Özefagus (Yemek Borusu) Anatomisi

resim Özefagus (Yemek Borusu) Anatomisi 23-25 cm. uzunluktadır. Cartilago cricoidea veya 6. boyun omuru hizasından başlar. T10’da diaphragma’yı geçer, T11’de cardia ile birleşir. Bölümleri: 1.pars cervicalis: boyun bölgesi. 2.pars thoracica: mediastinum sup. ve posterior’da bulunur. 3.pars abdominalis: karın boşluğunda bulunur.1.25 cm. uzunluktadır. Pars cervicalis Önde: trachea, Arkada: cervical vertebralar ve prevertebral kaslar Yanlarda: Gl. thyroidea yan

Diyabetik Ayakta Amputasyonlar ve VAC Tedavisi

resim Diyabetik Ayakta Amputasyonlar ve VAC Tedavisi Nöropati ve Vaskülopati diyabetik ayak tedavisinde karşımıza çıkan tıbbi zorluklardandır. Ayağın anatomik yapısı ve içerdiği hipovasküler, avasküler doku bolluğu tıbbi zorluklar oluşturmaktadır. Ayak, 28 kemik, eklemler, eklem yüzeyi, tendon ve fasya, yağ yastıkçıkları, fibroretiküler dokulardan oluşur. Diyabetes mellitus dünyada 2003’te 194 milyon, 2025’te (tahminen) 333 milyon kişinin hastalığı olacaktır.

Kaliteli İçeriğin Tüm Özellikleri ve İçerik Ajansı ile Çalışmanın Faydaları

resim Kaliteli İçeriğin Tüm Özellikleri ve İçerik Ajansı ile Çalışmanın Faydaları İçerik ajansı firma ve şahısların ihtiyacı olan içeriği üreten profesyonel işletmelerdir. Görsel, video ve yazılı içerikler üretir. İçerik üretmede yetersiz kalan firmalar Fevreka ajans gibi kaliteli içerik ajanslarına başvururlar. İçerik ajansı dijital mecralarda ihtiyaç duyulan her türlü içeriği üretebilir. Bu da kullanıcılara ve markaya büyük avantajlar

Kronik Metabolik Hastalıklar ve Egzersiz

resim Kronik Metabolik Hastalıklar ve Egzersiz Prevantif ve Terapötik Egzersizlerin Etkileri Metabolik, hormonal, immünolojik, vasküler ve strüktürel adaptasyonlar üzerinde etkilidir. Diyabet, hipertansiyon, KKH, obezite, hiperlipidemi, osteoporoz, osteoartroz hastalıklarında yararlıdır. Predispoze kişilerin belirlenmesi ile etkin prevantif etkilidir. Prevantif ve Terapötik Egzersizler dört temel prensip üzerine kuruludur. Bunlar; Egzersizin şekli, egzersizin şiddeti, egzersizin süresi, egzersizin sıklığıdır. Egzersizin Şekli:

Veteriner Malzemeleri

resim Veteriner Malzemeleri Sağlık yeryüzündeki her canlı için yaşamı sağlayan olan tek şeydir. Veteriner hekimlerimiz de bunun farkında olarak yeryüzünü paylaştığımız hayvan dostlarımızın sağlıkları içi ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Nasıl ki insan sağlığı korumak ve iyileştirmek amacı ile çeşitli sağlık aletleri, medikal ürünler, teknik malzemeler kullanıyor isek hayvan sağlığı için de benzer ürünleri, malzemeleri, teknik

Diyabetik Ayağa Yaklaşım

resim Diyabetik Ayağa Yaklaşım Diyabetik hastaların yaklaşık %15’inde ayak ülsrasyonları görülür. Ayak ülserasyonları diyabetik hastaların en önemli hastaneye yatış nedenlerinden biridir. İyi bir yara bakımı ve düzenli bir takiple amputasyon seviyesine gelmeden tedavi etmek mümkündür. Diyabetik Ayak Fizyopatolojisi Nöropati (motor, duyusal, otonom) Vasküler yetmezlik Enfeksiyon İmmun sistem bozukluklarının izole ve kombine etkileri Otonom nöropati görülür. Yağ

Diyabetik Ayak Enfeksiyonlarının Antimikrobiyal Tedavisi

resim Diyabetik Ayak Enfeksiyonlarının Antimikrobiyal Tedavisi Diyabetik Ayak Enfeksiyonlarının tedavisi enfeksiyonun önlenmesi ve enfeksiyon varsa amputasyonun önlenmesi ilkesine dayanır. Diyabetik yara eğer enfekte ise etkenin belirlenmesi ve hızlı olarak antimikrobiyal tedavinin başlatılması gereklidir. Eritemin artması, pürülan akıntı, sistemik enfeksiyon bulguları ve enfeksiyonu gösteren laboratuvar parametreleri antibiyotik tedavisi için bakılması gereken parametrelerdir. Diyabetik Ayak Enfeksiyonunda Klinik Sınıflama

Diyabetik Ayak Patogenezi Hakkında Bilgi

resim Diyabetik Ayak Patogenezi Hakkında Bilgi Travmaya bağlı olmayan ayak amputasyonlarının %50’si diyabetiklere yapılmaktadır. Diyabetiklerin %5-15’i yaşamlarının bir evresinde ayaklarından amelyat olurlar. Diyabetiklerde ayak damar hastalığı riski 4.5 kat, gangren gelişme riski 20-50 kat fazladır. Diyabetik ayak veya amputasyon öyküsü olanlarda, ilk amputasyondan 1-3 yıl sonra %40, 3-5 yıl sonra %55 olguda diğer ekstremitede de amputasyona

Toroid Akım Trafosu Nedir?

resim Toroid Akım Trafosu Nedir? Elektrik tesislerinin şebeke gerilim hatlarında çeşitli nedenlerden ötürü kaçak akımlar meydana gelebilmektedir. Bu kaçak akımlar tesise ve ekipmanlara ciddi zararlar verebilmektedir. Bu zararı önlemek için de pek çok koruma elemanı vardır. Ana pano ve tali panolarda en çok kullanılan koruma elemanı toroid kaçak akım trafosudur. 2013 yılından itibaren resmi gazetede yayınlanarak

Damak (Palatum) Anatomisi Hakkında Bilgi

resim Damak (Palatum) Anatomisi Hakkında Bilgi Ağız tavanına damak (palatum) denir. Sert damak (palatum durum) ve yumuşak damak (palatum mollae) olmak üzere iki bölüme ayrılır. Sert damak (palatum durum): 3/4 ön kısmını maxilla processus palatinus’u, arka 1/4’ünü os palatinum‘un lamina horizontalis’i yapar. Önde canalis incisivus’un açılma deliği foramen incisivum bulunur. Damağın ortasında raphe palati denen birleşme
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>