Sağlık Köşesi

Akciğer Histolojisi Hakkında Detaylı Bilgi

Bronşiol ve Alveoller

Akciğer Histolojisi Hakkında Detaylı Bilgi

PRİMER BRONKUS (Bronchus principales): Trachea’nın orta hatta ayrıldığı, çapları daha küçük olan ve Akciğer parenkimasına giren ana dallardır. İki adet bulunurlar. Dallanıp çaplarını küçülterek sekonder bronkusları yaparlar. Kıkırdak şekli, çapının daha küçük olması ile Trachea’dan ayrılırlar. PARÇALI KIKIRDAK yapısı gösterirler. Histolojik tabakalanmaları Trachea’daki gibidir. Gl. bronchiales (serömüköz miks bez)

SEKONDER BRONKUS (Bronchus lobares):  Primer bronkusların Akciğer dokusunda dallanarak meydana getirdikleri ve Akciğerleri Loblara ayırdıkları iletici kanallardır. Akciğerleri sol tarafta 2, sağ tarafta 3 adet loba ayırır. Histolojik tabakalanmaları Primer bronkustaki gibidir. Ama, çap daralmasına bağlı olarak kıkırdak ve bez dokusu miktarı azalırken, elastik lif ve düz kaslar artar. PARÇALI KIKIRDAK yapısı.

TERSİYER BRONKUS (Bronchus segmentalis):  Sekonder bronkusların sol tarafta 8, sağ tarafta 10 dala ayrılarak Akciğer loblarını daha küçük segmentlerine ayıran iletici kanallardır. Çapları oldukça küçük olan kanallardır. Kıkırdak ve bez yapıları oldukça azalmış olmasına rağmen, elastik ve düz kas dokusu daha fazla miktarda bulunur. Histolojik tabakalanmalar diğer bronkus tiplerinde olduğu gibidir. PARÇALI KIKIRDAK yapısı.

Epitel : Y. Ç. katlı silyalı prizmatik

Lamina propria: Düz kas tabakası, Elastik liflerden zengin gevşek bağ dokusu

Parçalı hyalin kıkırdak tabakası

BRONŞİOLLER (Terminal ve Respiratuvar): Çapı 5 mm.veya daha az olan intralobuler hava yollarıdır. Kıkırdak ve bez dokusu İÇERMEZLER. Terminal bronşioller:

Epitel ->  Tek katlı Silyalı Prizmatik Clara Hüc. Ept.

Lamina propria -> Elastik lifler ve düz kaslardan zengindir.  Akciğer parankiması ile devam eder.

Respiratuvar bronşiol: Gaz değişiminin meydana geldiği solunum sisteminin respiratuvar  bölümü burada başlamış olur.  Epitel: Tek katlı alçak boylu izoprizmatik Clara hüc. ept.

Epitel arasına yer yer tek katlı yassı alveol epiteli girer. Lamina propria: Elastik ve düz kaslardan zengin akciğer                 parenkiması ile devam eder.

Clara Hücreleri

CLARA HÜCRESİ:

Prizmatik, apikal kısmı kubbe şeklinde olan,  kısa boylu ve körleşmiş mikrovilluslar içeren hücrelerdir. Apikal sitoplazmalarında, GER tarafından üretilen ve glikoprotein yapıda olan çok sayıda salgı granülü içerirler.

Görevleri: Salgı ürünleri ile bronşiol epitelini korurlar. Gsüz.ER tarafından sentezlenen Sitokrom P-450 enzimi ile inhalasyonla alınan havadaki toksinlerin etkisini ortadan kaldırırlar. Surfaktan benzeri maddeler salgılayarak bronşiol yüzey gerilimini düzenlerler.

Respiratuvar bronşioller  çok sayıda dallar vererek Ductus alveolaris’leri oluştururlar. Hava bu kanallardan geçerken hem gaz değişimi meydana gelir hem de alveoli pulmonalis’lere doğru iletilir. Havanın gidebileceği en son yer akciğer dokusundaki kör kesecikler olan alveollerdir. Tek katlı ileri derecede yassılaşmış alveol epiteli ile havadaki oksijen alınarak karbondioksit alveolar boşluğa verilir.

Tip- 1 alveol epitel hücreleri (pnömosit 1): %97 İleri derecede yassılaşmış hücrelerdir. Gaz değişiminin gerçekleşmesini sağlarlar. Hava- kan bariyerini oluştururlar.

Tip- 2 alveol epitel hücreleri (pnömosit 2): %3 Kübik veya izoprizmatik hücrelerdir. Tip-1 hücreler ile birlikte alveol duvarını oluştururlar. Elektron mikroskopide sitoplazmaları içinde lameller cisimcikler olarak adlandırılan ve pulmoner surfaktan içeren salgı granülleri bulunur. Alveolar boşluğa bakan apikal yüzeylerinde çok sayıda mikrovillus bulunur.

Surfaktan: Fosfolipid + glikozaminoglikan + protein

– Alveol epitelinin yüzey gerilimini azaltır.

– Inspirasyon & Ekspirasyon sırasında alveollerin kollabe olmasını önler.

Tip- 1 ve tip- 2 alveol epitel hücreleri ile alveolar makrofajlar tarafından emilip sindirilerek surfaktan sirkülasyonu sağlanır.

Alveolar Makrofajlar (Toz hücreleri):  Kemik iliğindeki monositlerden şekillenirler. Fagositoz yolu ile Solunum Sisteminin savunmasını sağlarlar. Diapedez özellikleri sayesinde alveol septumundan alveol boşluğuna kadar hemen hemen her yerde görülebilirler.

INTERALVEOLAR SEPTUM: 

Kapiler damarlar ile alveol duvarı arasındaki kollajen (tip III) ve elastik liflerden zengin bağ dokusudur.  Bağ dokusuna ait hücreler ile makrofajlar ve akciğerlere giren ve çıkan kapiler bir damar ağı içerir.

Akciğer stromasında kollajen, elastik ve retiküler lifler ile glikozaminoglikanlar bulunur. Düz kas dokusu da alveollere doğru gidildikçe artış gösterir. Alveol duvarı stromasında düz kas bulunmaz. Stromal kitlenin %15- 20’sini kollagen lifler oluşturur. İletici kanalların duvarlarında ve pleura’da Tip-I kollajen, Alveolar septumda ise Tip- III kollagen (retiküler lifler) yerleşmiştir.

Alveol Porları (Kohn porları):  Interalveolar septum komşu alveolleri birleştiren 10- 15 µm. çapında bir ya da daha fazla por içerir. Bunlar alveollerdeki basıncı eşitleyebilir veya bir bronşiol tıkandığında kollateral hava dolaşımı sağlar.

Akciğerlerin Damarlanması: Hem a) fonksiyonel hem de b) besleyici damarlar içerir.

  1. a) Fonksiyonel dolaşım Pulmoner arter ve venler ile sağlanır. Pulmoner arter Kirli kanı (Oksijensiz kan ) taşır. Pulmoner ven Temiz kanı (Oksijenli kan) taşır
  2. b) Besleyici damarlar bronş ağacını izleyerek, kanı respiratuvar bronşiollere kadar akciğerlerin büyük bölümüne dağıtırlar.

Akciğerlerin Sinirleri:  Hem sempatik hem de parasempatik efferent sinirler innerve eder. Nervus vagus parasempatik uyarı ile düz kaslarda kasılmaya ve bronşlarda konstruksiyona, Nervus thoracicus’un sempatik dalı ise düz kaslarda gevşemeye ve bronşlarda dilatasyona yol açar.

PLEVRA:  Akciğerleri dışardan saran seröz bir zardır. Bir dış yaprak (parietal pleura) ve bir iç yapraktan (visceral pleura) oluşur.Kollajen ve elastik lif içeren ince bir bağ dokusu ve bu dokuyu saran tek katlı yassı epitel hücrelerinden (MEZOTEL) oluşur.Bu iki pleural yaprak arasında solunum hareketleri sırasında yaprakların kaymasını sağlayan, ince bir sıvı içeren Pleural boşluk bulunur.

Hava Kan Bariyeri

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>