Sağlık Köşesi

Akut Miyokard İnfarktüsü (Kalp Krizi) Hakkında Bilgi

Kalp Krizi

Akut Miyokard İnfarktüsü (Kalp Krizi) Hakkında Bilgi

Akut Koroner Sendromlar

*Akut Miyokard infarktüsü

-Q dalgalı

-Q dalgasız

*Anstabil angına pektoris

*Ani iskemik ölüm

Q Dalgalı Miyokard İnfarktüsü: QMİ, koroner arterin ani ve tam tıkanması ile oluşur. Miyokardın oksijen gereksiniminde artış olmaksızın kan akımı ani ve tam olarak kesilmiştir. Tehdit altındaki miyokard bölgesine kollateral gelişimi hemen gerçekleşemediğinden nekroz alanı geniştir.

Q Dalgasız Miyokard İnfarktüsü: Q dalgasız miyokard infarktüsü, miyokard nekrozu bulunmasına rağmen EKG’de Q dalgası gelişmemesidir. Nekroz miktarı Q Mİ’ne göre daha azdır. İskemik epizodları QMİ’dan daha uzundur. İnfarktüs arteri, Q dalgasız infarktüslerin %60-80’inde açıktır. İnfarktüs arterinin spontan açılması nekrozu sınırlandırır. Spontan reperfüzyon öncesi koroner arterin total tıkalı kalma süresi, Q dalgası oluşup oluşmamasında önemli rol oynamaktadır.

Anstabil Angina Pektoris: Anstabil angına pektoris, yeni başlayan istirahat ve düşük eforlarda olan angina pektoris ile daha önceden var olan stabil angina pektorisin sıklığı ve şiddetinin artmasıdır. Anstabil angina pektoriste plak yırtılması sonucu oluşan trombüs, iskemi ile ilişkili arterde ciddi darlığa neden olmaktadır. Darlığın derecesi %70’den fazla %100’den azdır.

Ani İskemik Ölüm: İskemik kalp hastalığına bağlı ani ölüm, en sık iki şekilde olmaktadır. Kronik iskemi veya geçirilmiş infarktüs sonrasında sol ventrikül fonksiyonlarında bozulma ve malign aritmilerin oluşmasıdır. Akut koroner lezyon ve buna eklenen trombüs sonucu gelişen AMİ ile birlikte veya hemen sonrasında ortaya çıkan terminal aritmiler, özellikle ilk saatlerde ani ölümün önemli nedenidir.

Miyokard İnfarktüs: Miyokard infarktüsü primer bir olay olmayıp her zaman iskemi sonucunda gelişir. Miyokard infarktüsü ise miyokardın oksijen gereksiniminin artması veya sunumunun azalması ile ortaya çıkmaktadır. İskemi hangi şiddette olursa olsun miyositlerde geri dönüşümsüz hasar yapacak kadar devam ederse, miyokard infarktüsü gelişir.

İnfarktüsün Evreleri

İskemik Olay: Koroner oklüzyon başladıktan sonraki 0-4 h.lik dönemdir. Koroner kan akımı kesildikten birkaç vuru sonra iskemik myokardın kasılması durur, kısa bir süre sonra ise iskemik bölge elektiriği olarak sessizleşir (ST değişiklikleri), yaklaşık 40 dk sonra subendokardiyal bölgedeki miyositlerde geri dönüşümsüz morfolojik değişiklikler başlar. Reperfüzyon bu dönemden önce gerçekleşirse infarktüs oluşmaz, ilk 4h. İçerisinde gerçekleşirse miyokardın epikardiyal ve lateral kısımlarında nekroz önlenir.

Koagülasyon Nekrozu: Koroner oklüzyonun 4-48 h. Arasında gerçekleşir. Koagülasyon nekrozu oluşmuş ve akut inflamasyon başlamıştır. Ne bu, ne de bundan sonraki fazlar reperfüzyon sağlansa da önlenemezler.

İyileşme Fazı: Bu faz 72 h.’ten sonra başlar. Erken döneminde, rüptüre son derece açıktır. Rüptür, infarkte miyokardın içinden kenarına doğru yayılır (Mitral yetmezliği, VSD, Perikard tamponadı, pseudoanevrizma).

Nedbeleşme Fazı: İskeminin oluşmasından yaklaşık bir hafta sonra başlar, genellikle infarktüsün ikinci haftasında tamamlanmış olur. Bu dönemde ventriküler anevrizmanın genişlemesi yavaştır. Rüptür son derece nadirdir.

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>