1992 Yılında Doğanların Askerlik Durumları

%name 1992 Yılında Doğanların Askerlik Durumları
1992 doğumlu ve 2012 yılında askere gideceklerle ilgili birkaç hususu belirtelim.
– 1992 doğumluların askerlikle ilgili yükümlülükleri 01.01.2011 tarihi itibarı ile başlayacaktır.
– 1992 doğumlular 2011 yılında muayenelerini olacak ve 2012 yılında askere gideceklerdir.

İLK YOKLAMA
– Bu yıl askerlik çağına girenlerin yani 1992 doğumluların nüfus
kayıtlarındaki bilgileri içeren ilk yoklama kimlik çizelgeleri 1-30
Nisan tarihleri arasındavirgulll 1992 Yılında Doğanların Askerlik Durumları nüfusa kayıtlı olunan yerin köy veya mahalle muhtarlıkları ile askerlik şubelerinde askıya çıkarılmak suretiyle ilân edilir.

– Askı süresi içindevirgulll 1992 Yılında Doğanların Askerlik Durumları ilk yoklama kimlik çizelgelerini incelemenizvirgulll 1992 Yılında Doğanların Askerlik Durumları isminiz yoksa veya kimlik bilgileriniz hatalı veya eksiksevirgulll 1992 Yılında Doğanların Askerlik Durumları gerekli düzeltmeleri yaptırmak üzerevirgulll 1992 Yılında Doğanların Askerlik Durumları
15 Mayıs tarihine kadar nüfus idaresine başvurmanız
gerekmektedir.Çizelgedeki kimlik bilgilerinde hata veya eksik bilgi
bulunmayanların ikâmet adreslerini listelere yazdırmaları yeterlidir.
SON YOKLAMA
Askerlik şubeniz; 1 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasındaki herhangi bir
günde sizi yoklamaya davet eden Son Yoklama Çağrı Tebligatını
adresinize gönderecektir.
Herhangi bir nedenlevirgulll 1992 Yılında Doğanların Askerlik Durumları çağrı tebligatı elinize ulaşmasa dahi; bulunduğunuz yer askerlik şubesine müracaat ederekvirgulll 1992 Yılında Doğanların Askerlik Durumları yukarıdaki tarihler arasında yoklamanızı yaptırmanız gerekmektedir.
Nüfusa kayıtlı olduğunuz il ve ilçe dışında ikâmet etmekte iseniz bu
tebligat ile birlikte bölgesinde bulunduğunuz askerlik şubesine
başvurunuz.
Son Yoklama Gününden Önce;
* Verem savaş dispanserine giderekvirgulll 1992 Yılında Doğanların Askerlik Durumları verem taraması yaptırıp sonuç belgesini alınız.
Son Yoklamaya Gelirken;
Nüfus hüviyet cüzdanınızıvirgulll 1992 Yılında Doğanların Askerlik Durumları
2 adet fotoğrafınızıvirgulll 1992 Yılında Doğanların Askerlik Durumları
Öğrenim durumunuzu gösterir belgenin aslı ve fotokopisinivirgulll 1992 Yılında Doğanların Askerlik Durumları
Verem savaş taraması sonuç belgesi
Meslek veya sanatınıza ait belgelerivirgulll 1992 Yılında Doğanların Askerlik Durumları
Sporcu lisansınızıvirgulll 1992 Yılında Doğanların Askerlik Durumları
Sürücü belgenizin aslı ve fotokopisini
mutlaka yanınızda bulundurunuz.
Son yoklama sırasında sağlık durumunuzun tam olarak tespit edilebilmesi
için varsa önceki yıllarda geçirmiş olduğunuz hastalıklara ait tedavi
belgeleri ile raporlarınızı yanınızda bulundurunuz ve muayene sırasında
durumunuzu tabiplere mutlaka bildiriniz.
.Öğrencivirgulll 1992 Yılında Doğanların Askerlik Durumları hapisvirgulll 1992 Yılında Doğanların Askerlik Durumları yurtdışında işçi veya işveren olarak veya hastanede bulunuyor isenizvirgulll 1992 Yılında Doğanların Askerlik Durumları
ilgili kuruluşlardan veya konsolosluklardan alacağınız bu durumunuzu
belirten belgeleri 31 Ekim tarihinden önce askerlik şubesine gönderiniz
veya gönderilmesini sağlayınız.
Son yoklamanızı süresi içinde yaptırmadığınız ve mazeretinize ait
belgeleriniz askerlik şubesine ulaşmadığı takdirde yoklama kaçağı suçu
işlemiş olur ve Askerlik Kanunu ve Askeri Ceza Kanunu gereğincevirgulll 1992 Yılında Doğanların Askerlik Durumları
askerlik şubelerince idari para cezası veya cumhuriyet baş savcılıkları
tarafından yapılacak yargılama sonucunda hapis veya ağır hapis cezası
ile cezalandırabilirsiniz ağır hapis cezası aldığınız takdirde kamu
hizmetlerinde görev almavirgulll 1992 Yılında Doğanların Askerlik Durumları seçme ve seçilme hakkı vb. Bazı kamusal haklardan ömür boyu mahrum kalabilirsiniz.

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>