Kanın Yapısı, Özellikleri ve Görevleri

resim Kanın Yapısı, Özellikleri ve Görevleri Kanın yapısı Kan iki kısımdan oluşur: A- Kanın hücresel elementleri Eritrositler Lökositler Trombositler B- Sıvı kısmı ise, plazma veya serum adını alır. Total kan miktarı vücut ağırlığının ~ % 7- 9’udur. Hematokrit: Hematokrit tayini için kan heparinize özel tüplerde santrifüj edilir. Eritrositler en altta toplanır. Onun üstünde lökosit ve trombositlerin

Saç Kremi Seçilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

resim Saç Kremi Seçilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler Saçların her zaman gür görünmesini ve canlı görüntüsüyle parlamasını isteyenler tarafından saç bakım ürünlerine karşı ilgi artışı meydana gelmiştir. Saç bakım kremi ise saç bakım ürünleri arasında en çok ilgi gören ürünlerdir. Saç bakımı için saç kremi araştırması yapanlar ise en uygun saç kremi önerileri arayışına girmektedir. Restorex saç

Bağışıklık Sistemi Hakkında Detaylı Bilgi

resim Bağışıklık Sistemi Hakkında Detaylı Bilgi Memelilerde, enfeksiyon etkenlerine karşı savaşmak ve hasar oluştuğunda bunu restore ederek bozulan işlevin geri kazanılmasını sağlamak için iki yanıt mekanizması harekete geçer: Doğal (Non-spesifik ) bağışıklık Kazanılmış=Edinsel (spesifik) bağışıklık DOĞAL BAĞIŞIKLIK: İlk savunma hattını yapar. Erken ortaya çıkar. Özgüllüğü sınırlıdır. Çeşitliliği azdır. Fiziksel bariyerler:  Deri,  Kıl, saç ve Mukoza Kimyasal

Lenfosit Hakkında Detaylı Bilgi

resim Lenfosit Hakkında Detaylı Bilgi Anahtar hücresel elemanlar olan lenfositler üç ana gruba ayrılırlar: B HÜCRELERİ: Antikor yapımından sorumlu (antikor aracılı bağışıklık reaksiyonu). Kemik iliğinde (Bone marrow) yapılırlar. T HÜCRELERİ: Bağışıklık yanıtının indüksiyon fazından ve hücre aracılı bağışıklık reaksiyonlarından sorumlu. Timusta (Thymus)’ta yapılırlar. NK HÜCRELERİ (doğal katil hücreler): Özelleşmiş doğal bağışıklık yanıtından sorumludur. Lenfosit, 10 mm

İmmunolojinin Doğuşu ve Gelişimi

resim İmmunolojinin Doğuşu ve Gelişimi Latince “immünis” sözcüğünden gelir. M.Ö. 430 yılında çiçek salgını sonrası sağ kalan insanların aynı hastalığı geçirmediğinden bahsedilmektedir. 15. yüzyılda Anadolu’ da ve Çin’ de çiçek yaralarından alınan sıvılar, sağlıklı insanlara verilerek korunma sağlanıyordu (bazen ölümle sonuçlanıyordu). 1796 yılında Jenner çiçek aşısını geliştirdi Pasteur 1880’ lerde tavuk kolerası ve şarbon aşılarını geliştirdi

Rus Takvimi Hesaplama

resim Rus Takvimi Hesaplama   Çiftleri ilk en mutlu anı genellikle evlilik günleri oluyor. Bir evde yaşamaya başlayıp aynı yastığa baş koyduktan sonra en mutlu anları ise bir bebeğe sahip oldukları gün oluyor. Anne ve babaların en heyecanlı olduğu bu dönemde en çok merak ettikleri konu ise doğacak olan bebeğin cinsiyeti oluyor. Tıbbi olarak ancak bebeğin

Antikoagülanlar ve Kanama Bozuklukları

resim Antikoagülanlar ve Kanama Bozuklukları  Antikoagulanlar İn-vivo kullanılanlar Yavaş etkililer: Pıhtılaşma faktörlerinin sentezinde etkili olan K vitamini antagonisti maddelerdir. K vitaminine bağımlı sentezlenen Faktör II, VII, IX ve X’ un sentezi bozulur. Bu nedenle etkilerinin ortaya çıkması uzun süreyi alır. Bunlar kumarin grubu ilaçlardır. Oral antikoagulan da denilen bu ilaçlar ağız yoluyla kullanılır. Aspirin: Düşük dozlarda

Hemostaz ve Kanama Bozuklukları

resim Hemostaz ve Kanama Bozuklukları Hemostaz: Kanamanın durdurulmasıdır. Hemostaz süreci trombosit, endotel ve pıhtılaşma sistemleri ile bunları düzenleyen mekanizmaların düzenli çalışması sonucu ortaya çıkan bir dizi fizyolojik reaksiyondur. Hemostazı sağlayan sistemler 1)Damar sistemi 2)Trombosit sistemi 3)Pıhtılaşma sistemi Primer hemostaz: Kan damarlarının ve trombositlerin yaralanmaya verdiği yanıttır. Damarlarda vazokonstriksiyon olur. Damarın subendoteliyal konnektif dokusuna trombositlerin adezyonu olur.

İnflamasyon (Yangı) Hakkında Detaylı Bilgi

resim İnflamasyon (Yangı) Hakkında Detaylı Bilgi Organizmada enfeksiyon, fiziksel, kimyasal ve diğer etmenlerin neden olduğu bir doku hasarına karşı selüler ve humoral düzeyde oluşan güçlü bir fizyolojik cevaptır. Böyle bir cevabın amacı: Hasarlayıcı etkeni ve ürünlerini ortadan kaldırmak, Zararlıyı oluştuğu yerde sınırlı tutmak ve Kontrol sağlandıktan sonra, hasarlanmış dokuların tamirini ve yenilenmesini sağlamaktır. Akut: -Süre: dakika-günler

Dispne, Hemoptizi ve Atelektaziye Yaklaşım

resim Dispne, Hemoptizi ve Atelektaziye Yaklaşım VAKA: C.G, 69 yaş, erkek Özgeçmiş: Sigara: 50 paket yılı, 3 yıl önce bırakmış. 6 yıldır   öksürük,  balgam çıkarma , nefes darlığı mevcut. Öksürük   sürekli var. Özellikle  sabah kalkınca. Beyaz,  mukoid  görünümde ve balgamla  birlikte. Nefes darlığo Son 6 yıldır sürekli var. Özellikle merdiven  ve   yokuş çıkarken, hızlı  yürüdüğünde, efor