resim Menenjit Hakkında Detaylı Bilgi SSS İnfeksiyonları nöron ve Glia hücrelerini Direkt hasar, Mikrobiyal toksinler, İnflamatuar yanıt yıkıcı etkisi ve  İmmun ilişkili mekanizmalar vasıtasıyla etkiler.  Leptomenenjit;Leptomeninks ve BOS’ta yangı; Meningoansefalit; Meninks ve beyin parankiminde yangıdır. Meninkslerin karsinom hücreleri tarafından infiltrasyonu meningeal karsinomatozis, Meninkslerin lenfoma hücreleri tarafından infiltrasyonu meningeal lenfomatozistir. **Akut menenjitler **Akut fokal süpüratif enfeksiyonlar **Kronik bakteriyel meningoansefalitler İNFEKSİYÖZ