Vajina Histolojik Mikroskop Görüntüleri

resim Özellikle 1. ve 2. sınıf tıp öğrencileri başta olmak üzere histoloji dersi alan herkese faydalı olacağını düşündüğümüz bu paylaşımı yapmaya karar verdik. Vajinaya ait mikroskobik görüntüleri sizin gerek dersler için gerekse de sınavlar için faydalı olsun diye ekledik. Öncelikle vajina nedir sorusunu cevaplayalım. Vajina 7-8 cm derinliğinde, kaslı, üst ucu rahimle bağlantılı, alt ucu dışa açılan

Epididimis Histolojik Mikroskop Görüntüsü

resim Epididimis nedir sorusuna cevam vermekle başlamak gerekirse; Epididimis, erkekte testiküler sistemin ön ve arkasına kıvrımlı uzanan bir sistemdir. 4 ile 6 metre uzunluğunda çok kıvrımlı bir kanal içerir. Bu kanalda spermler bir kaç ay depolanır, beslenir ve olgunlaşır. Özellikle Tıp fakültesi 2. sınıf öğrencileri için histoloji derslerinde ve sınavlarında faydalı olması amacıyla aşağıda yüksek çözünürlüklü

Ductus Deferens Histolojik Görünümü

resim Ductus Deferens testisin dış salgısı olan spermlerin, Ductus Ejakülatorius’a epididimiten taşındığı kanalın ismidir. Ductus deferensin peristaltik harekeri ve mukozasını döşeyen silyalı epitel sperm iletimini kolay hale getirir. Özellikle tıp fakültesi 2. sınıf öğrencileri için hazırlanan aşağıdaki histolojik görünümler ve preparat görünümü gerek dersler gerekse de sınav için oldukça faydalı olacaktır. Ductus Deferens Preparatı Dıştan Görünümü

Hastadan Örnek Alımıyla İlgili Genel Kurallar

resim İncelenecek materyal gerçek enfeksiyon bölgesinden alınmalıdır. İncelenecek örneğin komşu doku, organ veya sekresyonlar ile kontaminasyonu engellenmelidir. Örneğin; alt solunum yolu örneği olan balgamın, tükrük ve ağız sekresyonları ile karışması yanlış sonuçlara yol açabilir. Hastalık materyali enfeksiyonun en uygun zamanında ve en uygun yerinden alınmalıdır. Örneğin; tifo hastalığında etken bakteri hastalığın ilk haftasında kanda bulunurken, 2-3.

Hasta İstek Kağıdı Nasıl Doldurulur?

resim   1-) Hastaya ait hastane protokol numarası yazılır. 2-) Örneğin gönderildiği tarih ve bölüm yazılır. 3-) Hastaya ait kimlik bilgileri yazılır. 4-) Ön tanı ya da tanı yazılır. 5-) İstek kağıdını isteyen hekime ait bilgiler yazılır ve istek kağıdı imzalanır. 6-) Gönderilen örneğin ne olduğu yazılır. 7-) Antimikrobiyal kullanımı ile ilgili bilgiler yazılır. 8 -)

Boğaz Sürüntüsü Örneği Nasıl Alınır?

resim   1-) Hastaya ne yapılacağı açıklanır. 2-) Hastayı yüzü ışığa doğru oturtarak başı arkaya doğru eğdirtilir. 3-) Eküvyon pamuksuz ucundan steril şekilde açılır. 4-) Hastanın ağzı açtırılır ve “aa” sesi çıkarması istenir. 5-) Dil basacağı ile dili bastırarak arka farinks bölgesi görünür hale getirilir. 6-) Eküvyon tonsil bölgesine sürtülür. 7-) Eküvyonu dil, yanak veya başka

İdrar Örnekleri Alınması Detaylı Anlatım

resim   Orta İdrar Örneği Alınması: İdrar yolu enfeksiyonlarının tanısında en sık kullanılan yöntem, üretra çevresi temiz sonrası alınan orta idrardır. Varsa patojen bakterilerin yeterli konsantrasyona ulaşabilmeleri nedeniyle sabah ilk idrarı olması tercih edilir. Eğer bu mümkün değilse mesaneden en az 4 saat beklemiş idrar alınmalı, daha kısa süre bekleyen örnekler kabul edilmemelidir.Uygun materyalin verilebilmesi için

Uyuz Böceği Hakkında Bilgi

resim Scabiei Hominis paraziti Artropod grubunda yer alır. Vücutları tek parça, şeffaf ve saydamdır. 4 çift bacaklıdır. Gözleri yoktur. Ön iki çift bacak ile arka çift bacak arası mesafelidir.Tüm vücutları mikroskobik kıllarla kaplıdır. Scabiei Hominis tanısı yüzeyel  deri biyopsisi ile konur. Sırasıyla yumurta, larva, nimf ve erkek ile dişi olmak üzere erişkin formları vardır. Scabiei Hominis halk

Suyu Alan Çamaşır Makinesinin Yıkama Yapmaması Sorunu ve Çözümü

resim Su ve elektriği tamamen modern bir çalışma prensibi içerisinde bir araya getirerek, eski dönemlerde uzun zahmetler verilerek, çok yoğun su tüketimi ile çok uzun sürelerde yıkanabilen çamaşırların, dakikalar içerisinde daha kaliteli bir şekilde ve üstelik çok daha tasarruflu ve ekonomik biçimde yıkanabilmesini sağlayan çamaşır makineleri, modern toplum yaşantısının önemli parçaları haline gelmiştir. Günümüzde yaygın şekilde

Demodex Folliculorum Paraziti Hakkında Bilgi

resim   Demodex Folliculorum Artropodlar ailesinde yer alan bir parazit çeşididir. Özellikle yüzdeki folliküllerde ve kirpik diplerinde toplu halde bulunurlar. Uzun vücutlu ve şeffaftırlar. 4 çift bacakları vardır, birer vantuz ve iki pençe ile sonlanır. Demodex Folliculorum yumurtası 60 saatte Larva formuna dönüşür. O da 36 saat sonra Protonimf halini alır. Daha sonra 72 saat içinde
davetiye neodyum mıknatıs