Karınca ve Kanuni Sultan Süleyman Kısa Bir Anı

resim Kanuni Sultan Süleyman, Topkapı sarayında ağaçların dibinde çokça görülen karıncaları imha etmek için kireç kullanılması yönünde bir tavsiye alır. Acaba bu uygun olur mu diye, kendisi de önemli bir şair olan Kanuni, bir beyit ile sorar dönemin şeyhülislamı Zenbilli Ali Efendiye: Dırahtı ger(meyve ağaçlarını) sarmış olsa karınca, Zarar var mı karıncayı kırınca? Şeyhülislam cevabı yine

Osmanlı Rusya 93 Harbi

resim Son asır Türkiye tarihinin dönüm noktalarından birini teşkil eden ve Rumî 1293 tarihine rastladığından, tarihimize ?Doksanüç Harbi? diye geçen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı. Çarlık Rusyası; asırlık emellerini gerçekleştirmek için, Osmanlıları Avrupa?dan atmak, İstanbul?u ele geçirerek sıcak denizlere inmek, Hıristiyanları ve özellikle Slavları korumak bahanesiyle Osmanlı Devleti?nin iç işlerine karışmaktaydı. Bu husus, harbin en önemli sebebini teşkil

Yanardağlar Hakkında Detaylı Bilgi

resim Yanardağlar, yeraltındaki ergimiş kayaların, kaya parçacıklarının ve gazların yerkabuğundaki açıklıklardan püskürdüğü oluşumlardır. Art arda olan püskürmeler sonucunda maddelerin üst üste yığılmasıyla ortaya çıkan yükseltiler de aynı biçimde adlandırılır. Yüzeye çıkan ergimiş durumdaki maddeler zamanla katılaşarak volkanik kayaları oluşturur. Depremler gibi yanardağların da çoğu levha sınırlarına yakın yerlerde bulunur. Öte yandan, nasıl ki levha sınırlarına uzak

Tarihin Karanlık Yüzü Orta Çağ Avrupası

resim Engizisyon mahkemeleri, insanlık tarihinin en kara sayfalarından birini oluşturmuştu. Ne var ki, son yıllarda bazı tarihçilerin yaptığı belgesel araştırmalar, bu kurumun düşünüldüğü kadar ? acımasız? olmadığı konusunda önemli ipuçları veriyor. Kızgın kerpetenler, çivili sandalyeler, büyük huniler, parmakları sıkıştıran mengeneler, ölüm askıları? Tüm bunlar, 20. yüzyılda siyasi muhaliflerini susturmak ve sindirmek için, totaliter rejimlerin kullandığı zindan

Yunan Mitolojisi Hakkında Genel Bilgiler

resim Yunan mitolojisinde en önemli tanrı Zeus? tur. Dünyayı ve gökleri o yönetirdi. Erkek kardeşi Hades ölülerin dünyası yeraltını, öbür kardeşi Poseidon da denizi yönetiyordu. Zeus başlangıçta tanrıların kralı değildi. Yunanlılar onun kendinden önceki bir tanrının, Kronos?un oğlu olduğuna inanırlardı. Zeus babasını devirerek yerine geçmişti. Kronos ve kardeşlerine Titanlar denir. Ama Titanlar bile ilk tanrılar değildi.

İnançoğulları ve Sökmenliler Hakkında Bilgi

resim Sökmenliler (1100-1207) Sultan Alp Arslan?ın yeğeni Kutbettin İsmail?in komutanlarından Sökmen El -Kutbî tarafından, Van Gölü havzasında kurulmuştur. Sökmen, Müslüman Mervanoğulları?ndan Ahlat?ı alarak burayı merkez yaptığından bu beyliğe Ahlat Şahlar veya Ermen Şahlar da denilmektedir. Son Sökmen beyi İzzettin Balaban zamanında idare Eyyubîler?in eline geçmiştir. (1207) Togan-Arslanoğulları-Dilmaçoğulları (1084-1394)Bitlis-Erzen dolaylarında kurulmuştur. Beyliğe adını veren Dilmaçoğlu Mehmet Bey,

Artuklular Hakkında Bolca Bilgi

resim Artuklular (1101-1409 ) Devlet adını Oğuzların Döğer boyundan Eksük-oğlu Artuk Bey?den alır. Anadolu?nun fatihlerinden olan Artuk Bey, hizmetlerinden dolayı Suriye Meliki Tutuş tarafından Kudüs valiliğine getirilmişti. Ancak Kudüs?ün Fatımîlerin eline geçmesi üzerine (1098) Artuk?un oğulları Sökmen ve İl-Gazi burada tutunamadılar. Suriye?nin kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu bölgesine geldiler. Selçuklular tarafından kendilerine verilen bölgede, üç kol hâlinde,

Önemli Anadolu Medeniyeti Danişmentliler

resim Danişmentliler (1072- 1178) Sivas merkez olmak üzere Tokat, Niksar, Amasya ve Kayseri civarında kurulmuştur. Devletin kurucusu Melikşah?ın komutanlarından Danişment Gazi Ahmed Bey?dir. Rivayete göre Türkmenlere öğretmenlik yaptığı için Dânişmend Gazi diye anılan Ahmed Bey,Türkiye Selçukluları Sultanı Süleymanşah?ın ölümüyle nüfuzunu daha da artırdı. Ankara, Kastamonu, Çankırı?yı ele geçirdi. 1.nci Kılıçarslan ile beraber Haçlılara karşı savaştı ve

İnaloğulları ve Mengücekler Hakkında Bilgi

resim Mengücekler (1072-1228) Alp Arslan?ın komutanlarından emir Mengücek, Erzincan ve Kemah çevresini fethederek bu devletin temelini atmıştır. Beylik hakkındaki ilk bilgiler oğlu İshak zamanında başlar (1118-1142). Danişmentlilerin hâkimiyetini tanıyan İshak?ın ölümünden sonra devlet iki kola ayrıldı (1142). Oğullarından Davud Erzincan ve Kemah?a; Süleyman ise Divriği?ye hakim oldu. 1-Erzincan-Kemah Kolu; Şebinkarahisar?ı da içine alan bu kol, Alaaddin

Epicure Özdeyiş, Eliot Özdeyiş, Francis Bacon Özdeyiş

resim Epicure Felsefe ile uğraşma zamanımın daha gelmediğini ya da artık geçmiş olduğunu söylemek, mutlu olmanın zamanı daha gelmedi ya da artık geçti demekten farksızdır Eliot Korku, azap dışında her his müzikle teselli bulur Francis Bacon Gerçek dostu olmamak, yalnızlığın en kötüsüdür. Kendi nefsine güveni olmak; insana fedakarlığa katlanmak, kendi sanıcından su içmesini, kendi tatlı ekmeğini
Kameralı Sohbet