Prostat Kanserleri Hakkında Bilgi

resim   Prostat Kanserleri Hakkında Bilgi Benign tümörler Leiomyom ve kistadenom oldukça nadirdir. Malign Tümörler Primer prostat kanserlerinin %95’i asiner duktus orjinlidir ve aksi belirtilmedikçe karsinom deyimi asiner tipi gösterir. Prostatik intraepitelyal neoplazi (PİN) prostatik duktus ve asinilerde sınırlı prekanseröz durumu gösterir Prostatik intraepitelyal neoplazi (PİN); Yapısal olarak benign duktus ve asinileri sitolojik olarak atipik epitel

Benign Prostat Hiperplazisi Nedir?

resim Benign Prostat Hiperplazisi Nedir? Prostatın nodüler hiperplazisi (benign nodüler hiperplazi) Prostatın proliferatif lezyonlarının farklı özelliklerine değinilmişti. Hiperplastik lezyonlar prostatın transisyonel ve periüretral bölgesinde gelişirken, karsinomların çoğu periferik zonda gelişir. Glanduler ve stromal hiperplazi şeklinde de adlandırılan noduler hiperplazi prostatın son derece sık androjen bağımlı lezyonudur. Yaşlanma dışında önemli bir risk faktörü tanımlanmamıştır. Kırk yaşındaki erkeklerin

Prostat İltihabı Hakkında Bilgi

resim Prostat İltihabı Hakkında Bilgi Yangısal hastalıklar Prostatitler akut veya kronik olabilir. Prostatitin sınıflandırılması, klinik özellikler, mikroskopik inceleme ve prostat masajından önceki ve sonraki idrar spesmenlerinin kültür sonuçlarına göre yapılır. Akut bakteriyel prostatit, özellikle Escherichia coli ve diğer gram-negatif basiller olmak üzere diğer akut idrar yolu enfeksiyonlarına eşlik eden mikroorganizmalarla oluşur. Kronik prostatit, akut prostatit ataklarını

İnternetten canlı tv nasıl izlenir?

resim İnternetten canlı tv nasıl izlenir? İnternet, birçok alışkanlığımızı doğrudan etkilediği gibi, televizyon izleme alışkanlığımızında önüne geçmeyi başardı. Günümüzde uydu üzerinden yayın yapan birçok televizyon kanalı, canlı yayınlarını internet siteleri üzerinden seyirciyle paylaşmakta. Ancak, kanalların internet sitelerine tek tek girip, yayın akışı ve canlı yayın sayfalarını gezmek televizyonda zap yapmaya benzemediği gibi ciddi zaman kayıplarına yol

Prostat Anatomisi ve Histolojisi

resim Prostat Anatomisi ve Histolojisi Zonal anatomi ve histoloji Prostat mesane boynu ile ürogenital diafram arasında, gerçek pelviste yer alan fibromuskuler glandüler doku (%70) ve stromadan (%30) oluşan, 20 (18-40) gr ağırlıkta bir bezdir. Pubis simfizinin alt sınırının arkasında ve rektumun önünde bulunur. Prostatın şekli, tabanı proksimalde mesane boynu ve vezikula seminalis giriş noktalarında, apeksi distalde

Testis Tümörleri Hakkında Geniş Bilgi

resim Testis Tümörleri Hakkında Geniş Bilgi Testis tümörleri sert, ağrısız testis büyüklüğünün en önemli nedenidir. Testis tümörleri heterojendir, germ hücreli tümörler ve nongerm hücreli tümörler (stroma veya seks kord kökenli) olarak iki ana gruba bölünebilir. Tümörlerin %95’ini germ hücre tümörleri oluşturur. Tümü maligndir. Sertoli veya Leydig hücrelerinden köken alan nongerm hücreli tümörler nadirdir ve germ hücre

Testisin Damarsal Hastalıkları

resim Testisin Damarsal Hastalıkları VASKÜLER BOZUKLUKLAR Torsiyon Spermatik kordonun bükülmesi testisin venöz drenajını ve arteryel beslenmesini bozar. Bununla birlikte kalın duvarlı arterler açık kalır ve böylece aşırı vasküler dolgunluk ve venöz infarktüs gelişir. İki tip bulunur. Neonatal torsiyon intrauterin veya doğumdan hemen sonra görülür, anatomik bir bozukluk yoktur. Erişkin torsiyonu adolesan dönemde görülür ani başlangıçlı testiküler

Erkekte Kısırlık Nedenleri Nelerdir?

resim Erkekte Kısırlık Nedenleri Nelerdir? İNFERTİLİTE (kısırlık) İnfertilite, korunma olmaksızın, 1 yıl süreyle muntazam cinsel birleşmeye rağmen gebeliğin oluşmaması şeklinde tanımlanabilir. Genelde semende spermatazoanın bulunmaması (azospermi) veya spermatazoanın az sayıda oluşu (oligospermi) şeklinde tanımlanır. Erkek infertilitesinden, aşağıda 3 grub altında toplanmış hastalıklardan birisi sorumlu tutulmaktadır. Pretestiküler nedenler: Bunlar endokrin hastalıklardan oluşur ve en sık karşılaşılanı hipopituitarizmdir.

Testisin Yangısal Hastalıkları

resim Testisin Yangısal Hastalıkları YANGISAL HASTALIKLAR Yangısal hastalıklar epididimde testistekinden daha sıktır. Üç önemli spesifik yangısal enfeksiyondan gonore ve tüberküloz epididimde, sifiliz ise testiste daha sıktır. Nonspesifik epididimit ve orşit Epididimit ve ardından gelişen orşit genellikle üriner sistem enfeksiyonlarından (sistit, üretrit ve genitoprostatit) kaynaklanır. Epididimitin nedeni hastanın yaşına göre değişir. Çocuklukta nadir olmasına karşın çoğunlukla doğumsal

İnmemiş Testis Hakkında Bilgi

resim İnmemiş Testis Hakkında Bilgi Testis ve epididimin patolojik özellikleri farklıdır. Epididimde yangısal hastalıklar önemli iken, testisin önemli lezyonları tümörlerdir. Ancak yakın komşuluk nedeniyle hastalıklar bir organdan diğerine yayılım gösterebilir. Anatomi ve histoloji Skrotum içinde spematik kordon ile asılı duran 4-5 cm uzunluk, 2,5 cm genişlik ve derinliği 3 cm olan, çift organdır. Ağırlığı 10-14 gram