Aylık Arşiv: Şubat 2019

Vücutta Bulunan İyonlar Hakkında Bilgi

resim Vücutta Bulunan İyonlar Hakkında Bilgi Vücut Sıvı Bölüklerinde Yer Alan Elektrolitler Elektrolitler → çözeltide molekülleri iyonlara ayrışan maddelerdir. Temel elektrolitler: Katyonlar: Na+, K+, Ca2, Mg2+ Anyonlar: Cl-,  HCO3-,  HPO42- , SO42- Elektrolitlerin Etkileri: Metabolik olaylara , Ozmotik basınca, Suyun bölüklere dağılımına, Asid baz dengesine, Kalp ve kas işlevlerine Oksidoredüksiyon olaylarına, Kataliz (kofaktör olarak) katkıları vardır.  PLAZMA ELEKTROLİTLERİ Katyonlar: Na+: 142 mEq/L,  K+:    5 mEq/L,  Ca2+:  5 mEq/L

Vücuttaki Azotlu Bileşikler Hakkında Bilgi

resim Vücuttaki Azotlu Bileşikler Hakkında Bilgi NON-PROTEİN AZOT (NPN) BİLEŞİKLERİ (CİSİMLERİ) NPN (nonprotein nitrojen) bileşikleri : proteinlerin dışında, yapılarında nitrojen (azot) bulunan diğer bileşikler Plazma NPN’in %45’i üre, %20’si amino asidler, %20’si ürik asid, %5’i kreatinin, %1-2’si kreatin, %0.2’si amonyaktır. Protein ve nükleik asidlerin yıkımından (katabolizma) kaynaklanırlar.  Üre, kreatinin, ürik asid vb. NPN’in vücuttan atılımı böbreklerle olur. Kanda ve idrarda NPN düzeylerinin

Endotel Kaynaklı Vazoaktif Bileşikler

resim ENDOTEL KAYNAKLI VAZOAKTİF BİLEŞİKLER; NO (nitrik oksid), ET (endotelin) Endotel, damar dokusu ile kan arasında bir engel oluşturmanın yanısıra, damar tonüsü ve kalp-damar sisteminin homeostazisinin sürdürülmesinden sorumludur. Biyokimyasal, fiziksel uyarılara yanıt olarak endotelden salınan, damar tonüsünü düzenleyen  vazoaktif bileşikler : **Vazodilatatörler : NO, prostasiklin (PGI2), bradikinin, endotel-kökenli hiperpolarize edici faktör (EDHF) **Vazokonstriktörler : Endotelin-1 (ET-1),   anjiotensin

Kan Basıncını Etkileyen Hormonlar

resim Kan Basıncını Etkileyen Hormonlar Kan basıncının düzenlenmesi Otonom sinir sistemi (adrenal medulla ve sempatik SS’de bulunan katekolaminler) Böbrek (renin-anjiotensin-aldosteron sistemi-RAAS, antidiüretik hormon-ADH) Kalp (atrial natriüretik peptid-ANP) Kapillerler (histamin, ET-1 ve  NO aracılığı ile lokal kontrol ) KATEKOLAMİNLER **Epinefrin (E) **Norepinefrin (NE) **Dopamin (DA) Katekolaminler: hormon ve nörotransmitter Adrenal medullada ve sempatik sinirlerde sentezlenirler. Adrenal medullanın ve

Böbrek Fonksiyon Testleri ve Klinik Yorumu

resim Böbrek Fonksiyon Testleri ve Klinik Yorumu BÖBREĞİN İŞLEVLERİ Glomerüler Filtrasyon: ultrafiltratın oluşumu Tübüler Reabsorbsiyon: glukoz, amino asidler, elektrolitler, proteinler Tübüler Sekresyon: kreatinin, H+, K+, NH4+ Homeostatik işlevler: ekstrasellüler volüm, asid-baz dengesi, kan basıncı, elektrolit dengesi Metabolik işlevler: sentez; glutatyon, glikoneogenez, amonyak Endokrin işlevler: eritropoetin, aktif D vitamini (1,25-dihidroksiD3) sentezi , renin, PGE2 ve TXA2 Böbrek

İdrarın Kimyasal Özellikleri ve Yorumlanması

resim İdrarın Kimyasal Özellikleri ve Yorumlanması İdrar analizleri İdrar stripleri ile yapılır (en yaygın teknik), tek bir striple idrarın yaklaşık 10 ayrı kimyasal özelliği ve fiziksel bir özellik olan özgül ağırlık belirlenebilir. Bunlar : pH, protein, glukoz, keton, bilirubin, kan, ürobilinojen, nitrit, lökosit esteraz ve özgül ağırlık (dansite)’tır. Taze ve iyice karıştırılmış (santrifüj edilmemeli) idrar örneğine

İmalat Mühendisliği Ne İş Yapar, Maaşları, Atama Puanları

resim Geleceğin meslekleri arasında yer alan imalat mühendisliği gözde meslekler arasında yer almaktadır. Eskilerde devlet sektöründe yer almak isteyen nitelikli vasıftaki işçiler artık özel sektöründe sunduğu cazip ve esnek fırsatlardan faydalanmak istemektedirler. Makine mühendisliği fabrikasyonun yer aldığı daha özelde makinenin yer aldığı yerde iş yapabilmektedir. İmalat mühendisliğide tam bu noktada işlev görmektedir. Çalışma alanı olarak alt

Elektronörofizyoloji Teknikerlik Mesleği ve Maaşları Hakkında Bilgi

resim   Değerli okuyucularımız, sağlık sektörü genişledikçe yeni hastalıklar üremektedir. Elektronörofizyoloji teknikerliği önlisans bölümü bakımından, merkezi sinir sistemi hastalıklarına etki eden nörolojik rahatsızlıkları bulan meslek dalıdır. Nöroloji ve fizyolojinin önemli bir dalı olan elektronörofizyoloji genel merkezi sistemli rahatsızlıkların teşhisi için önemli etkide rahatsızlığı teşhis edebilmektedir. MSS(merkezi sinir sistemi) bozukluklarının teşhis edilip tedavisinin yapılabilmesi için nörofizyolojik teşhis uygulamalarından faydalanılması gerekmektedir. Bu

Mülakat, Sınav, Testler İçin En Güncel Bilgiler Sorular Arşivi

resim Merhabalar değerli takipçilerimiz, bugün sizlere mülakatlarda sınavlarda testlerde ortamlar sorulabilecek güncel bilgileri paylaşacağım. Adalet bakanlığı katiplik mülakatlarında, sınavlarda veya herhangi bir sohbet ortamında sorulabilecek sorularda genel kültür seviyenizi aşağıdaki sorulara çalışarak en geniş ivmeyi yakalayabilirsiniz. Mülakatlar için en güncel bilgilere ulaşabileceksiniz. Öğretmenlik mülakatlarında da aynı şekilde bu tür güncel bilgiler önemli yer tutmaktadır. KPSS sınavlarında

Piezoelektrik Olayı Nedir, Nasıl Gerçekleşir Detaylı Bilgi

resim Saygıdeğer okuyucularımız, eğitim makelelerimize devam ediyoruz. Piezo elektrik olayı konusuna değineceğiz. Piezo kelimesi anlamı bakımından terim anlamı Yunancada basınç manasına gelmektedir. Piezoelektrik olayını 18.YY Fransız fizikçiler Jacques ve Pierre Curie tarafından bulunmuş ve icat edilmiştir. Piezo elektrik olayı hayatımızın birçok alanında kullanılmaya devam etmektedir. Örneğin yürürken elektrik üretimi gibi icatlar buluşlar fikirlerin temeli piezoelektriğe dayanmaktadır.
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>