Aylık Arşiv: Kasım 2017

Ductus Deferens Histolojik Görünümü

resim Ductus Deferens testisin dış salgısı olan spermlerin, Ductus Ejakülatorius’a epididimiten taşındığı kanalın ismidir. Ductus deferensin peristaltik harekeri ve mukozasını döşeyen silyalı epitel sperm iletimini kolay hale getirir. Özellikle tıp fakültesi 2. sınıf öğrencileri için hazırlanan aşağıdaki histolojik görünümler ve preparat görünümü gerek dersler gerekse de sınav için oldukça faydalı olacaktır. Ductus Deferens Preparatı Dıştan Görünümü

Hastadan Örnek Alımıyla İlgili Genel Kurallar

resim İncelenecek materyal gerçek enfeksiyon bölgesinden alınmalıdır. İncelenecek örneğin komşu doku, organ veya sekresyonlar ile kontaminasyonu engellenmelidir. Örneğin; alt solunum yolu örneği olan balgamın, tükrük ve ağız sekresyonları ile karışması yanlış sonuçlara yol açabilir. Hastalık materyali enfeksiyonun en uygun zamanında ve en uygun yerinden alınmalıdır. Örneğin; tifo hastalığında etken bakteri hastalığın ilk haftasında kanda bulunurken, 2-3.