Duodenum Dokusu Mikroskop Görüntüleri

resim Bugün sizlerle histoloji derslerinde faydalı olması amacıyla doudenum dokusuna ait ışık mikroskopik görüntülerine ait resimleri hem sınavlar hem de derslerde faydalı olması için sizlerle bu fotoğrafları paylaşıyoruz. Öncelikle burada duodenumun ne olduğunu açıklayalım. Duodenum veya diğer adıyla oniki parmak bağırsağı, sindirim sistemi anatomisinde mide ile jejunumu birleştiren bir tüptür. İnce bağırsağın ilk ve en kısa kısmıdır. Aşağıda

Elastik Arter Dokusu Mikroskop Görüntüleri

resim Evet arkadaşlar bugün de histoloji görüntüleri paylaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siz de yorumlarınızla biz katılabilir ve bilgilerinizi ortaya koyabilirsiniz. Bugünkü vücut doku yapısı elastik arterdir. Elastik arterin tanımı ile başlayacak olursak; Elastik Arter, büyük çaplı arterlerdir. Aorta, karotis ve iliak arterler bu gruptadır. Yapısında elastik fibriller hakimdir. Bu nedenle taze iken sarı renkte görülür. Tıpta

Epiglottis Dokusu Histoloji Preparat Resimleri

resim Epigottis’e ait histoloji yani doku bilimi incelemeleri için yapılmış mikroskop preparatlarına ait ışık mikroskobu görüntülerini Histoloji dersi uygulama sınavı için ve derslerde yardımcı olması amacıya sizin için sitemize ekledik. İlkin nedir bu epiglottis diye soracak olursanız; Epiglottis: dilcik, gırtlak kapağı manasında kullanılmaktadır. Tıp dilinde yani Latincede çokça kullanılan kelimelerdendir.   Epiglottis Histoloji Preparatı Dıştan Görünümü:  

Göbek Bağı Dokusu Histolojik Görüntüleri

resim Bugün sizlerle histoloji dersi için sınavda çıkabilecek ve derslerde faydalı olabilecek Göbek bağı doku görüntülerini paylaşacağız. Bu sayede uygulama sınavlarına daha rahat çalışabilecek ve istediğiniz zaman açıp bakabileceğiniz bir kaynağınız olacaktır. Bizi takip etmeye devam edin. Öncelikle göbek bağı nedir sorusunu cevaplayacak olursak Göbek bağı, memelilerde embriyoyu anneye bağlayan dokuya verilen isimdir.   Göbek Bağı Histoloji

İnce Bağırsak Dokusu Histoloji Görüntüleri

resim Bugün sizlerle ince bağırsağa ait histoloji preparatlarına ait mikroskop görüntülerini hem sınavlarınızda hem de derslerinizde yardımcı olması amacıyla paylaşıyoruz. Öncelikle ince bağırsağı tanıtalım. İnce bağırsak, sindirim kanalının mide ile kalın bağırsak arasındaki kısmıdır. 5 yaşından büyük insanlarda boyu 5–6 m arasındadır. Üç kısma ayrılır: duodenum, jejunum ve ileum olmak üzere. Şimdi de aşağıdaki görüntüleri inceleyebilirsiniz.   İnce

Anatomide İnsan Vücudunun Bölümleri

resim Anatomi vücudun normal şeklini, yapısını, vücudu oluşturan organları ve bu organlar arasındaki yapısal, görevsel ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Anatomi terimi eski Yunanca, Ana (içinden) ve Tome (kesmek) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Keserek ayırma, parçalama anlamına gelmektedir. Anatomi teriminin latincedeki karşılığı dissection’dur. Günümüzde kadavranın bölgelere ayrılması ve bu bölgelerin kesilerek incelenmesi yöntemi için genel bir ifade olarak

Hücre Zarından Madde Geçiş Yolları

resim   Zarın yağlı çift tabakasından difüze olması çok zor olan moleküller: Büyük moleküller ( glikoz, fruktoz, amino asitler ve nükleozitler) ve Elektrik yüklü iyonlar ( H+, Na+, K+, Cl-, Mg+2)’dir. Her iki grup molekül hidrofilik özelliktedir. İyon Kanallarının Yapısı: Hücre zarındaki transmembranın proteinlerin bir kısmı kanal görevini üstlenmiştir. Por bölgesi; yapısında su vardır ve poru

Vücut Hücrelerinde Molekül Geçişi Nasıl Olur?

resim Hücreyi çevreleyen zar hücre içi metabolitlerin ve elektrolitlerin sızıp dağılmasını önler. Hücreyi rahatsız edici değişikliklerden izole eder. Kendisi için gerekli yakıt moleküllerini ve diğer besinleri alır, metabolizma artığı iyonları ve polar molekülleri dışarı atar. Hücre zarının iki tarafı arasında çeşitli moleküllerin ve iyonların hücre içi ve hücre dışı konsantrasyonları farklılaştığı için hücre zarının iki tarafı

Filtrasyon Hakkında Bilgi

resim   Bir zarın iki tarafı arasında hidrostatik basınç farkı varsa, sıvı yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eder. Filtrasyona uğrayan sıvı miktarı basınç farkına ve zar yüzeyine bağlıdır. Zarın özelliğine göre sıvı ile birlikte küçük moleküller de filtre olabilir. Örneğin; böbrek glomerüler filtrasyon ürünlerinin oluşumunda atardamar içindeki hidrostatik basınç su ve protein dışı solütlerin zarlar

Ozmoz Hakkında Detaylı Bilgi

resim Su moleküllerinin yüksek su (düşük solüt yani yoğunluk) konsantrasyoonunun bulunduğu yerden düşük su (yüksek solüt) konsantrasyonunun bulunduğu yere net hareketidir. Farklı konsantrasyonlara sahip iki çözelti yarı geçirgen (semipermeabl) bir membranla ayrılırsa, su molekülleri daha dilüe taraftan konsantre tarafa doğru hareket etme eğiliminde olurlar. Suyun hücre içerisine ya da hücreden dışarıya ozmotik hareketi tonisiteye ya da
davetiye neodyum mıknatıs