Anadoluda Kurulan İlk Türk Devletleri

%name Anadoluda Kurulan İlk Türk Devletleri

ANADOLU?DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ

Malazgirt Zaferi?nden sonra yapılan anlaşmaya Bizans?ın yeni yönetimi uymayınca, Sultan Alp Arslan komutanlarına Anadolu?nun tamamen fethedilmesi emrini vermişti. Alp Arslan?ın yerine geçen Melikşah zamanında da bu fetih hareketleri devam ettirildi. Kutalmışoğlu Süleymanşah ve kardeşi Mansur gibi hanedan üyeleri ile Artuk Bey, Tutak, Danişment Gazi, Mengücek, Ebulkasım gibi komutanlar emrindeki Türkmenlerle Anadolu içlerine akınlar düzenlediler. Anadolu?nun fatihi olan bu değerli komutanlar veya oğulları hâkim oldukları bölgelerde kendi devletlerini kurdular.

Bu devletler, Anadolu?da kurulan ilk Türk devletleridir. Melikşah?ın ölümünden sonra (1092) bu Türkmen beylikleri daha bağımsız hareket etmişlerse de çoğu siyasî bakımdan Irak Selçuklularına bağlıydılar. Anadolu?nun Türkleşmesinde önemli rol oynayan ilk Türk devletleri, genellikle küçük, mahallî devletlerdi. Ancak Saltuklular, Danişmentliler, Mengücekler ve Artuklular diğerlerinden daha güçlü idi. Zamanla Türkiye (Anadolu) Selçukluları, bu devletler üzerinde hâkimiyetini kurarak, Anadolu?da Türk birliğini sağlamıştır.

Danişmentliler
Saltuklular
Mengücekler
Artuklular
Sökmenliler
İnaloğulları
Çubukoğulları
Çaka Bey
Tanrıvermişoğulları
İnançoğullarıMeng%C3%BCcekliler Beyli%C4%9Fi Anadoluda Kurulan İlk Türk Devletleri

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>