Ragamuffin Hakkında Bilgi

resim Karakteri: Hareketli, oldukça sıcak, dost, uysal, ev kedisi Bakım: Fazla bakım gerektirmez; haftada iki kez taranmalı/fırçalanmalı. Tüy Şekli: Orta Çıkış Yeri: A.B.D Vücut Yapısı: Büyük Temel Özellikleri Çocuklar ve diğer kedilerle vakit geçirmekten hoşlanan bu sevecen kediler hareketliliğin olduğu her yerde vardır. Oldukça sıcak ve dost canlısı kedilerdir. Uysal yapısı nedeniyle savunma içgüdüleri gelişmemiştir. Diğer

Norwegian Forest Hakkında Bilgi

resim Karakteri: Irk tarihlerini doğrular şekilde zeki, nazik ve arkadaş canlısı Bakım: Fazla bakım gerektirmez; haftada birkaç kez taranmalı/fırçalanmalı. Rengi: Çikolata rengi; leylak rengi; Himalaya modeli veya bu renklerin ve desenin beyazla karışımına sahip olan melez kedi renkleri haricindeki tüm renkler ve şekiller görülebilir. Tüy Şekli: Kısmen uzun Çıkış Yeri: Norveç Vücut Yapısı: Büyük Temel Özellikleri

Karıncalar Konuşur mu?

resim 1400 yıl önce Peygamber Efendimize (asm) indirilen Kuranın Allah?ın kelamı olduğunu ispatlayan pek çok mucizevi özelliği var. Bu özelliklerden biri, ancak 20. ve 21. yüzyıl teknolojisiyle eriştiğimiz bazı bilimsel gerçeklerin 1400 yıl önce Kur?an?da bildirilmiş olması. Ses teknolojisindeki gelişmeler sayesinde, karıncaların kendi aralarında konuştuğunun bilim adamları tarafından keşfedilmesi de bunlardan biri. Karıncaların bu özelliğine dikkat

Fil Eğitimi Nasıl Olur?

resim Yavru filler kalın bir zincir ile bacaklarından sağlam bir direğe bağlanır. İlk bağlandığı zamanlarda yavru filler kaçmak için ugraşırlar fakat bir süre sonra kaçamayacağını farkederek kabullenirler. Bir süre sonra yavru fil özgürlük kavramını yitirir. İşte bu noktada ayağındaki zincir çözülür ve yerine konulan ince bir halatla birkaç cm boyunda tahtadan bir çubuğa bağlanır. Fil bu

Nüzul Sebeplerinin Özellikleri

resim  Nüzul Sebeplerinin Özellikleri Hadis mecmuaları ve tefsir kitaplarında, bir ayetin tefsir sebebi nüzulüne ait vakıa itibariyle uygun fakat, şahıslar, zaman ve mekan itibariyle değişik bir kaç sebep zikredildiğini görmekteyiz Ez-Zerkeşi bu hususu şöyle izah etmektedir: ?Sahabe ve tabiun?un adetindendir ki, onlardan biri şu ayet şunun için nazil oldu dedikleri vakit, ondan kastettikleri şey, o ayetin

Arapçadaki Ke Zamirinin Anlamı

resim Arapça?da herhangi bir kelimenin sonuna ?ke? zamiri geldiğinde,kelime doğrudan doğruya bir muhatabiyet boyutu kazanır. Zira, ?ke? zamiri,kelimeye senin-sana gibi anlamlar yüklemektedir. İnsanın ?sen? diyebildikleri ise,ancak ve ancak perdesiz,aracısız,doğrudan doğruya muhatap olduğu kişi ve kişilerdir. İbadetler açısından bakıldığında,bilhassa namaz,hac ve oruçta,bu zamirin vurgulandığı görülür. Namaz,?subhaneke? ile başlar,?iyyake? ile devam eder. Haccın alemi tavaf ve lebbeyk?lerdir;mü?minler,hac esnasında

Mülk (Tabareke) Süresi Nüzul Sebebi

resim Mülk (Tabareke) Süresi Nüzul Sebebi Sûrenin tamamı Mekke-i Mükerreme?de ve Tûr Sûresinden nazil olmuştur İbnu?l-Cevzî mekkî olduğu konusunda icma olduğunu söyler[1] 13 Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun Muhakkak ki O, göğüslerin özünü bilendir İbn Abbas şöyle demiştir: ?Bu âyet müşrikler hakkında inmiştir Müşrikler, Rasulullah (sav)?ı dillerine dolayıp duruyorlardı Cebrail (as) müşriklerin dillerine do­ladıklarını ve

26- Şuara Suresi Nüzul Sebebi

resim   26- ŞUARÂ SÛRESİ Nehhâs?ın İbn Abbâs?tan rivayetine göre Sûre, son beş âyeti olan ?Şairlere gelince; onlara da azgınlar uyar. Görmedin mi, onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar ve onlar, gerçekten yapmadıklarını söylerler. Ancak iman etmiş ve salih ameller işlemiş, Allah?ı çokça zikretmiş ve zulme uğradıktan sonra zafer kazanmış olanlar müstesnadır. Zulmedenler göreceklerdir nasıl bir

Nüzul Sebeplerinin Problemleri

resim Nüzul Sebeplerinin Problemleri: 1)Nüzul sebeplerinde bazı tarihi uyuşmazlıklar göze çarpmaktadır Tarihi olaylarla uyuşmayan bu nakillerin tahkiki yapılmadan bazı tefsirlere girdiği görülmektedir 2)Nüzul sebeplerinin kendi muhtevası içinde bazı karışık ve izahı güç meseleleri bulunmaktadır Bu karışıklık ve güçlük, nüzul sebebini ve hadisesini, Rasulullah veya ondan sonraki dönemlere de dayandırma anlayışından kaynaklanmaktadır 3) Nüzul sebepleri fırkaların ortaya

Abdest Neden Önemlidir?

resim Farsça âb (su) ve dest (el) kelimelerinden oluşan ve ?el suyu? anlamına gelen abdest, belirli ibadetlerin ifasının ön şartı olan ve kendisi de ibadet mahiyetinde görülen bir nevi hükmî temizliktir. Arapça karşılığı güzellik, temizlik ve parlaklık anlamına gelen ?vudû?dur. Fıkıhta abdest, ?belli uzuvları usulüne uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da eldeki su ıslaklığı