Aylık Arşiv: Haziran 2018

Doymamış Yağları Doyurma Deneyi

resim Doymamış Yağ Asitlerinin Çifte Bağlarının Doyrulması Deneyi (Yağları Doyurma Deneyi) Bazı Yağların İyotla Doyrulma Sayısı Zeytinyağı: 75-95 Yer fıstığı yağı: 85-100 Pamuk Tohumu yağı: 100-117 Mısır Yağı: 115-130 Balık yağları: 120-180 Soya Yağı: 125-140 Ayçiçek yağı: 130-145 Amaç: 1-) Yağ asitlerinin kloroformda çözünürlüğünün görülmesi 2-) Doymamış yağ asitlerindeki çifte bağların halojen katma tepkimesi sonucunda doyrulması

Yağların Fiziksel Özellikleri Hakkında Bilgi

resim Yağların Fiziksel Özellikleri Hakkında Bilgi Lipidler başlıca karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşur. Ancak birçok lipid yapı ek olarak azot ve fosfor da içerir. Bu elementlerin bir lipid yapı içinde birbirine göreceli olarak oranları ve pozisyonları o lipid yapının değişik solventlerdeki çözünürlüğünü belirler. Yüksek hidrokarbon içeriğine sahip lipidler göreceli olarak nonpolar bir doğaya sahip olup

Selenyum Hakkında Her Şey

resim Selenyum nedir, selenyum tabletnasıl kullanılır gibi sorular sıkça soruluyor. Aşağıda verilen bilgiler üzerinden fikir sahibi olabilirsiniz. Selenyum Nedir? Sorulan selenyum nedir sorusu, değerli bir mineraldir şeklinde cevaplanabilir. İnsan vücudu için son derece faydalı olan bu mineral, selenyum tabletile vücuda kolay şekilde alınabilir. Bağışıklığın güçlenmesi, metabolizmanın kilit noktalarında işlevselliğini göstermesi; selenyumun ne kadar önemli bir mineral

Biyoelektrik Potansiyeller Hakkında Bilgi

resim Biyoelektrik Potansiyeller Hakkında Bilgi Biyoelektrik potansiyaller sinyalleri sinir ve kas hücreleri gibi uyarılabilir hücreler tarafından üretilirler. Biyoelektrik sinyallerin temelinde uyarılabilir hücrelerin membran (zar) potansiyeli yatar. Bu tip hücreler bazı koşullar altında uyarıldıklarında zar potansiyelleri değişikliğe uğrar. Hücre dinlenme halindeyken hücrenin dışına göre negatif olan hücre içi potansiyel polarite değiştirerek hücre dışına göre pozitif bir değer

Akciğer Enfeksiyonları Hakkında Bilgi

resim   AKCİĞER ENFEKSİYONLARI Solunum Yolu Enfeksiyonları: Virüslerin yol açtığı ÜSYE (nezle, faranjit). Viral, mikoplazmal, bakteriyel ve fungal akciğer enfeksiyonları (pnömoni) önemli bir morbidite ve mortalite nedeni Pnömoni:  Genel olarak akciğer parankiminin akut inflamasyonudur. Pulmoner defans mekanizması bozulması sonucu Öksürük refleksinin kaybı veya supresyonu olur. Mukosiliyer aktivite hasarıdır. Sekresyon akümülasyonu olur. Alkol, sigara veya oksijen intoksikasyonu ile alveolar makrofajların fagositik

Büyük Damarların Hastalıkları Hakkında Bilgi

resim Büyük Damar Hastalıkları •ATEROSKLEROZ •TROMBOANJİİTİS OBLİTERANS •VASKÜLİTLER TROMBOANJİİTİS OBLİTERANS (BUERGER HASTALIĞI) Genellikle tibial ve radyal arterleri tutan, bazı ekstremitelerde venlere ve sinirlere yayılan orta ve küçük çaplı arterlerin segmental, trombotik, akut ve kronik yangısıdır. Büyük oranda sigara içen erkeklerde, son yıllarda kadınlarda da gösterilmiştir. Birçok hastada intradermal enjekte edilen tütün ürünlerine karşı aşırı duyarlılık (+)’tir.

Mesane Tümörleri Hakkında Detaylı Bilgi

resim İdrar yolu tümörleri (Renal pelvis ten üretraya kadar): ABD –Böbrek kanseri 2007; 51190 yeni olgu, 12890 ölüm, İdrar yolu tümörleri Kanser ölümlerinin %3ünü oluşturur. 2007 te 69210 olgu ; 67160 mesane, 2050 üreter, üretra ve 14450 ölüm var. Erişkin tümörüdür. 50-80 yaş (%80), erkek/kadın 3/1. Mesane (%90)>renal pelvis (%8)>üreter (%1.5)>üretra %0.5; Epitelyal tümörler %95; Ürotelyal

Akciğer Tümörleri Hakkında Detaylı Bilgiler

resim Akciğer Kanseri Gelişmiş toplumlarda en sık görülen kanserdir. Kanser tanılarının %15. Kansere bağlı ölümlerin %26(2008)’dir. Erkeklerde en sık görülen malignitedir (1990dan beri insidens ve mortalite azalıyor). Kadınlarda görülme sıklığı (1987den beri ölüm nedenleri sıralamasında meme kanserini geride bırakmıştır). En sık 40-70 yaş, 5. ve 6. dekadlarda pik yapar (40↓%2). Cerrahideki gelişmeler (1 yıllık yaşam 1975

Glomerülonefritler Hakkında Detaylı Bilgi

resim Glomerülonefritler Hakkında Detaylı Bilgi Sınıflama Klinik bulgulara dayalı Hikaye (akut, kronik, ailesel) , Fizik muayene (ödem, hipertansiyon) , İdrar analizi (nefritik, nefrotik sendrom) , Böbrek yetmezliği varlığı ve Klinik seyir (hızlı ilerleyen) şeklinde değişmektedir. Hastalıkların ortaya çıkış şekli hastadan hastaya değişir (IgA nefropati) Proteinüri : İdrarda protein atılmasıdır. Normalden 2 kat fazla atılım olması patolojiktir.

Katiplik On Parmak Klavye Çalışma Programını İndir

resim Katiplik sınavları zabit katibi, icra katibi gibi alanlarda kamuya personel alımları oluyor. Adalet bakanlığı, yargıtay, yüksek seçim kurulu, ceza evleri ve tevfikiyeleri kurumlara kamuya memur olarak katip olmak istiyorsanız sıkı bir çalışma gerekiyor. Katiplik için onparmak klavye kullanırsanız daha çok kelime yazabilirsiniz. 3 Dakikada en az 90 kelime yazma kriteri isteyen devlet kurumları katipler için
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>