Aylık Arşiv: Şubat 2020

Aile Sağlığı Merkezi Kronik Hasta Vakası

resim Aile Sağlığı Merkezi Kronik Hasta Vakası H. S.; 70 yaşında, Erkek hasta, Yüksekokul mezunu, Emekli kimya mühendisi ve Çarpıntı, Terleme ve Huzursuzluk şikayetleri olmuş. Hasta 65 yaşında iken bu şikayetlerle ikinci basamak dahiliye bölümüne başvuruyor. Yapılan tetkikler neticesinde de kendisine HT teşhisi konuluyor. Hasta bu teşhis üzerine tedavi sürecine alınmış ve kendisine uygun reçete düzenlenmiştir.

Konjenital Sitomegalovirüs Enfeksiyonunun Yükü Kohort Çalışması

resim Konjenital Sitomegalovirüs Enfeksiyonunun Yükü Kohort Çalışması Sitomegalovirüs (CMV) konjenital enfeksiyonun en sık nedenidir  ve nörosensörial işitme kaybının (SNHL) ve nörogelişimsel bozuklukların önemli bir nedenidir. Konjenital CMV (cCMV) enfeksiyonunun küresel prevalansı tüm yenidoğanların 1000’de 7’si kadardır . Hamile kadınlar arasındaki yüksek seroprevalans, cCMV enfeksiyon prevalansının yüksek olması ile ilişkilidir. Son zamanlarda yapılan kesitsel bir çalışmada, hamile

Aşı Karşıtlığı Hakkında Bilgi

resim Aşı Karşıtlığı Hakkında Bilgi Aşılama zayıflatılmış virüs ya da bakterilerin ya da bunların antijenik parçalarının vücuda verilerek yapay bağışıklık elde edilmesidir. Bu sayede bulaşıcı hastalıklar başta olmak üzere morbiditesi ve mortalitesi yüksek olan hastalıkların engellenmesi ya da zarar verme oranının azaltılması amaçlanmıştır. Aşı hem bireysel bağışıklanmayı sağlar hem de aşılanmamış kişilerin, aşılanan kişiler nedeniyle, hastalık

Hematopoetik Sistem Hakkında Bilgi

resim Hematopoetik Sistem Hakkında Bilgi Kan vücut ağırlığının % 7-9’u; Erkekte 5-6 litre, Kadında 4-5 litre ve Yenidoğanda 240 ml’dir. Kan Hücreleri Eritrositler (RBC) Lökositler (WBC) * Granulositler – Eozinofil – Bazofil – Nötrofil * Lenfosit * Monosit * Plazma Hücreleri Trombositler (Plt) Günlük Hücre Yapımı Eritrosit: 200 x 109 /gün Granülosit: 120 x 109 /gün

Kanın Yapısı, Özellikleri ve Görevleri

resim Kanın Yapısı, Özellikleri ve Görevleri Kanın yapısı Kan iki kısımdan oluşur: A- Kanın hücresel elementleri Eritrositler Lökositler Trombositler B- Sıvı kısmı ise, plazma veya serum adını alır. Total kan miktarı vücut ağırlığının ~ % 7- 9’udur. Hematokrit: Hematokrit tayini için kan heparinize özel tüplerde santrifüj edilir. Eritrositler en altta toplanır. Onun üstünde lökosit ve trombositlerin

Saç Kremi Seçilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

resim Saç Kremi Seçilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler Saçların her zaman gür görünmesini ve canlı görüntüsüyle parlamasını isteyenler tarafından saç bakım ürünlerine karşı ilgi artışı meydana gelmiştir. Saç bakım kremi ise saç bakım ürünleri arasında en çok ilgi gören ürünlerdir. Saç bakımı için saç kremi araştırması yapanlar ise en uygun saç kremi önerileri arayışına girmektedir. Restorex saç

Bağışıklık Sistemi Hakkında Detaylı Bilgi

resim Bağışıklık Sistemi Hakkında Detaylı Bilgi Memelilerde, enfeksiyon etkenlerine karşı savaşmak ve hasar oluştuğunda bunu restore ederek bozulan işlevin geri kazanılmasını sağlamak için iki yanıt mekanizması harekete geçer: Doğal (Non-spesifik ) bağışıklık Kazanılmış=Edinsel (spesifik) bağışıklık DOĞAL BAĞIŞIKLIK: İlk savunma hattını yapar. Erken ortaya çıkar. Özgüllüğü sınırlıdır. Çeşitliliği azdır. Fiziksel bariyerler:  Deri,  Kıl, saç ve Mukoza Kimyasal

Lenfosit Hakkında Detaylı Bilgi

resim Lenfosit Hakkında Detaylı Bilgi Anahtar hücresel elemanlar olan lenfositler üç ana gruba ayrılırlar: B HÜCRELERİ: Antikor yapımından sorumlu (antikor aracılı bağışıklık reaksiyonu). Kemik iliğinde (Bone marrow) yapılırlar. T HÜCRELERİ: Bağışıklık yanıtının indüksiyon fazından ve hücre aracılı bağışıklık reaksiyonlarından sorumlu. Timusta (Thymus)’ta yapılırlar. NK HÜCRELERİ (doğal katil hücreler): Özelleşmiş doğal bağışıklık yanıtından sorumludur. Lenfosit, 10 mm

İmmunolojinin Doğuşu ve Gelişimi

resim İmmunolojinin Doğuşu ve Gelişimi Latince “immünis” sözcüğünden gelir. M.Ö. 430 yılında çiçek salgını sonrası sağ kalan insanların aynı hastalığı geçirmediğinden bahsedilmektedir. 15. yüzyılda Anadolu’ da ve Çin’ de çiçek yaralarından alınan sıvılar, sağlıklı insanlara verilerek korunma sağlanıyordu (bazen ölümle sonuçlanıyordu). 1796 yılında Jenner çiçek aşısını geliştirdi Pasteur 1880’ lerde tavuk kolerası ve şarbon aşılarını geliştirdi

Rus Takvimi Hesaplama

resim Rus Takvimi Hesaplama   Çiftleri ilk en mutlu anı genellikle evlilik günleri oluyor. Bir evde yaşamaya başlayıp aynı yastığa baş koyduktan sonra en mutlu anları ise bir bebeğe sahip oldukları gün oluyor. Anne ve babaların en heyecanlı olduğu bu dönemde en çok merak ettikleri konu ise doğacak olan bebeğin cinsiyeti oluyor. Tıbbi olarak ancak bebeğin
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>