Osmanlının Yardım Eli Hint Deniz Seferleri

resim Hint (Hind) Seferleri Osmanlıların, Hint Denizindeki Portekiz hakimiyetini kırmak için giriştikleri deniz seferleri. On beşinci asrın son yıllarında Portekizliler, Ümit Burnunu geçip Hindistan kıyılarına ulaşan deniz yolunu keşfettiler. Bu durum, Hindistan ticaretinin yolunu değiştirdi. O zamana kadar Hindistan?dan yüklenen mallar, Basra Körfezi ve Kızıldeniz yoluyla İskenderiye veya Suriye limanlarına geliyor, Venedik gemileri ile Avrupa?ya ulaşıyordu.

Muhteşem Süleymandan Rodos Seferi

resim Rodos?un Fethi Kanunî Sultan Süleyman Hanın, Rodos şövalyelerinin elindeki Rodos ada ve şehrini, 29 Aralık 1522?de ele geçirmesi. Anadolu?nun güneybatısında bulunan Rodos Adası, ilk olarak 672?de, Emevîler zamanında, Bizanslılardan alındı. Ada, 680?de tekrar Bizanslılara geçti. Daha sonra Akka?dan kovulan Hospitalier şövalyeleri, buraya yerleştiler (1291). Hıristiyanların en kuvvetli ileri karakolu oldu. Anadolu ve Mısır?a yönelik Haçlı

Estergon Kalesinin Alınması

resim Estergon?un Fethi 10 Ağustos 1543?te, Macar Krallığının en önemli şehrinin, Osmanlılar tarafından zaptı. Estergon şehri, Budin?in 45 km kuzeybatısında, Tuna kıyısında Vaç dirseğinin kuzeyinde yer almaktadır. Onuncu yüzyılın sonlarında Hıristiyanlığı benimseyen Macar Krallığının başkenti oldu (996). Dördüncü Kral Bela, 12. yüzyılın ortalarında, başkenti Budin?e taşıdı ise de, şehir, dînî merkez olma hüviyetini devam ettirdi. Taç

Genç Padişahın Hotin Seferi

resim   Hotin Seferi Lehistan (Polonya) üzerine yapılan Osmanlı seferi (1621). Leh kumandanları Zolkiewski ve Koniecpolsk, Hotin kalesinde, Dalmaçyalı Boğdan voyvodası Gaspar Gratiani?ye bağlı kuvvetlerle birleşerek Tuna?ya inmeğe başladılar. Ancak, Kantemir Mirza?nın adamları, Eflaklılar ve Erdellilerce desteklenen Özi valisi İskender Paşa?ya, Prut üzerinde Tutora?da (Çuçora) yenildiler (1620). Bu başarı üzerine II. Osman Han (Genç Osman), Lehistan

Korsanlara Karşı Malta Seferi

resim Malta Seferi Malta?daki Hıristiyan korsanlara karşı 1565 yılında yapılan Osmanlı seferi. Öteden beri, Malta?da üslenen Saint-Jean Şövalyeleri, Osmanlı gemilerine rahat vermiyorlar, korsanlık yapmaktan bir türlü vazgeçmiyorlardı. İstanbul?a kıymetli ticaret eşyası götüren büyük bir Osmanlı gemisine el koymaları, bardağı taşıran son damla oldu. 250 parça gemi ile Piyâle Paşa, 35 000 kara askeriyle beşinci vezir Mustafa

Terkos Gölü Hakkında Bilgi

resim İstanbul?un su ihtiyacını karşılayan göllerden. Marmara Bölgesinin Trakya kesiminde İstanbul?un 50 km kuzeybatısında, Karaburun?un gerisinde bulunmaktadır. Göle, Durusu Gölü de denilmektedir. Kenarları girintili çıkıntılı olan gölün yüzölçümü 25 km2, en derin yeri on bir metredir. Su toplama alanı 619 km2dir. Deniz seviyesinden 2.75 m yüksek olmasına rağmen bugün Karadeniz?e akıntısı yoktur. Eskiden Boğazdere adı verilen

Bütün Osmanlı Padişahlarının Ölüm Nedenleri

resim Osman Gazi: Felç Orhan Gazi: Depresyon I. Murat: Şehit edildi (Savaş meydanında şehit olan tek Osmanlı Padişahı). Yıldırım Bayezid: İntihar Çelebi Mehmet: Dizanteri / Zehir / Felç (?) II. Murat: Felç Fatih Sultan Mehmet: Nikris Şeker Zehir (?) II. Bayezid: İntihar Yavuz Sultan Selim: Kanser Kanuni Sultan Süleyman: Felç II. Selim: Alkol Düşme (Topkapı Sarayında

Dirilişimiz Neden Çekirgelere Benzetilmiş?

resim Sevgili duslerkulup okuyucuları bugün sizlerle yüce kitabımız Kuran-ı Kerim?in bir mucizesini paylaşacağız. Allah (c.c.) kitabında bizlere dirilmeyi anlatırken bizi çekirgelere benzetmiştir.( Kamer Suresi 7. Ayet) Peki neden çekirge başka hayvan değil. Aslında bunun birçok sebebi var ama biz sizlerle en önemlilerini paylaşmak istedik.Birincisi bizim dirlişimiz çok kalabalık olacak. Şöyle düşünün insanlık tarihinden beri varolmuş tüm

Kaza ve Keffaret Hakkında Geniş Bilgi

resim Kaza ve Keffaret Hakkında Geniş Bilgi Kaza: Bozulan orucun yerine gününe gün oruç tutmaktır. Keffaret: Ramazanda bile bile bozulan bir gün orucun yerine iki kameri ay veya altmış gün peşpeşe oruç tutmak demektir. Ayrıca bozulan orucun da kaza edilmesi gerekir. Keffaret, sadece Ramazan ayında tutulan orucun bile bile bozulmasının cezasıdır. Diğer oruçların bozulması halinde yalnız

Deccalin Dünyada Gerçekleştirdiği Kirli Oyunlar

resim Deccal ahir zamanda (dünyanın son devirlerinde) ortaya çıkacak en büyük negatif gücün adıdır. Hadislerde genelde bir kişilik olarak tasvir edilmektedir, ancak bu bir kişi olabileceği gibi, şiddete ve vahşete eğilimli, şeytani özelliklere sahip ve insanlara zulmeden bir ideoloji de olabilir. . . .