Renin Anjiyotensin Sistemi Hakkında Bilgi

resim Renin Anjiyotensin Sistemi Hakkında Bilgi Renin, glikoprotein yapısında bir hormondur. Renin, aynı zamanda bir asid proteazdır. Preprorenin (406) -> Prorenin(383)->  Renin (340). Renin molekülü iki bölüme (domain) sahiptir.  Prorenin overler başta olmak üzere pekçok dokudan salgılanabilirler. Fakat prorenin’in renine dönüşümü sadece böbreklerde oluşur. Renin, böbrekte Juxtaglomerüler hücrelerin salgı veziküllerinde oluşur. Dolaşımdaki yarı ömrü 80 dk’dır.

Boşaltım Sistemi Histolojisi Hakkında Bilgi

resim Boşaltım Sistemi Histolojisi Hakkında Bilgi Böbreğin Görevleri: (1)Süzme ve boşaltım ile kanın nitrojenli ve diğer artık metabolik ürünlerini temizlemek (2)  Vücut sıvılarının ve elektrolitlerin yoğunluğunu dengelemek (3) Geri emilim ile kan homeostasisini korumak için küçük molekülleri (amino asitler, glukoz ve peptitler) iyonları (Na+, Cl-, Ca+2, PO3-3) suyu yeniden elde etmek Renin enzimini üreterek kan basıncını düzenler.

Lenf Sistemi Hakkında Bilgi

resim Lenf Sistemi Hakkında Bilgi Lenfatik Dolaşım Kapiller duvardan dışarı çıkan sıvının tamamı kapiller sisteme katılmaz bir kısmı lenfatiklere girer ve kana drene olur.Bu durum intersisyal sıvı basıncının artmasını engeller. 24 saatlik lenf akımı 2-4 L. dir. Karaciğer ve barsaklarda önemli miktarlarda, diğer organlarda az miktarlarda protein intersisyal aralığa girer. Lenfatik kanalların duvarları makromoleküllerin geçişine izin verir ve

Kan Dolaşımını Düzenleyen Mekanizmalar

resim Kan Dolaşımını Düzenleyen Mekanizmalar YEREL DÜZENLEME Özdüzenleme: Dokuların kendi kan akımlarını düzenleme kapasitesidir. Damar yataklarının çoğunda bulunur. Perfüzyon basıncındaki ılımlı oynamalar karşısında damarsal direncin değiştirilmesi yoluyla kan akımının görece kararlı tutulmasıdır. Böbrekler, mezenter, iskelet kası, beyin, karaciğer ve miyokardda vardır. Miyojenik kuram: Düz kasın gerilmeye verdiği entrensek kasılma yanıtıdır. Damar çeperine etkili basınç arttıkça, kas

Saçlarınız Dökülüyorsa Dikkat!

resim Saçlarınızı eskisi kadar gür ve parlak görmeniz için üretilen Toppik, yeni yılda hem kadınlara hem de erkeklere özel yepyeni formülüyle adeta “eski saçları” vaat ediyor… Saç dökülmesi günümüzde başlı başına bir sorun ve bu sorunun hem psikolojik hem de sosyolojik boyutu var. Kadın tipi ya da erkek tipi dökülme olarak ikiye ayrılan saç dökülmesi önlenmediği

Kalp Atım Sistemi Fiyolojisi

resim Kalp Atım Sistemi Fiyolojisi Kalp Kasılma Gücü ve Çalışmasının düzenlenmesinde İntrensek ve Ekstrensek Faktörler Kalbin Çalışmasını Düzenleyen Etkenler: 1-  Entrensek denetim düzenekleri Heterometrik özdüzenlenme: Kas lifinin boyu değişerek (uzunluk-gerim bağıntısı: Starling yasası) Homeometrik özdüzenlenme: Kas lifinin boyu değişmeden (kasılma frekansı artar) 2- Ekstrensek denetim düzenekleri Sinirsel : Parasempatik (kardiyoinhibitör dizge) , vagus: Sempatik sinirler (kardiyoakseleratör

Vücutta Tansiyonu Düzenleyen Mekanizmalar

resim Vücutta Tansiyonu Düzenleyen Mekanizmalar Kan basıncının düzenlenmesi Otonom sinir sistemi (adrenal medulla ve sempatik SS’de bulunan katekolaminler) Böbrek (renin-anjiotensin-aldosteron sistemi-RAAS, antidiüretik hormon-ADH) Kalp (atrial natriüretik peptid-ANP) Kapillerler (histamin, ET-1 ve NO aracılığı ile lokal kontrol ) Antidiüretik hormon (ADH) (Vazopressin, Arjinin Vazopressin) Nörohipofiziyel bir nanopeptid (9 aa.) Sentez: Hipotalamusun supraoptik ve paraventriküler nukleusları Salınım: Nörohipofiz ADH’un

Hipertansiyon Hakkında Geniş Bilgi

resim Hipertansiyon Hakkında Geniş Bilgi Kalbin kasılması sırasında damarlara yaptığı basınca SİSTOLİK KAN BASINCI (büyük tansiyon) denir. Kalp kasıldıktan sonra içine tekrar kanın dolabilmesi için gevşer ve damarlardaki basınç düşer, bu sırada ölçülen basınca ise DİYASTOLİK KAN BASINCI (küçük tansiyon) denir.  SKB nın 140 mmHg ve/veya DKB nın 90 mmHg ’ nın üzerinde olmasına HİPERTANSİYON denir. ETİYOLOJİK SINIFLANDIRMA 1.Primer hipertansiyon 2.Sekonder hipertansiyon a.İntrensek böbrek hastalığı b.Renovasküler nedenler c.Endokrin

Hemodinamik Hakkında Detaylı Bilgi

resim Hemodinamik Hakkında Detaylı Bilgi Mekanik Cisimlerin kuvvet altındaki davranışlarını (hareket ve deformasyon) fizik dalıdır. Sıvılara ve gazlara kuvvet etkisi altındaki davranışları açısından akışkan denir. Akışkanlar, yer çekimi kuvveti gibi çok zayıf kuvvetlerin etkisinde bile şekil değiştirip, bulundukları hacmin şeklini alırlar. HİDROSTATİK Özkütle Maddenin birim hacminin kütlesi:  d=m/V – kg/m3, g/cm3 Bağıl yoğunluk Maddenin özkütlesinin suyun

İnsan Su Fizyolojisi Hakkında Bilgi

resim İnsan Su Fizyolojisi Hakkında Bilgi Su Alımı ve Atılımının Hipotalamus Tarafından Kontrolü Susama nedir ve nasıl düzenlenir? Hipotalamik denetim altındaki bir iştah mekanizmasıdır. Su içme davranışı başlıca plazma ozmolaritesi ve hücre dışı sıvının hacmi üzerinden düzenlenir. Ozmolaritedeki değişiklikler, ön hipotalamusa yerleşmiş olan ve vücut sıvılarının osmolaritesini algılayan osmoreseptörler yoluyla etki yapar. Ozmol- Ozmolalite- Ozmolarite Ozmol: Bir