Eğitim Dünyası

Adagio Nedir? Ademi Merkeziyetçilik Nedir? Affetteso Nedir?

Adagio Nedir?

adagio nedir

Müzikte bir parçanın yavaş yavaş ve ağır çalınacağını belirten İtalyanca terim.Sözcük,böyle çalınan ağır ve yavaş besteler için de kullanılır.

Ademi Merkeziyetçilik Nedir?

Ülke yönetiminde görev ve yetkilerin merkezi hükümet tarafından yerel ya da bölgesel yönetim birimlerine verilmesi ve gerektiğinde tek taraflı olarak geri alınması ilkesine dayalı yöentim biçimidir.Ademi merkeziyetçilik akımının öncüsü, Tükiye?de II. Meşrutiyet döneminde Prens Sabahattin olmuştur.Prens Sabahattin Türkiye?de uygulanmasında birtakım ilkeler öngörmüştür.Buna göre, yapılacak ıslahat haraketleri ülkede yaşayan herkezi kapsayacak ve devlet düzeni yenilenirken bireycilik ilkesine önem verilecekti.Belediyeye ve vilayet meclislerinde üye bulunanlar yönetimde söz sahibi olacaklar, anzılıklarda nüfusları oranında temsil edilecekti.Bunun dışında vali,mutasarrıf,deftardar,mahkeme reisleri,savcılar,merkezi yönetim tarafından atanacaktı.Ülkenin yeniden yapılanmasında toplumsal ve ekonomik kalkınmayı devletin en az müdahalesiyle sağlayacak bu yönetim biçimini önerirken devletçiliğe karşı liberalizme daha yakın bir görüş olarak nitelenebilecek ademi merkeziyetçilik ülke koşullarına daha uygun görülmüştür.

Affetteso Nedir?

 affetteso nedir

Bir parçanın tatlı ve duygulu bir biçimde çalınacağını belirten İtalyanca müzik terimi.

Duslerkulup

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>