK :En sık Halsizlik ve yorgunluk,  İştahsızlık, Sebebi bilinmeyen Ateş

KVS  : Efor dispnesi ,AP, Çarpıntı, Hiperkinetik Kalp Yetmezliği

CİLT    :Tırnaklarda kırılma, Beyaz çizgiler

NÖROLOJİK :  BA,Baş dönmesi, Senkop,  Kulak çınlaması , Uyku Bozukluğu

GENİTAL  :  Libido azalması, Hipomenore,

GİS   : Dilde yanma,ağrı, Tat almada bozukluk,  Yutma güçlüğü, Hazımsızlık,İştahsızlığı, Pika   

GENEL BULGULAR

AKB  :Düşük veya normal

NABIZ  :Taşikardi,yüksek debili KY

ATEŞ  :Hafif yüksek

BAŞ/BOYUN  :

1.Skleralar ve mukozalar ikterik (Hemolitik Anemi)

2.Dil ağrılı,kızarık (B12 Eksikliği)

3.Dil Papillaları atrofik

4.Dudak kenarlarında çatlama (cheilosis)

KVS :  Apekste sistolik üfürüm, Hiperkinetik KY bulguları

SOLUNUM   :  Normal

GİS    :  SM,Hipersplenizm

EKSTREMİTE: Kaşık tırnak (DEA)

CİLT      :  Sarılık (Hem.Anemi)

Sınıflandırma (Fizyolojik)

A.) Eritrosit üretim bozuklukları

1. Kemik iliği yetersizliği

a.Aplastik anemi

b.Pure red cell anemi

c.Kemik iliği infilitrasyonu

d.Pankreatik yetersizlik+kemik iliği hipoplazisi

2. Bozulmuş eritropoetin üretimi

a.Kronik böbrek hastalığı

b.Hipotiroidizm

c.Kronik enflamasyon

d.Protein malnutrisyonu

e.Anormal hemoglobinler

B.) Eritrosit maturasyon bozuklukluğu ve ineffektif eritropoezis

1.Sitoplazmik matürasyon anormallikleri

a.Demir eksikliği

b.Talasemik sendromlar

c.Sideroblastik anemiler

d.Kurşun zehirlenmesi

2.Nükleer matürasyon anormallikleri

a.Vit.B12 eksikliği

b.Folik asit eksikliği

c.Orotik asidüri

  3.Primer diseritropoetik anemi

4.Eritropoetik porfiria

5.Refrakter sideroblastik anemi + pankreas yetm + kemik iliğinde vakuolizasyon

Anemilerin Etyolojik Sınıflaması

A.Hemolitik Anemiler

1.hemoglobin defektleri

2.membran defektleri

3.enzim defektleri

4.otoimmun

5.öekanik hasar:HUS, DIK, TTP

6.PNH

7.ısıya bağlı

 

8.oksidana bağlı

B.Kan Kaybı

1.Akut

2.Kronik

a)GIS:yapısal defektler

b)inek sütüne bağlı hemoglobinopati

c)parazitler

d)diğer:pulmoner,üriner

Hemolitik anemiler:

1.Hemoglobin defektleri

a.Strüktürel

b.Sentez hız kusuru

2.Membran defektleri

3.Metabolizma defektleri

4.İmmun nedenlerle

5.Mekanik nedenlerle

6.Termal nedenlerle

7. Oksidan nedenlerle

8. Enfeksiyöz nedenlerle oluşanlar

9. Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri

10. Plazma lipid anormalliklerine bağlı olanlar

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>