Sağlık Köşesi

Acilde Dahiliye Hastalarına Yaklaşım

Hemogram

Acilde Dahiliye Hastalarına Yaklaşım

Anamnez: Hastanın kimliği, şikayeti, hikayesi, öz geçmişi, soy geçmişi, sosyal durumu, alışkanlıkları, kullandığı ilaçlar, beden fonksiyonları

Fizik Muayene: Genel durum muayenesi, solunum sisteminin muayenesi, dolaşım sisteminin muayenesi, sindirim sisteminin muayenesi, endokrin sisteminin muayenesi, hemopoietik sistemin muayenesi, ürogenital sistemin muayenesi, Lokomotor sistemin muayenesi, sinir sisteminin muayenesi.

Labaratuar İncelemeleri: Biyokimyasal tetkikler, mikrobiyolojik tetkikler, patolojik ve sitolojik tetkikler, radyolojik tetkikler.

Genel Durum ile ilgili sorular: Vücut ağırlığı, cilt, saç, tırnaklar, ateş, halsizlik ve çabuk yorulma.

Solunum Sistemi İle İlgili Sorular: Öksürük, balgam, dispne

Kardiyovasküler Sistemle İlgili Sorular: Ağrı ve sıkıntı hissi, çarpıntı, ödem, dispne, öksürük, balgam, hemoptizi.

Gastrointestinal Sistemle İlgili Sorular: İştah, Ağrı, Bulantı, Kusma, Yutma güçlüğü, İstal, kabızlık.

Endokrin Sistemle İlgili Sorular: İştah değişikliği, kilo değişikliği, uyku düzeni değiikliği, psikiyatrik değişiklikler, kardiyovasküler sisteme ait şikayetler, cilt, tırnak ve saçlardaki değişimler, nörolojik belirtiler, bilinç kaybı.

Hemopoietik Sistemle İlgili Sorular: Halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı, ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, parestezi, konfüzyon, şuur kaybı, epistaksis, diş eti kanaması, ağrılı dil, dilde ve ağız mukozasında ülserasyon, disfaji, hematüri, Gİs kanaması, amenore veya menoraji, soluk veya kırmızılık, siyanoz, sarılık, peteşi, ekimoz, ülserler, tırnak değişiklikleri.

Ürogenital Sistemle İlgili Sorular: Ağrı, hipertansiyona bağlı semtomlar, üremiye bağlı semptomlar, idrar yapmada bozukluklar, pollaküri, noktüri,dizüri, enürezis, inkontinans, idrar retansiyonu, pnömatüri, prostatizm bulguları, idrar miktarında değişiklik, idrar görünümünde değiiklikler

Lokomotor Sistemle İlgili Sorular: Ağrı, ateş, yorgunluk, uykusuzluk, sabah sertliği, eklem değişiklikleri, eklem deformiteleri, ağrının sıcak, soğuk ve nem ile ilikisi

Sinir Sistemi ile ilgili sorular: Mental durum (orientasyon, hafıza, genel bilgi), konuşma bozuklukları, afazi, vertigo, nistagmus, parazi ve pleji, idrar, gaita intontinansı, duyu kusurları, istem dışı hareketler, bilinç kaybı.

HİPERTANSİYON

Hemogram, Biyokimya (Açlık kan şekeri, üre, kreatinin, Na, Cl, Ca, K), tam idrar tetkiği, EKG, Tele, US, Ekokardiyografi.

AKUT MYOKARD ENFARKTÜSÜ

Hemogram, Biyokimya (AKŞ, Üre, kreatinin, SGOT, SGPT, LDH, CPK, CKMB, Na, K, Ca, Cl, Mg)

KONJESTİF KALP YETMEZLİĞİ

Hemogram, Biyokimya (AKŞ, üre, kreatinin, Na, K, Ca, Cl, Mg, SGOT, SGPT, CPK, CKMB), Arteriel kan gazı, EKG, PA Akciğer grafisi, EKO.

DİABETES MELLİTUS

Hemogram, Biyokimya (AKŞ, Üre, Kreatinin, SGOT, SGPT, Na, Cl, Ca, K), TİT, EKG, PA Akciğer grafisi

AKUT VE KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ

Hemogram, Biyokimya (AKŞ, Üre, kreatinin, Na, K, Ca, Cl, Mg, Total protein, albumin), TİT, Arteriel kan gazı, EKG, PA akciğer grafisi, Batın US

KOAH, PNÖMONİ, PULMONER EMBOLİ

Hemogram, Biyokimya (AKŞ, üre, kreatinin, Na, K, Ca, Cl,SGOT, SGPT, LDH, CPK, CKMB, bilirübin), arteriel kan gazı, EKG, PA akciğer grafisi

AKUT PANKREATİT VE KOLESİSTİT

Hemogram, Biyokimya (AKŞ, üre, kreatinin, Na, K, Cl, Ca, SGOT, SGPT, Alkalen fosfataz, bilirübin, Amilaz (kan-idrar), Lipaz), EKG, Ayakta direk batın grafisi, PA akciğer grafisi, Batın US, Batın BT , MR.

ANEMİ, DİC,DİĞER HEMATOLOJİK BOZUKLUKLAR

Hemogram, Biyokimya (AKŞ, üre, kreatinin, Na, Cl, K, Ca, bilirübin, fibrinojen, fibrin yıkım ürünleri, protrombin zamanı, parsiyel tromboplastin zamanı, tromboplastin zamanı), periferik yayma, TİT, Gaitada gizli kan, PA akciğer grafisi)

GENİTOÜRİNER SİSTEM

Hemogram, Biyokimya (AKŞ, üre, kreatinin, Na, Cl, Ca, K), TiT, Direk üriner sistem grafisi, batın US

NÖROLOJİK BOZUKLUKLAR

Hemogram, Biyokimya (AKŞ, Üre, kreatinin, Na, K, Ca, Cl, SGOT, SGPT, LDH, CPK, CKMB), EKG, Ekokadiyografi, Cerebral BT

ALLERJİK REAKSİYONLAR

Hemogram, Biyokimya (AKŞ, Üre, kreatinin, Na, Cl, Ca, K, SGOT, SGPT, bilirübin, Alkalen fosfataz), TİT, Gaitada parazit, PA akciğer grafisi

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>