Akut Tonsillofarenjit Hastalığı Hakkında Bilgi

Akut Tonsillit Akut Tonsillofarenjit Hastalığı Hakkında Bilgi

Akut Tonsillit

Akut Tonsillofarenjit Hastalığı Hakkında Bilgi

OLGU: 7 yaşında kız hasta

Yakınma: Ateş, Boğaz ağrısı, baş ağrısı ve Kusma

Öz ve soy geçmiş: Özellik yok

Fizik Muayne: Genel durumu iyi, büyüme ve gelişme normal. Vücut sıcaklığı: 39 °C (aksiller). Farenks ve tonsiller hiperemik, tonsiller üzerinde folliküler eksüdasyon, yumuşak damak peteşi. Bilateral ön servikal bölgede 2×3 cm ve 1,5×2 cm ağrılı, hareketli lenfadenopati.

Eksuda varlığı (%50) veya yokluğu ile beraber tonsillerde hiperemi görülür. Hassas ve büyümüş servikal lenf nodları görülür. Kırmızı ve şiş uvula izlenir. Sert damakta peteşiler görülür.

Akut  tonsillofarenjit: %75 virüs kaynaklıdır. Epstein-Barr virus , Adenovirus , Herpes simpleks virus 1 , Herpes simpleks virus 2 , İnfluenza virus , Parainfluenza virus , RSV, Enterovirüsler, Kızamık virüsü, Kızamıkçık virüsü, Sitomegalovirüs , Rhinovirüs , Reovirüs , HIV

%25 bakteri kaynaklıdır. Streptococcus pyogenes (A grubu) %15-301; B, C ve G grubu streptokoklar, Arcanobacterium haemolyticum, Corynebacterium diphtheriae , Corynebacterium pyogenes, Corynebacterium ulcerans , Neisseria gonorrhoeae , Neisseria meningitidis , Yersinia enterocolitica , Streptococcus pneumoniae, Salmonella typhi , Leptospira spp., Borelia spp. ve Anaeroplar.

Amaç  tedavi gerektirmeyen  viral tonsillofarenjit olguları ile    GABHS’a bağlı tonsillofarenjit olgularını ayırt etmektir

GAS TONSİLLOFARANJİTİ DÜSÜNDÜREN KLİNİK BULGULAR

 • Ates
 • Yas(hastalar genellikle 5-15 yaslar arasında)
 • Bogaz agrısı (ani baslayan)
 • Yutma guclugu
 • Karın agrısı
 • Skarlatıform döküntü
 • Sıs, odemlı tonsıller
 • On servikal lenf nodlarında buyume
 • Uvulanın sıs ve kızarık olması
 • Yumusak damakta petesı
 • Ve/veya tonsillerde lokalize beyaz irinli kolay kalkan ve kanamayan membranlar

TANI

Klinik bulgular: Nonspesifik lab. testleri, Periferik kan, beyaz küre sayımı ve Akut faz reaktantları (CRP, sedimantasyon)

Boğaz Kültürü: Boğaz kültürünün duyarlılığı  ®  % 95

özgünlüğü  ®  %100

Her iki tonsil üzerinden ve arka farinks duvarından alınmalı. Eküvyon ağzın diğer bölgelerine değdirilmemeli.

GAS TONSİLLOFARENJİTİ Antibiyotik Tedavisinin Amacı: Klinik iyileşmenin hızlandırılması, GAS enfeksiyonu yayılımının önlenmesi, Komplikasyonların önlenmesi

GEÇ KOMPLİKASYONLAR:

 • Akut romatizmal ateş
 • Poststreptokoksik glomerülonefrit
 • Poststreptokoksik reaktif artrit
 • PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal Infections)

 

Erken Komplikasyonlar: Servikal lenfadenit, Peritonsiller apse , Retrofarengeal apse , Akut otitis media , Akut sinüzit , Bronkopnömoni , Menenjit   , Beyin apsesi , Septik artrit , Osteomiyelit   , Endokardit , Sellülit , Nekrotizan fasiit i Bakteriyemi  Streptokoksik toksik şok sendromu

Tedaviye başlanması semptomların başlamasından 9 güne kadar güvenilir şekilde ertelenebilir. Bu durumda bile ARA gelişimi engellenir.

NON SÜPÜRATİF KOMPLİKASYONLAR

 • AKUT ROMATIZMAL ATEŞ
 • AKUT GLOMERULONEFRIT

Ayırıcı Tanı: Veziküller ve ülserasyon HSV ile coxasackie virusleri (herpangina) ve Eslık eden konjonktivit adenovirus

 • Enfeksiyöz mononükleoz (EBV)
 • CMV (immun yetmezlikli hastalarda)

Kardit yada nöropati ile yada tek basına olan gri beyaz psödomembran ile belirgin servikal sislik         boğa boynu = difteri.  Psödomembranlar genellikle posterior farenks duvarındadır. Kaldırıldığında kanar.

Kızıl:    A grubu beta hemolitik stereptekok üreyen bir çocukta makuler doküntünün varlığı (Skarlatıform döküntü)

Hipertrofik Tonsil Akut Tonsillofarenjit Hastalığı Hakkında Bilgi

Hipertrofik Tonsil

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>