Aylık Arşiv: Ağustos 2018

Sinir Hastalıkları Hakkında Bilgi

resim Sinir Hastalıkları Hakkında Bilgi HÜCRESEL ZEDELENME REAKSİYONLARI ve DEMYELİNİZAN HASTALIKLAR Nöron Bileşenleri: Gövde, akson ve dendritik uzantılar Nissl maddesi (Nörotransmitter ve protein yapan granüllü ER ve ribozomlar) Nörofibriller (hücrenin iskeletini oluşturur) Melanin pigmenti (Substantia nigra’da var) Lipofüssin pigmenti-Hücre yaşlanması ile ilgilidir. Diferansiye nöron bölünmez. Nöronal Reaksiyonlar *Aksonal reaksiyon:  Spinal kordtaki motor nöronların aksonlarındaki zedelenme sonrası

Prostat Kanserleri Hakkında Bilgi

resim Prostat Kanserleri Hakkında Bilgi Prostat Adenokarsinomu Tipleri Benign: Kistadenom, Leiomyom Malign:  Prostat adenokarsinomu = asiner adenokarsinom, Duktal adenokarsinom, Adenoskuamoz/skuamoz hücreli karsinom, Kolloid karsinom, Küçük hücreli karsinom, Adenoid kistik karsinom, Ürotelyal karsinom Prostatik intraepitelyal neoplazi (PİN) İnsidens: Erkeklerde: en sık karşılaşılan kanser tipidir. Kansere bağlı ölümlerin (akciğer karsinomundan sonra) ikinci en sık nedenidir. 50 yaşın üzerinde, en sık 65-75

Santral Sinir Sistemi Travmaları Hakkında Bilgi

resim Santral Sinir Sistemi Travmaları Hakkında Bilgi Beyin diğer visseral organlardan farklı konumdadır. Beyin dokusunun sınırlı iyileşme kapasitesi vardır. Frontal lobta sessiz kalabilecek büyüklükteki bir lezyon beyin sapında ölümcül olabilir. Dış bulgular olmasa bile şiddetli beyin hasarı olabilir. Kafa travması Gelişmiş ülkelerde 45 yaş altı ölümlerin sık görülen sebebini oluşturur. Travmaya bağlı ölümlerin %30’unu oluşturur. Trafik

Nutraxin’den Boğaz Sorunlarına Etkili Çözümler

resim Nutraxin’den Boğaz Sorunlarına Etkili Çözümler Beden yapısının dengesini sağlayan, ilk önlem noktası aslında boğaz bölgesidir. Burada bulunan bademcikler, düzenli bir şekilde çalıştığında sağlığınız açısından koruyucu bir duvar oluştururlar. Ancak bazı nedenler ile zaman içinde boğaz sorunları, yanma, kuruma, kaşınma hissi yaşanabilir. Özellikle ısı değişimleri bun gibi sorunlara neden olur. Genel olarak boğaz spreyi ve türevleri

Prostat ve Hastalıkları Hakkında Bilgi

resim Prostat ve Hastalıkları Hakkında Bilgi Prostat mesane boynu ile ürogenital diafram arasında, gerçek pelviste yer alan fibromuskuler glandüler doku (%70) ve stromadan (%30) oluşan, 20 (18-40) gr ağırlıkta bir bezdir. Pubis simfizinin alt sınırının arkasında ve rektumun önünde bulunur. Prostatın şekli, tabanı proksimalde mesane boynu ve vezikula seminalis giriş noktalarında, apeksi distalde ürogenital diaframda olan

Bioxcin’den Saç Dökülmesine Kesin Çözüm

resim Bioxcin’den Saç Dökülmesine Kesin Çözüm Dökülen, yıpranan, kepeklenen ve incelen saç telleri estetik görünüş açısından birçok kişiye de büyük sorunlara yol açıyor. Saç dökülmesine çözüm arayanlar Bioxcin ürünleriyle istedikleri sonuçları aldıklarını ifade ediyorlar… Her geçen gün eski sağlığını yitiren saçlar azalan saçlara dönüşüyor.  Kişilerin üzerinde oldukça önemli etkiler bırakan saç dökülmesi büyük bir sorun. Bu

Hasta Görüşmesi Detaylı Anamnez Alma

resim Hasta Görüşmesi Detaylı Anamnez Alma Hastanın Adı ve Soyadıyla birlikte görüşmenin yapıldığı tarih en başa yazılır. Hastann yaşı, doğum yeri, mesleği, medeni durumu ve adresi burada sorulur. Daha sonra ise Ana Şikayetleri ve Şikayetlerinin Özellikleri(Başlangıcı, sıklığı sürekliliği vb.) sorulur. Bu kısım olabildiğince detaylandırılarak hastalığa dair ipuçları elde edilmelidir. Öz Geçmişi: Bu kısımda hastaya geçirdiği hastalıklarının

Geçmişten Günümüze Bilim Tarihi

resim Geçmişten Günümüze Bilim Tarihi Bilim büyük bir entelektüel maceradır. Bilimi yapmak için gözlemler sonucu elde edilen delillere dayalı sıkı bir disiplin ile şekillenmiş canlı ve yaratıcı hayal gücü gerekir. Bilim evreseldir. Tarih boyunca tüm uygarlıklarda bilimsel çalışmalar olmuştur. Bilimin verileri tüm insanlığa aittir. Yaşamı daha rahat ve güvenli kılma dürtüsü tekerlek, ateş ve ev gibi

Mitokondri Hakkında Detaylı Bilgi

resim Mitokondri Hakkında Detaylı Bilgi Mitokondri, oksijenin işlenmesi ve tüketilen gıdalardaki yağ asitleri, karbonhidrat ve proteinleri oksidatif fosforilasyon işlemiyle ATP’ye dönüştürülen kullanılabilir enerjiyi üreten organeldir. Mitokondri çift membranla çevrilidir. Çift membran iki mitokondriyal kompartman oluşturur; membranlar arası alan ve matriskten oluşur. İç membran protein oranı diğer membranlara göre daha yüksektir. %70 protein, %30 lipid ve çok

Ribozom Hakkında Bilgi

resim Ribozom Hakkında Bilgi Ribozom büyük ve küçük altbirimden oluşur. Altbirimlerin sedimentasyon hızları farklıdır. İçerdiklerin RNA’ya bağlı olarak bazik boyalarla koyu mor (bazofilik) boyanırlar. Büyük altbirim 2 molekül RNA ve 34 farklı protein içerirken, küçük altbirimse 1 molekül RNA ve 21 farklı protein içerir. mRNA’nın bağlandığı yer küçük altbirimdir ve tRNA için üç tane bağlanma bölgesi
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>