Kancalı Kurtlar Hakkında Bilgi

resim Kancalı kurtlar bilimsel dilde yani latincede Ancylostoma duodenale ya da Necator americanus olarak adlandırılabilen çeşitleri mevcuttur.  Nematod grubunda yer alan bir parazit türüdür Kancalı Kurtlar. İnsan ve toprak arasında bir yaşam döngüsü mevcuttur.  Toprakta filariform larva formunda bulunan Kancalı Kurtlar deri yoluyla insana bulaşır ve akciğer göçü ile ince barsakta erişkin formunu alır. Dışkı yoluyla

Ascaris Lumbricoides Paraziti Hakkında Bilgi

resim   Ascaris Lumbricoides paraziti nematodlar grubunda yer alır. İnsandan dış ortama ve ordan tekrar insana olmak üzere bu şekilde bir yaşam döngüsüne sahiptir. L1 larva içeren enfektif yumurta  ağız yoluyla insan vücuduna yerleşir. İnce bağırsağın ilk kısmında L2 larvayı oluşturur ve ince bağırsağın ilerleyen kısımlarında erişkin formu oluşturur. Daha sonra dışkılamayla anüsten dışarı atılır. Toprağa

Trichuris Trichiura Paraziti Hakkında Bilgi

resim   Trichuris Trichiura nematodlar sınıfında yer alan bir parazit çeşididir. Yaşam döngüsü insanlar arasında olup nemli topraklarda bulunabilen Trichuris Trichiura yumurtası içindeki bulaşıcı embriyonun vücuda bulaşması neticesinde larva ince bağırsakta oluşur. Çekumda oluşan erişkin Trichuris Trichiura dışkı yoluyla atılır ve toprakta tekrar aynı forma dönüşüp döngüyü tamamlar.  Bu yumurtalar 3-4 hafta nemli toprakta canlı kalabilmektedirler.

Enterobius Vermicularis Paraziti Hakkında Bilgi

resim   Nematodlar grubunda yer alan Enterobius Vermicularis parazitinin yaşam döngüsü insanlar arasındadır.  İnce bağırsağa yerleşmiş olan larvalar çekuma gidip erişkin hale gelir. Dışkı ile atılan yumurtalar ağızdan fekal-oral denilen bulaş yoluyla tekrardan bulaşır. Bu olaya otoenfeksiyon ya da retroenfeksiyon denir. Enterobius Vermicularis tanısı selofan band yöntemi ile perianal bölgeden alınan örneklerle ve erişkinlerin görülmesiyle konur.

Echinococcus Granulosus Paraziti Hakkında Bilgi

resim Echinococcus Granulosus paraziti sestod grubundadır. Köpek ile otçul memeli ve insan arasında bir yaşam döngüsüne sahiptir.  Kırsal siklus ve ormansal siklus olmak üzere 2 çeşit döngüye sahiptir.  Ormansal siklusta; son konaktan atılan yumurta ara konağı enfekte eder. Ara konaklarda kist gelişir. Oluşan kist hidatik son konağa geri döner. Kırsal siklusta ise; son konaktan yumurta ve

Taenia Saginata Paraziti Hakkında Bilgi

resim   Halk arasında Tenya olarak bilinen Taenia Saginata paraziti sestodlar grubundadır. Sığır ve insan arasında bir yaşam döngüsü vardır. Sığırların kas hücrelerinde bulunan Cysticercus bovis çiğ ve az pişmiş etlerle insana bulaşır. İnsan ince bağırsağında ince uzun bir ipe benzeyen erişkin Taenia Saginata halini alır. Daha sonra bunlardan oluşan halka ve sonrasında yumurta yapısıyla tekrar

Hymenolepis Nana Paraziti Hakkında Bilgi

resim     Sestod grubu bir parazit olan Hymenolepis Nana, insanlar arasında bir yaşam döngüsüne sahiptir.  İnsan veya fare vücuduna yerleşen Hymenolepis Nana yumurtası dışkı ile dışarı atılır. Yumurta ara konaklar tarafından alınır. Arakonaklarda sistiserkoid gelişir. Gelişen bu sistiserkoid son konaklarda erişkin paraziti geliştirir. Bu Hymenolepis Nana’da indirekt gelişme olarak adlandırılır. Ayrıca ara konaktaki yumurtalardan da

Schistosoma Paraziti Hakkında Bilgi

resim   Schistosoma spp. trematodlar sınıfındadır. Schistosoma paraziti yumurta, Cerceria ve erişkin olmak üzere 3 formu vardır. Schistosoma yumurtası diken ve mifacidum yapılarını içerir. Schistosoma Cerceria ise; ağız çekmeni, baş, kuyruk ve çatal kuyrul yapılarına sahip olu, Schistosoma erişkini erkeği ve dişisi iç içe yaşarlar. Jinekoid kanal dişinin içinde bulunduğu yapıyken ağız ve karın çekmeni her

Fasciola Hepatica Hakkında Bilgi

resim Fasciola Hepatica Trematodlar sınıfındadırlar. Fasciola Hepatica yumurtası belirsiz bir kapağa saip ve içi vitellüs maddesi ile doludur. Fasciola Hepatica erişkin yapısı ise Vitellüs bezleri, testisler, uterus, overler ve ayrıca ağız çemeni içeren bir parazit yapısına sahiptirler. Fasciola Hepatica yumurtaları sarı – kahverengi kapaklı büyük yumurtalardır. Boyları 130-150 pikometre, enleri ise 63-90 pikometredir. Fasciola Hepatica erişkininde

Artropodlar (Keneler) Hakkında Bilgi

resim   Sert kene ve yumuşak kene olmak üzere 2 türü vardır. Sert kene; vücudu kitin plaklarla kaplı bir parazittir. Sırt – karın yönünde basık bir yapısı vardır. Sert kenelerin ağız parçaları üstten bakılınca görülür bir özelliktedir. 4 çift bacağa sahip olup vektörlük yaparlar. Yumuşak keneler ise; 4 çift bacaklı bir yapıya sahiptirler. Ağız parçaları ise