Amiloidoz Hastalığı Patolojisi ve Klinik Olgu

15 Amiloidoz Hastalığı Patolojisi ve Klinik Olgu

Yukarıdaki resim Nonproliferatif glomerülonefrit hastalık alt tiplerinden olan Amiloidoza ait kongo red ve polarize kongo boyamalarıyla elde edilen mikroskop görüntüleridir.

 

Nonproliferatif glomerülonefrit (Nefrotik Sendrom):

Minimal Lezyon Hastalığı = Normal Glomerül

Fokal Segmental Glomerüloskleroz (Podosit Mutasyonlu) = Segmental Skleroz

Membranöz Glomerülonefrit = Bazal Membran kalınlaşması

Amiloidoz = Glomerülde madde birikimi

 

Klinik Olgu: 1.5 ve 1.3 cm uzunluğundaki böbrek biyopsi materyali inceleniyor. Mikroskobik olarak İmmun flöresan mikroskobunda 3 glomerülde lg G (++), lgA (++), kappa (++) pseudolineer birikim ile C3 (+++) mezengial glandüler ve bir glomerülde düzensiz kappa ve C1q nodüler birikim saptandı. Işık mikroskopisinde 15 glomerülden ikisi global sklerotik olup geri kalan glomerüllerde değiken kongo red ve Anti AA pozitif birikler dikkat çekmiş olup patolojik olarak Amiloidoz tanısı konmuştur.

 

16 Amiloidoz Hastalığı Patolojisi ve Klinik Olgu

Yukarıdaki ve aşağıdaki resim iki farklı boyama altında incelenen ve Amiloidoz tanısı alan patolojik materyalden alınan boyalı preparat inceleme mikroskop görüntüleridir.

 

14 Amiloidoz Hastalığı Patolojisi ve Klinik Olgu

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>