Aylık Arşiv: Ekim 2017

Hasta İstek Kağıdı Nasıl Doldurulur?

resim   1-) Hastaya ait hastane protokol numarası yazılır. 2-) Örneğin gönderildiği tarih ve bölüm yazılır. 3-) Hastaya ait kimlik bilgileri yazılır. 4-) Ön tanı ya da tanı yazılır. 5-) İstek kağıdını isteyen hekime ait bilgiler yazılır ve istek kağıdı imzalanır. 6-) Gönderilen örneğin ne olduğu yazılır. 7-) Antimikrobiyal kullanımı ile ilgili bilgiler yazılır. 8 -)

Boğaz Sürüntüsü Örneği Nasıl Alınır?

resim   1-) Hastaya ne yapılacağı açıklanır. 2-) Hastayı yüzü ışığa doğru oturtarak başı arkaya doğru eğdirtilir. 3-) Eküvyon pamuksuz ucundan steril şekilde açılır. 4-) Hastanın ağzı açtırılır ve “aa” sesi çıkarması istenir. 5-) Dil basacağı ile dili bastırarak arka farinks bölgesi görünür hale getirilir. 6-) Eküvyon tonsil bölgesine sürtülür. 7-) Eküvyonu dil, yanak veya başka

İdrar Örnekleri Alınması Detaylı Anlatım

resim   Orta İdrar Örneği Alınması: İdrar yolu enfeksiyonlarının tanısında en sık kullanılan yöntem, üretra çevresi temiz sonrası alınan orta idrardır. Varsa patojen bakterilerin yeterli konsantrasyona ulaşabilmeleri nedeniyle sabah ilk idrarı olması tercih edilir. Eğer bu mümkün değilse mesaneden en az 4 saat beklemiş idrar alınmalı, daha kısa süre bekleyen örnekler kabul edilmemelidir.Uygun materyalin verilebilmesi için

Uyuz Böceği Hakkında Bilgi

resim Scabiei Hominis paraziti Artropod grubunda yer alır. Vücutları tek parça, şeffaf ve saydamdır. 4 çift bacaklıdır. Gözleri yoktur. Ön iki çift bacak ile arka çift bacak arası mesafelidir.Tüm vücutları mikroskobik kıllarla kaplıdır. Scabiei Hominis tanısı yüzeyel  deri biyopsisi ile konur. Sırasıyla yumurta, larva, nimf ve erkek ile dişi olmak üzere erişkin formları vardır. Scabiei Hominis halk

Demodex Folliculorum Paraziti Hakkında Bilgi

resim   Demodex Folliculorum Artropodlar ailesinde yer alan bir parazit çeşididir. Özellikle yüzdeki folliküllerde ve kirpik diplerinde toplu halde bulunurlar. Uzun vücutlu ve şeffaftırlar. 4 çift bacakları vardır, birer vantuz ve iki pençe ile sonlanır. Demodex Folliculorum yumurtası 60 saatte Larva formuna dönüşür. O da 36 saat sonra Protonimf halini alır. Daha sonra 72 saat içinde

Pire Parazitleri Hakkında Bilgi

resim Pulex İrritans paraziti artropodlar grubunda yer almaktadırlar. İnsan ve dış ortam arasında bir yaşam döngüsüne sahip olan Pulex İrritans tanısı ise klinik, mikroskopi ve makroskopi sonuçlarının birleşimi ile konur. Pulex İrritans yumurtası, larva ve daha sonra da Pupa formuna ulaştıktan itibaren erişkin olabilmektedir. X4 direkt bakı ile Pulex İrritans erişkini mikroskop yardımıyla görülebilmektedir. Ortalama 2X0.4

Tahta Kurusu Paraziti Hakkında Bilgi

resim   Cimex Lectularius artropod sınıfında yer alan bir parazit türüdür. Yaşam döngüsü insan ve dış ortam arasında yer alan Cimex Lectularis’in tanısı klinik, mikroskopi ve makroskopoik değerledirmenin sonucunda konur. Yumurta halinde olan Cimex Lectularis 1. dönem Nimf, 2. dönem nimf, 3. dönem nimf, 4. dönem nimf, 5. dönem nimf ve sonrasında erişkin Cimex Lectularis halini

Kasık Biti Hakkında Bilgi

resim   Kasık bitleri Latince olarak yani bilimsel dilde Pthirus Pubis olarak adlandırılırlar ve Artropodlar grubunda yer alan parazit türleridirler. Seksüel ilişki sırasında oluşan yakın temas ile insandan insana bulaşır ve bu şekilde bir yaşam döngüsü oluşturur. Bunun da tıpkı baş bitinde olduğu gibi yumurtasına sirke denir ve 3 nimf evresinin ardından erişkin formuna ulaşır. Kasık

Baş Bitleri Hakkında Detaylı Bilgi

resim   Baş bitleri yani bilimsel ismiyle Pediculus Capitis Artropodlar sınıfının Pediculus Humanus grubundadırlar. Yumurta evresinden sonra 1. , 2. ve 3. Nimf safhasından sonra erişkin halini alırlar. Yaşam döngüsü insanlar arasında yakın temas ile bulaş sonucu olur. Baş biti tanısı klinik özellikleri yanı sıra bit tarağı ile ıslak tarama yöntemiyle makroskopik veya mikroskopi ile konur. 

Phlebotomus Paraziti Hakkında Bilgi

resim   Phlebotomus paraziti artropodlar grubundadır. Phelebotomus yumurtalarını %100’e yakın nem ve besin maddeleri olan yerlere bırakırlar. 5-20 gün sonra larva çıkar. Gelişim süresini hava sıcaklığı etkiler.  Phelebotomus larvası toprakta yaşamaya uygundur ve yaprak, böcek parçaları gibi organik besinlerle beslenir. 30-40 günde 4 gömlek değiştirip pupa olur. Phlebotomus‘un larvası 4. evrede pupaya döner. Toprağın üst kısımlarına
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>