Eğitim Dünyası

Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Hakkında Bilgi

akdeniz üniversitesi kapısı

TARİHÇE VE GENEL BİLGİLER
Akdeniz Üniversitesi 1982 yılında Antalya, Burdur ve Isparta illerindeki
yükseköğretim kurumlarını da kapsayacak şekilde kurulmuş; 1992 yılında
Antalya dışındaki birimlerini Süleyman Demirel Üniversitesine
devretmiştir. Aynı yıl Akdeniz Üniversitesinde var olan 3 fakülteye 6
fakülte daha eklenerek fakülte sayısı 9 a yükseltilmiştir. Daha sonra
farklı tarihlerde kurulan fakültelerle birlikte fakülte sayısı 13ye
çıkmıştır.
 İktisat,İşletme, Kamu Yönetimi ve Maliye dallarında, lisans, yüksek lisans ve
doktora düzeylerinde, evrensel ölçütlere uygun, üstün nitelikli eğitim
programları düzenlemek ve yürütmek; çağdaş bilimsel yöntem ve
teknolojileri kullanarak ülke ve bölge ihtiyaçlarına yanıt verebilecek
nitelikte araştırma ve yayınlar üretmek; bilimsel araştırma ve yayın
faaliyetleri ile sağlanan potansiyel doğrultusunda bölgesel taleplere
uygun danışmanlık hizmetleri geliştirmek ve yürütmektir.
Eğitim ve öğretim faaliyetlerimizin tasarımında, sürdürülmesinde ve değerlendirilmesinde, öğrencilerimizi; Eğitim gördüğü alanda çağdaş bilgilerle donanmış, En az bir alanda uzmanlık özellikleri kazanmış,

Kazandığı bilgileri esnek ve yaratıcı biçimde kullanabilen,
Sorun çözme ve takım çalışması becerilerine sahip,
En az bir yabancı dile ve bilgi teknolojisine iş yaşamında kullanabilecek düzeyde hakim, Doğal ve toplumsal çevreye ve sorumluluklara duyarlı,
Bireysel ve toplumsal yaşam kalitesi bilincinin ve kendini sürekli geliştirmenin önemine inanmış. Bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek için gerekli olan yöntemleri aramak,  uygulamak ve sürekli olarak yenilmektir. 

İktisat;
doğal kaynaklar, sermaye, emek, teknoloji gibi kaynakların etkin
kullanımlarına yönelik yöntemleri ve insan davranışlarını konu alır; üretim, tüketim, ticaret, büyüme, gelir dağılımı, para, finans, fiyat gibi kavram ve olguları inceler. İktisadın zenginliği, iktisatçıların seçtikleri veya aradıkları
çalışma alanlarına da yansımıştır. İktisatçıların devlet veya ekonomi yönetimi, şirket yönetimi, bankacılık-sigorta, maliye, sermaye piyasaları ve tüm diğer sektörlerde uzman, yönetici ve danışman olarak yer almaları şaşırtıcı değildir. Türkiyede de özellikle son on beş yıldır yaşanan sanayileşme ve küreselleşme olguları ekonominin her kesiminde iktisatçılara olan gereksinimi arttırmıştır.
İktisat Bölümü iktisat kariyerine gönül vermiş gençlere sağlam bir iktisat bilgisini, ekonomik düşünce ve sorun çözme yöntemlerini edindirmeyi ve günlük yaşamda yardımcı olacak hukuk, işletmecilik, muhasebe ve bilgisayar uygulamalarını kazandırmayı amaçlamamaktadır.
Satranca benzeyen kurgusu ve kapsam zenginliğiyle iktisat bilimi geniş bir entelektüel bakış açısı ve düşünce derinliği kazandırmaya elverişli bir alandır. Dolayısıyla, entelektüel kapasiteye sahip, ülke ve dünya sorunlarıyla ilgilenen gençlerin bu alanda büyük bir doyum sağlayacakları kesindir. 1993;de öğretime başlayan İktisat Bölümümüz, Ülkemizde ve Bölgemizde kamu ve özel sektör kurumlarının iktisatçı talebini karşılamak amacıyla kurulmuştur. Kuruluş döneminin bütün güçlüklerine rağmen, ciddi bir özveriyle öğretimde kalite kaygısı korunmuştur. 1996-1997 öğretim yılında 32 öğrenciden 5i, 1997-1998 öğretim yılında 70 öğrenciden 18si, 1998-1999 öğretim yılında 229 öğrenciden 19’u ve 1999-2000 yılında öğretim yılında ise 151 öğrenciden 36’sı mezun olmuştur. Bu sonuçlar
Bölümümüzün iyi iktisatçı yetiştirme amacının somut ifadesidir.
İKTİSAT MEZUNLARININ GİREBİLECEĞİ MESLEKLER

Bakanlık
Kamu ve Özel Bankalarda Uzman
Uzman Yardımcılığı
Müfettişlik
Müfettiş Yardımcılığı.
Kamu ve Özel kurumlarda üst düzey yöneticilik ve yönetici yardımcılığı.
Öğretim Elemanlığı
Danışman
Koordinatör
Müteşebbis

İKTİSATÇI İSTİHDAM EDEN SEKTÖRLER

Bakanlıklar ve Müsteşarlıklar
Maliye Bakanlığı
Devlet Planlama Teşkilatı
Hazine Müsteşarlığı
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ve Diğer Bakanlıklar
Yatırımcı Kuruluşlar Devlet Su İşleri, Karayolları vs..
Bankalar ve Finans Kurumları, Sigortalar
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
İMKB
Altın Borsası
Sermaye Piyasası Kurumu
Aracı Kurumlar
SSK ve Emekli Sandığı
Birlikler
Sendikalar
Ticaret ve Sanayi Odaları
Borsalar ve Esnaf Odaları
Esnaf Odaları
İşçi ve İşveren Sendikaları
Üretici Birlikleri (Tariş, vs.)
Belediyeler
Büyük ve Orta boy Kamu ve Özel Sektör Firmaları
Vakıflar
Büyük Dernekler
Görsel ve Yazılı Basın

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>