Akciğerlerin Anatomisi Hakkında Bilgi

Akciğer Anatomisi Akciğerlerin Anatomisi Hakkında Bilgi

Akciğer Anatomisi

Akciğerlerin Anatomisi Hakkında Bilgi

ARBOR BRONCHIALIS

 • Trachea
 • Bronchus principalis dexter ve bronchus principalis sinister
 • Bronchus lobaris
 • Bronchus segmentalis
 • Bronchiolus lobularis
 • Bronchiolus terminalis
 • Bronchiolus respiratorius
 • Ductus alveolaris
 • Saccus alveolaris
 • Alveolus pulmonis

PULMO DEXTER:

 • apex pulmonis
 • basis pulmonis,
 • facies costalis,
 • facies mediastinalis
 • facies diaphragmatica
 • facies contactus
 • margo anterior, margo posterior margo inferior

Lobus superior

 • 1- Segmentum apicale SI
 • 2- Segmentum posterius SII
 • 3- Segmentum anterius SIII

Lobus medius

 • 4- Segmentum laterale SIV
 • 5- Segmentum mediale SV

Lobus inferior

 • 6- Segmentum superius SVI
 • 7- Segmentum basale mediale SVII
 • 8- Segmentum basale anterius SVIII
 • 9- Segmentum basale laterale SXI
 • 10-Segmentum basale posterius SX

PULMO SINISTER:

 • fissura interlobalis pulmonis
 • fissura obliqua pulmonis
 • fissura horizontalis
 • lobus superior
 • lobus medius
 • lobus inferior

Lobus superior

 • 1+2- Segmentum apicoposterius SI+II
 • 3- Segmentum anterius SIII
 • 4- Segmentum lingulare superius SIV
 • 5- Segmentum lingulare inferius SV

Lobus inferior

 • 6- Segmentum superius SVI
 • 7- Segmentum basale mediale SVII
 • 8- Segmentum basale anterius SVIII
 • 9- Segmentum basale laterale SXI
 • 10- Segmentum basale posterius SX olarak segmentlere ayrılır.
   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>