Serum Proteinlerinin Tayininde Uygulanan Yöntemler

resim Serum Proteinlerinin Tayininde Uygulanan Yöntemler Serum proteinlerini birbirlerinden ayırmak için büyüklük, kütle,  elektrik yükü veya diğer moleküllere olan affinite gibi özelliklerinin farklılığından yararlanılmaktadır. Serum total proteini ve albuminin miktar tayininde ilk kullanılan yöntemlerden biri “Biüret Reaksiyonu” dur. Bu yöntemde önce total protein tayin edilmekte; sonra globulinler doymuş yada yarı-doymuş bir tuz çözeltisi (Na2SO4 gibi) ile

Yaşam Biçiminin Sağlığa Etkileri

resim Yaşam Biçiminin Sağlığa Etkileri Yaşam Biçimi Faktörleri: Beslenme, Fizik aktivite / Sedanter yaşam, Sigara içme, Alkol ve madde kullanımı, Stres, Sosyal ilişkiler, Az uyuma, Cinsel davranışlar, şiddet Kazalar, vb Önlenebilecek hastalıklar: Kalp hastalıklarıi Periferik damar hastalıkları, Felçler, Diyabet. Amaç; •Engelliliği önlemek •Erken ölümleri önlemek •Yaşam kalitesini artırmak Örneğin: Kardiyovasküler hastalık; •Hastalığın nüvesi: Ateroskleroz •Yaşamın erken

Nabız ve Ritim Bozuklukları Hakkında Bilgi

resim Nabız ve Ritim Bozuklukları Hakkında Bilgi Nabız: Yüzeye yakın arterlerin kemik gibi sert bir yüzeye elle sıkıştırılması ile hissedilen bir basınç dalgasıdır. Sistol sırasında kanın aorta fırlatılması ile aort duvarı genişler, daha sonra elastik olarak geri çekilir. Bu arada oluşan basınç dalgası, arterlerin duvarları boyunca yayılır ve el ile sıkıştırılma sonucu hissedilir. Nabız, arterlerin elastikiyetine

Dolaşım Sistemi Hakkında Kısaca

resim Dolaşım Sistemi Hakkında Kısaca Dolaşım sistemi kalp ve damarların oluşturduğu bir sistemdir. Bu sistemde kalp merkezde yerleşmiş olup, damarlar kalpten çıkıp, kalbe tekrar geri dönen kapalı bir boru sistemini oluşturmaktadır. Dolaşım sisteminin temel fonksiyonu kanın damar sistemi içinde belli bir basınç altında dolaşmasını sağlamaktır. Organizmada kalpten başlayıp kalpte sonlanan iki dolaşım sistemi vardır. Bunlardan biri

Periferik Dolaşım Hakkında Detaylı Bilgi

resim Periferik Dolaşım Hakkında Detaylı Bilgi Sistemik ve pulmoner dolaşımın ikisine birden periferik dolaşım denilmektedir. Periferik dolaşımda üç tip damar sistemi vardır. Bunlar; arterler, venler ve kapiller (kılcal) damarlardır. Bu üç damar sisteminin yapıları fonksiyonlarına özdeş olarak bazı farklılıklar gösterirler. Arterler Yüksek basınçlı damar sistemi olup, yapıları hem yüksek basınç oluşturmaya hemde yüksek basınca dayanmaya uygundur.

Arteriyel Kan Basıncı Hakkında Bilgi

resim Arteriyel Kan Basıncı Hakkında Bilgi Kan basıncı genel anlamda kanın damar duvarına yapmış olduğu basınç olarak tanımlanmaktadır. Arteriyel damar sistemi içinde kalp siklusunun sistol döneminde en yüksek basınç; sistolik basınç, diyastol döneminde ise en düşük basınç; diyastolik basınç oluşmaktadır. Kan basıncının birimi mmHg dır ve normal değerleri sistolik için 120 mmHg, diyastolik için 80 mmHg

Kalp Siklusu ve Kalp Seslerinin Oluşması

resim Kalp Siklusu ve Kalp Seslerinin Oluşması Kalp siklusu SA düğümden çıkan bir impulsun kalp kasında yayılması sonucunda oluşan bir sistolü ve bunu takip eden diyastolü kapsamaktadır. Atriumların ve ventriküllerin her ikisininde diyastolde olduğu faz siklusun başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bu dönemde sistemik ve pulmoner dolaşımdan gelen kan her iki atriuma dolmakta buradanda trikuspid ve bikuspid

Kalbin Uyarı ve İleti Sistemi

resim Kalbin Uyarı ve İleti Sistemi Kas hücrelirinin özelleşmesi ile oluşan bu yapılar; Sinoatrial düğüm (SA), atrioventriküler düğüm (AV), his demeti, his demetinin sağ-sol dalı ve purkinje sistemi olarak adlandırılmaktadır. SA ve AV düğüm sağ atriumda bulunur. His demeti AV düğüme bağlıdır ve ventriküller arası bölmede sağ ve sol dallara ayrılır. His demetinin dalları da ventriküller

Dolaşım Sistemi Hakkında Detaylı Bilgi

resim Dolaşım Sistemi Hakkında Detaylı Bilgi Dolaşım sistemi kalp ve damarların oluşturduğu bir sistemdir. Bu sistemde kalp merkezde yerleşmiş olup, damarlar kalpten çıkıp, kalbe tekrar geri dönen kapalı bir boru sistemini oluşturmaktadır. Dolaşım sisteminin temel fonksiyonu, kanın, damar sistemi içinde belli bir basınç altında dolaşmasını sağlamaktır. Bunun sonuncunda hücrelerin iç ortamdan madde alım verimi, beslenmesi, onarımı,

Hematopoetik Organların Histolojisi Hakkında Bilgi

resim Hematopoetik Organların Histolojisi Hakkında Bilgi HEMATOPOEZ GELİŞİM SIRASINDA HEMATOPOEZ BÖLGELERİ İntra uterin hematopoez, yolk kesesinde bulunan hematopoez adacıklarında birinci trimester sürecinde başlar. Hemangioblastdan farklılaşan adacıklar, hem hematopoietik hem de endotel hücrelerin öncülleridir. Fetal hematopoez ikinci trimesterden sonra karaciğer ve dalakta devam eder. İntrauterin hayatın yedinci ayında, kemik iliği hematopoezin gerçekleştiği primer doku olarak görülür ve