Aylık Arşiv: Haziran 2020

Veteriner Malzemeleri

resim Veteriner Malzemeleri Sağlık yeryüzündeki her canlı için yaşamı sağlayan olan tek şeydir. Veteriner hekimlerimiz de bunun farkında olarak yeryüzünü paylaştığımız hayvan dostlarımızın sağlıkları içi ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Nasıl ki insan sağlığı korumak ve iyileştirmek amacı ile çeşitli sağlık aletleri, medikal ürünler, teknik malzemeler kullanıyor isek hayvan sağlığı için de benzer ürünleri, malzemeleri, teknik

Diyabetik Ayağa Yaklaşım

resim Diyabetik Ayağa Yaklaşım Diyabetik hastaların yaklaşık %15’inde ayak ülsrasyonları görülür. Ayak ülserasyonları diyabetik hastaların en önemli hastaneye yatış nedenlerinden biridir. İyi bir yara bakımı ve düzenli bir takiple amputasyon seviyesine gelmeden tedavi etmek mümkündür. Diyabetik Ayak Fizyopatolojisi Nöropati (motor, duyusal, otonom) Vasküler yetmezlik Enfeksiyon İmmun sistem bozukluklarının izole ve kombine etkileri Otonom nöropati görülür. Yağ

Diyabetik Ayak Enfeksiyonlarının Antimikrobiyal Tedavisi

resim Diyabetik Ayak Enfeksiyonlarının Antimikrobiyal Tedavisi Diyabetik Ayak Enfeksiyonlarının tedavisi enfeksiyonun önlenmesi ve enfeksiyon varsa amputasyonun önlenmesi ilkesine dayanır. Diyabetik yara eğer enfekte ise etkenin belirlenmesi ve hızlı olarak antimikrobiyal tedavinin başlatılması gereklidir. Eritemin artması, pürülan akıntı, sistemik enfeksiyon bulguları ve enfeksiyonu gösteren laboratuvar parametreleri antibiyotik tedavisi için bakılması gereken parametrelerdir. Diyabetik Ayak Enfeksiyonunda Klinik Sınıflama

Diyabetik Ayak Patogenezi Hakkında Bilgi

resim Diyabetik Ayak Patogenezi Hakkında Bilgi Travmaya bağlı olmayan ayak amputasyonlarının %50’si diyabetiklere yapılmaktadır. Diyabetiklerin %5-15’i yaşamlarının bir evresinde ayaklarından amelyat olurlar. Diyabetiklerde ayak damar hastalığı riski 4.5 kat, gangren gelişme riski 20-50 kat fazladır. Diyabetik ayak veya amputasyon öyküsü olanlarda, ilk amputasyondan 1-3 yıl sonra %40, 3-5 yıl sonra %55 olguda diğer ekstremitede de amputasyona

Toroid Akım Trafosu Nedir?

resim Toroid Akım Trafosu Nedir? Elektrik tesislerinin şebeke gerilim hatlarında çeşitli nedenlerden ötürü kaçak akımlar meydana gelebilmektedir. Bu kaçak akımlar tesise ve ekipmanlara ciddi zararlar verebilmektedir. Bu zararı önlemek için de pek çok koruma elemanı vardır. Ana pano ve tali panolarda en çok kullanılan koruma elemanı toroid kaçak akım trafosudur. 2013 yılından itibaren resmi gazetede yayınlanarak

Damak (Palatum) Anatomisi Hakkında Bilgi

resim Damak (Palatum) Anatomisi Hakkında Bilgi Ağız tavanına damak (palatum) denir. Sert damak (palatum durum) ve yumuşak damak (palatum mollae) olmak üzere iki bölüme ayrılır. Sert damak (palatum durum): 3/4 ön kısmını maxilla processus palatinus’u, arka 1/4’ünü os palatinum‘un lamina horizontalis’i yapar. Önde canalis incisivus’un açılma deliği foramen incisivum bulunur. Damağın ortasında raphe palati denen birleşme

Kemik Hastalıkları Hakkında Detaylı Bilgi

resim Kemik Hastalıkları Hakkında Detaylı Bilgi Osteomalazi ve Raşitizm Laboratuar Bulguları: Vitamin D düşüklüğü ile birlikte intestinal kalsiyum ve fosfat emilimini düşürür. Sekonder hiperparatiroidizm kemik yıkımında artışa neden olur. Sonuç olarak serum kalsiyumu ve fosfat düşer, parathormon ve ALP artarken üriner kalsiyum azalır ve üriner fosfa artar. Düşük 25(OH)D de tanısını kolaylaştırır. 1,25 (OH)2D normal olabilir

Yarık Damak Yarık Dudak Malformasyonu

resim Yarık Damak Yarık Dudak Malformasyonu OLGU: 15 günlük erkek bebek Yakınma:  İyi emememe, burnundan süt gelerek kusma, iyi kilo alamama ve morarma ÖYKÜ: G1P0 anneden, miadında (40 haftalık) sezaryen ile  3350 g doğduğu, 10 gün süren yenidoğan sarılığı olduğu ve 4 gün fototerapi aldığı Anne ve baba arasında akrabalık olmadığı öğrenildi. Muayene: 2950 g, hafif

Akut Tonsillofarenjit Hastalığı Hakkında Bilgi

resim Akut Tonsillofarenjit Hastalığı Hakkında Bilgi OLGU: 7 yaşında kız hasta Yakınma: Ateş, Boğaz ağrısı, baş ağrısı ve Kusma Öz ve soy geçmiş: Özellik yok Fizik Muayne: Genel durumu iyi, büyüme ve gelişme normal. Vücut sıcaklığı: 39 °C (aksiller). Farenks ve tonsiller hiperemik, tonsiller üzerinde folliküler eksüdasyon, yumuşak damak peteşi. Bilateral ön servikal bölgede 2×3 cm

Yağların Sindirimi ve Emilimi

resim Yağların Sindirimi ve Emilimi Normal bir insanın diyeti proteinler, karbohidratlar, yağlar, mineraller, su ve vitaminlerden oluşur. İdeal diyet: %55-58 karbohidrat,  %30 yağ ve  %12-15 protein içerir.  Yetişkinler günde 60-100 gr kadar yağ tüketmektedir. %90’ını TG oluşturur. Günde 300-500 mg kolesterol alınımı vardır. Yağlar hücrede metabolize edilince enerji elde edilir. 1 gr yağ okside olunca®®9.3 kcal
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>